Mondgezondheidsonderzoek 2023

Last updated on 27-6-2024 by Pierre Daubresse

Beste deelnemer,

Je kreeg in je brievenbus een uitnodiging om naast de nationale Gezondheidsenquête ook vrijblijvend deel te nemen aan het 3de nationaal mondgezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is een grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de mondgezondheid in België, dat deel uitmaakt van de nationale Gezondheidsenquête. Sciensano organiseert deze studie in samenwerking met de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), een vakgroep van tandheelkundigen aan de KU Leuven, UGent, ULB en UCL. Met dit initiatief willen we de mondgezondheid van de bevolking beoordelen en de meest voorkomende mondgezondheidsproblemen identificeren. De resultaten van de verzamelde gegevens gebruiken we om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat is aangepast aan de noden van de bevolking. 

Jouw deelname is belangrijk. De resultaten zorgen voor:

  • een opvolging van de evolutie van de mondgezondheid in België,
  • een verbetering van het beleid en organisatie van de mondgezondheidszorg.

​Wat houdt deelname aan de studie precies in? 

  • Indien je tijdens de Gezondheidsenquête ermee instemt om opnieuw gecontacteerd te worden om deel te nemen aan het mondgezondheidsonderzoek, zal je kort na afloop van de Gezondheidsenquête worden gecontacteerd door het secretariaat van de ICE of je tandarts om een afspraak in te plannen.  
  • Je kan kiezen om het mondgezondheidsonderzoek te laten uitvoeren door je eigen tandarts in zijn/haar tandartspraktijk of door een tandarts van het onderzoeksteam bij jou thuis. Je keuze wordt genoteerd tijdens je deelname aan de Gezondheidsenquête. 
  • Het onderzoek bestaat uit een nazicht van de mondholte en is volledig pijnloos.  
  • Achteraf ontvang je een vergoeding in de vorm van een cadeaubon die je in meerdere winkels verspreid over België kan besteden. 

​Veelgestelde vragen

Waarom is mijn deelname van belang?

Het mondgezondheidsonderzoek verzamelt gegevens over de huidige toestand van de tand- en mondgezondheid van de inwoners in België. Aan de hand van deze en voorgaande edities kunnen we: 

  • de evolutie van de mondgezondheid in België opvolgen,
  • het beleid en de organisatie van de mondgezondheidszorg beoordelen en verbeteren. 

Om representatieve gegevens te verzamelen van de mondgezondheid in België is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen, ongeacht hun gezondheid. Deelnemen aan het mondgezondheidsonderzoek betekent bijdragen aan een betere organisatie van de mondgezondheidszorg in België, alsook een gratis nazicht van je tanden en mondholte. 

Hoe werd mijn huishouden geselecteerd?

Je huishouden werd op willekeurige basis geselecteerd om deel te nemen aan de Gezondheidsenquête. Meer info over deze selectie vind je terug via deze link. Deelnemers vanaf 5 jaar aan de Gezondheidsenquête worden automatisch uitgenodigd om bijkomend en volkomen vrijwillig deel te nemen aan het nationaal mondgezondheidsonderzoek. 

Wat houdt dit onderzoek concreet in?

Het mondgezondheidsonderzoek wordt georganiseerd door Sciensano in opdracht van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Sciensano is verantwoordelijk voor de studie en voor de analyse en de rapportage van de resultaten. We werken samen met Statbel (Belgisch statistiekbureau) en de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), die de expertise aanlevert voor de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. 

Tijdens de gezondheidsenquête: 
Om je opnieuw te kunnen contacteren na de Gezondheidsenquête zal de interviewer jouw schriftelijke toestemming vragen voor het doorgeven van je contactgegevens aan de ICE en de tandarts. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

  • Keuze van tandarts

Je kan ervoor kiezen om het mondgezondheidsonderzoek te laten uitvoeren door je eigen tandarts. Dat wilt zeggen dat je op het afgesproken tijdstip langsgaat bij je tandarts. Tandartsen in België zijn reeds op de hoogte gesteld van deze studie en ontvangen alle nodige informatie om het mondgezondheidsonderzoek uit te voeren bij jou. Als je kiest voor je eigen tandarts noteert de interviewer de naam en het adres van je tandarts. 

Je kan er ook voor kiezen om het mondgezondheidsonderzoek te laten uitvoeren door een tandarts van het onderzoeksteam. In dat geval wordt je gecontacteerd door het ICE secretariaat om een afspraak te maken en komt er op het afgesproken tijdstip een tandarts bij je thuis langs. De tandarts neemt zelf het nodige materiaal mee. 

 

  • Contactgegevens en contactvoorkeuren

Om efficiënt een afspraak in te plannen is het belangrijk dat het ICE secretariaat en de tandarts je gemakkelijk kunnen bereiken. Daarom zal de interviewer vragen om vrijblijvend je telefoonnummer of e-mail adres door te geven. Deze informatie is enkel beschikbaar voor het ICE secretariaat en de tandarts, en wordt na het onderzoek meteen verwijderd. 

Ook kan je aangeven op welke momenten door de week het ICE secretariaat of de tandarts best contact met je kan opnemen om een afspraak in te plannen.  


