WaIST - Bijdrage van excessieve voedingstoestand aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare aandoeningen, multimorbiditeit, en functiebeperking in België: verleden, heden, en toekomst.

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 1, 2019
-
december 31, 2023

In het kort

Een excessieve voedingsstatus, gedefinieerd als een hoge body mass index (BMI) of een grote buikomtrek, is een van de belangrijkste metabole risicofactoren voor niet-overdraagbare aandoeningen (dit zijn aandoeningen die niet rechtstreeks van de ene persoon op de andere worden overgedragen). In België, net als in andere hoge-inkomenslanden, is de gemiddelde BMI de afgelopen decennia voortdurend gestegen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Ondanks de toenemende aandacht op internationaal niveau, bestaat er momenteel geen nationaal gezondheidsplan voor voeding en lichaamsbeweging in België. Dit project biedt een proactieve beleidsondersteuning om de verdere ontwikkeling en implementatie van een op feiten gebaseerd gezondheidsbeleid ter voorkoming van overmatige gewichtstoename te ondersteunen.

Projectbeschrijving

De algemene doelstelling van project WaIST is om in een geïntegreerd kader alle beschikbare gegevensbronnen van Sciensano te valoriseren. We gebruiken dit kader om de voorbije, huidige en toekomstige bijdrage van excessieve voedingsstatus aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare ziekten, multimorbiditeit en functiebeperkingen in België te beoordelen.

Om deze valorisatiedoelstelling te bereiken, focussen we op 3 werkpakketten:

WP1 — Relatieve bijdrage van excessieve voedingsstatus als een risicofactor voor niet-overdraagbare aandoeningen, functiebeperking, en multimorbiditeit.
Aan de hand van attributiemodellen beoordelen we de relatieve gezondheidseffecten van excessieve voedingsstatus in een reeks gelijktijdige (niet-aanpasbare, leefstijl-, metabole en omgevings-) blootstellingen en gezondheidsdeterminanten. Uitkomstindicatoren zijn onder meer functiebeperking, multimorbiditeit en oorzaakspecifieke sterfte. Microdata uit verschillende iteraties van de Belgische Gezondheidsenquête (Health Interview Survey, HIS) laten toe om de evolutie van de relatieve bijdrage van excessieve voedingsstatus in de tijd te beoordelen. We ondersteunen deze activiteit door:

  1. HIS-gegevens te verrijken met gegevens over milieublootstelling, en
  2. een statistische benadering te ontwikkelen om de bijdrage van risicofactoren aan gezondheidsuitkomsten te beoordelen met behulp van complexe, cross-sectionele gegevens en rekening houdend met mediatie en interactie.

WP2 — Gezondheidsimpact van beleidsmaatregelen ter preventie van excessieve voedingsstatus.
We gebruiken Health Impact Assessments om het effect te modelleren van internationaal aanbevolen beleidsmaatregelen ter preventie van excessieve voedingsstatus, in termen van (on)gezonde levensjaren en maatschappelijke impact, voor zowel volwassenen als kinderen. Om deze activiteit te ondersteunen, bepalen we de ziektelast en de zorgkosten van aan excessieve voedingsstatus gerelateerde niet-overdraagbare ziekten (diabetes, cardiovasculair, kanker).

WP3 — Kennisoverdracht en beleidsondersteuning.
Een effectieve vertaling en overdracht van de onderzoeksresultaten vereist een nauwe interactie met de belanghebbenden doorheen het ganse project. Dit transversale Werkpakket faciliteert een nauwe interactie met de nationale en regionale beleidsmakers, om een effectieve vertaling van de scenario’s naar acties mogelijk te maken.

Partners

Stijn Vansteelandt
Delphine De Smedt

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL