HIS2018 - Gezondheidsenquête 2018

Last updated on 16-3-2018 by Daisy Tysmans
januari 1, 2017
december 31, 2019

Diensten die aan dit project werken

In het kort

Door een Gezondheidsenquête (HIS) uit te voeren, kan een algemene kijk op de gezondheid van de bevolking worden beoordeeld: hoeveel mensen lijden aan specifieke ziekten, hoe zit het met hun geestelijke gezondheid, hoe vaak raadplegen ze een huisarts of specialist … Een ongezonde levensstijl is nauw verbonden met ziekten. Daarom is het ook belangrijk om te weten hoeveel mensen roken, te veel alcohol drinken, geen lichaamsbeweging hebben … Deze informatie is nuttig om een beleid te ontwikkelen dat op de verbetering van de gezondheid van de bevolking is gericht.

Projectsamenvatting

De Gezondheidsenquête (HIS) is een cross-sectioneel bevolkingsonderzoek dat in 1997 voor het eerst werd uitgevoerd en sindsdien vier keer is herhaald. In 2018 wordt de zesde HIS georganiseerd. De HIS wordt gefinancierd door alle ministers die betrokken zijn bij het volksgezondheidsbeleid op federaal, regionaal en communautair niveau.

De baseline-nettosteekproef van deelnemers aan de enquête is vooraf gedefinieerd op 3.500 mensen in het Vlaamse en Waalse Gewest en 3.000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stratified multistage clustered sampling wordt gebruikt om de steekproef samen te stellen: er wordt een beperkt aantal gemeenten geselecteerd waar de enquête wordt uitgevoerd. In de geselecteerde gemeenten worden huishoudens geselecteerd voor deelname, in het geselecteerde huishouden worden maximaal vier leden geselecteerd. Om rekening te houden met niet-deelname en om de realisatie van de vooraf bepaalde nettosteekproefgrootte te garanderen, wordt aangepaste vervanging van niet-deelnemende huishoudens toegepast.

Gegevensinzameling in de HIS verloopt via persoonlijke interviews waarvoor Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) worden gebruikt.  Er is geen leeftijdsgrens vastgesteld voor deelname aan de HIS; er wordt wel een proxy-interview gebruikt voor kinderen onder de 15 jaar.  De gevoeligere gegevens worden verzameld met behulp van een automatische vragenlijst, die alleen door de respondenten > 15 jaar moet worden ingevuld. De inhoud van de vragenlijst omvat vier domeinen: gezondheidsstatus, medisch verbruik, levensstijl en preventie. De HIS past in de European Health Interview Survey (EHIS). Als zodanig zijn de gezondheidsindicatoren van de EHIS geïntegreerd in de HIS, zodat de Belgische resultaten kunnen worden vergeleken met die van de andere EU-lidstaten.

De resultaten van de HIS zijn gegroepeerd in uitgebreide rapporten: elke gezondheidsindicator wordt gepresenteerd in termen van sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondinformatie. Indien mogelijk worden trends in de loop van de tijd berekend. Voor de gebruikers die geïnteresseerd zijn in hun eigen onlineanalyses is een interactieve tool (HISIA) ontwikkeld. De HIS-database, die alle tot nu toe uitgevoerde gezondheidsonderzoeken omvat, kan na toestemming van de privacycommissie ook worden verkregen voor verdere analyse.

Meer details zijn te vinden op de website van de Gezondheidsenquête.

Associated publications

QR code

QR code for this page URL