Na de gezondheidsenquête:
Het ICE secretariaat wordt op de hoogte gesteld van je bereidheid om deel te nemen aan het mondgezondheidsonderzoek en krijgt de gegevens doorgestuurd die nodig zijn om je opnieuw te bereiken (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres). Ook zullen ze beschikken over andere relevante informatie, zoals het moment waarop je best bereikbaar bent, de taal waarin de gezondheidsenquête werd afgenomen, de keuze van de tandarts en – indien van toepassing — de naam en het adres van je tandarts. 

Deze informatie zorgt ervoor dat het inplannen van het onderzoek vlot kan verlopen. Als je ervoor koos om een tandarts bij je thuis te laten komen, kan je een telefoontje verwachten van het ICE secretariaat. Zij zullen rechtstreeks een afspraak met jou inplannen. Als je ervoor koos om bij je eigen tandarts het onderzoek te laten uitvoeren, zal het ICE secretariaat eerst je tandarts contacteren en voldoende informeren. De tandarts of het secretariaat van de praktijk zal dan een afspraak met je inplannen op een moment dat voor jou past. 

Tijdens het mondgezondheidsonderzoek: 
Vooraleer het onderzoek plaatsvindt, zal je een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. De tandarts zal de toestand van je tanden en mond beoordelen aan de hand van een formulier dat hij/zij dient in te vullen. Zowel je gebit als je tandvlees zullen worden nagekeken.

Hoe lang duurt het mondgezondheidsonderzoek?

Het onderzoek is volledig pijnloos en duurt tussen de 15 à 30 minuten

Is deelname aan het mondgezondheidsonderzoek verplicht?

Nee, je deelname is niet verplicht maar wordt zeer op prijs gesteld. Wij hopen dus dat je zal deelnemen aan dit onderzoek. Ook tijdens het onderzoek heb je het recht om op elk moment je deelname stop te zetten. Je kan zelfs na afloop van dit onderzoek zonder enig gevolg beslissen dat je gegevens niet gebruikt mogen worden. 

Kan ik afzien van deelname omdat ik bijvoorbeeld ernstig ziek ben of naar het ziekenhuis moet?

Het is geen verplicht onderzoek, maar om de kwaliteit van de resultaten te garanderen, is het zeer belangrijk dat alle geselecteerde personen deelnemen. Indien je niet kan deelnemen om gezondheidsredenen hebben we daar uiteraard alle begrip voor. 

Word ik betaald voor deelname?

Neen, maar je ontvangt wel een vergoeding in de vorm van een cadeaubon die je in meerdere winkels verspreid over België kan besteden. Voor een bezoek aan de tandarts in het kader van dit onderzoek, ontvang je een cadeaubon van 40 euro. Indien de tandarts bij jou aan huis komt, ontvang je een cadeaubon van 20 euro. 

Je ontvangt de cadeaubon na afloop van het mondgezondheidsonderzoek per post of e-mail. Om administratieve redenen kan dit wel enkele weken duren. 

Naar wie is dit onderzoek gericht?

Het mondgezondheidsonderzoek richt zich tot de totale bevolking in België, van jong tot oud, en zowel tot personen die zich kerngezond voelen als tot personen met gezondheidsproblemen. Wij willen nagaan hoe het gesteld is met de toestand van de mondgezondheid van de inwoners in België. Daarom is het belangrijk dat wij zowel gezonde als minder gezonde personen kunnen onderzoeken. 

Hoe weet ik dat het om een tandarts van het onderzoeksteam gaat?

Een tandarts van het onderzoeksteam moet altijd op verzoek een accreditatiekaart met een foto en een logo van de ICE kunnen tonen. 

Wat als het secretariaat van de ICE of de tandarts nog geen contact heeft opgenomen?

Het organiseren van het mondgezondheidsonderzoek is een complexe aangelegenheid. Sciensano wil jou garanderen dat er niets fout kan lopen. De voorbereidingen namen meer tijd in beslag dan verwacht, waardoor we vertraging hebben opgelopen. We zijn klaar voor de volgende stap: het contacteren van de kandidaten voor het onderzoek. Heb je je uitnodiging voor het onderzoek dus nog niet ontvangen? Dat is normaal, we contacteren je zo snel mogelijk. We bedanken je voor je geduld! 

Ons contacteren kan via mail naar ice-cie@kuleuven.be of telefonisch via het nummer 016 71 35 21.

Blijven mijn gegevens uit het mondgezondheidsonderzoek vertrouwelijk?

De informatie uit het mondgezondheidsonderzoek is strikt vertrouwelijk. De tandarts moet zich, contractueel en volgens de wet houden aan het beroepsgeheim. 

Bovendien worden alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden bewaard en geanalyseerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We staan ervoor garant dat geen enkel identificatiegegeven zal worden overgemaakt aan derden. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd, maar deze publicaties zullen nooit informatie bevatten die het mogelijk maken om de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek te identificeren.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent. 

Wanneer zullen de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn?

We verwachten dat alle onderzoeken tegen juni 2024 uitgevoerd zullen zijn. Daarna kunnen we van start gaan met het controleren van de data en het uitvoeren van de analyses. Eind 2024 zullen de eerste resultaten gepubliceerd worden en in de media verschijnen. Op de projectpagina zullen we ook de resultaten voor de gezondheidsenquête 2023 publiceren. 

 

PDF-pictogram Diese Seite auf Deutsch ansehen

QR code

QR code for this page URL