OHDRES - Data registratie- en evaluatiesysteem van de mondgezondheid

Last updated on 20-11-2023 by Christina Stabourlos
Projectduur:
januari 1, 2023
-
december 31, 2024

In het kort

Het dataregistratie- en evaluatiesysteem van de mondgezondheid (Oral Health Data Registration and Evaluation System– OHDRES) onderzoekt de mond- en tandgezondheid van de bevolking in België. De resultaten van deze studie zijn van groot belang om:

  • de zorgnoden van de Belgische bevolking in kaart te brengen
  • het gezondheidsbeleid omtrent tand- en mondgezondheid te verbeteren.

Projectbeschrijving

Met dit project willen we relevante en waardevolle informatie verzamelen over de mondgezondheid van de bevolking in België. OHDRES bestaat uit een mondgezondheidsmodule (die deel uitmaakt van de GezondheidsenquêteHIS) en een mondgezondheidsonderzoek door een tandarts. Zo krijgen we een algemeen beeld van het huidige mondgezondheidsgedrag, de mondgezondheidsstatus en de mondgezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, representatief voor de bevolking in België. Socio-demografische indicatoren als geslacht, leeftijdsgroep, opleiding en verblijfsregio worden in rekening gebracht. 

Dataverzameling start in oktober 2023 en loopt door tot juni 2024. Rapporten worden verwacht in 2024 en zullen ter beschikking worden gesteld op deze projectpagina. 

Neem je deel aan het mondgezondheidsonderzoek 2023? Ga dan naar de deelnemerspagina

Ben je tandarts voor het mondgezondheidsonderzoek 2023? Ga dan naar de pagina met meer informatie voor tandartsen

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL