Mondgezondheidsonderzoek 2023 - info voor tandartsen

Last updated on 27-6-2024 by Pierre Daubresse

Beste tandarts, 

Het nationaal mondgezondheidsonderzoek (Oral Health Data Registration and Evaluation System – OHDRES) is een grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de mondgezondheid in België. De periode van dataverzameling vindt plaats tussen oktober 2023 en juni 2024. Dit onderzoek gebeurt in aansluiting op de Nationale Gezondheidsenquête 2023, in samenwerking met Sciensano en de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), een consortium van onderzoekers verbonden aan KU Leuven, UCLouvain, UGent en ULB

Het doel is de mondgezondheidsstatus van de bevolking te beoordelen en de meest voorkomende mondgezondheidsproblemen te identificeren, alsook de groepen die het meest door deze problemen worden getroffen. De onderzoeksresultaten zullen de overheid en alle betrokken mondgezondheidswerkers in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van de huidige mondgezondheid in België, de belangrijkste risicofactoren en evoluties sinds de vorige dataverzameling (2009 en 2013). Deze informatie is belangrijk om het algemeen welzijn van de bevolking te verbeteren op basis van een efficiënt en gebalanceerd gezondheidsbeleid.

Wat betekent dit voor mij als tandarts?

Huishoudens die worden uitgenodigd voor de Gezondheidsenquête worden toevallig geselecteerd uit het Rijksregister. Deelnemers van de Nationale Gezondheidsenquête zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan het klinisch mondonderzoek. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om het onderzoek te laten uitvoeren door de eigen tandarts. Er is dus een kans dat één of meerdere van uw patiënten u aanduiden als tandarts, zeker wanneer u werkt in of vlakbij één van de willekeurig geselecteerde gemeenten. PDF-pictogram Bekijk hier de lijst met de deelnemende gemeenten

Indien een patiënt van u opteert voor een onderzoek bij de eigen tandarts, zal u hiervan door het secretariaat van de Interuniversitaire Cel Epidemiologie schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Wanneer de deelnemer geen eigen tandarts heeft, minder mobiel is of verkiest om dit niet door de eigen tandarts te laten uitvoeren, zal het onderzoek gebeuren door een tandarts-screener van de ICE bij de deelnemer thuis.

Indien uw patiënt het onderzoek door u wil laten uitvoeren, dan is het belangrijk om te weten dat:

  • u als tandarts verondersteld wordt om op de vraag van uw patiënt in te gaan. Medewerking binnen dit onderzoek werd door de Stuurgroep Kwaliteitspromotie Tandheelkunde gekoppeld aan de voorwaarden voor accreditering. Wanneer u niet kan ingaan of niet wenst in te gaan op de vraag tot het uitvoeren van een mondonderzoek, dient u dit schriftelijk te motiveren via e-mail aan de Stuurgroep Kwaliteitspromotie Tandheelkunde (accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be) en het secretariaat van de ICE (ice-cie@kuleuven.be).
  • u als tandarts verwacht wordt het klinisch mondonderzoek uit te voeren volgens een vast protocol met gevalideerde en eenvoudige methoden. U ontvangt hiervoor de nodige instructies. Het onderzoek zal niet meer dan 15 à 30 minuten per deelnemer in beslag nemen.
  • u als tandarts een vergoeding krijgt per uitgevoerd mondonderzoek. Dit bedrag omvat een vergoeding voor het mondonderzoek zelf en de voorbereidingstijd die nodig is om het protocol te doorlopen en de gegevens op een correcte manier in te geven via het data entry programma. Indien u voor een patiënt uit dit onderzoek tijd vrijmaakt, maar deze komt niet opdagen op de voorziene afspraak, ontvangt u eveneens een vergoeding. Patiënten ontvangen eveneens een financiële compensatie voor hun deelname, waardoor de kans op het niet komen opdagen verkleind wordt.  
  • er voor dit mondonderzoek geen honorarium wordt aangerekend aan de deelnemer in het kader van de bestaande nomenclatuur of als ereloonsupplement.
  • dit mondonderzoek enkel bestaat uit klinische observaties en er dus geen RX-opnames genomen worden. Aangezien het onderzoek vergoed wordt vanuit een specifiek budget, kan het niet gecombineerd worden met het aanrekenen van de RIZIV-nummers voor (half)jaarlijks mondonderzoek en DPSI-score. 
  • de gegevens van dit mondonderzoek volledig pseudo-anoniem (op versleutelde wijze) verwerkt worden. Wanneer u mondgezondheidsproblemen rapporteert, heeft dit dan ook geen enkele implicatie voor de deelnemer of voor u als behandelende tandarts.

Ik wil meewerken als tandarts-screener

Naast het uitvoeren van mondonderzoeken bij uw eigen patiënten, is ICE op zoek naar tandartsen die bereid zijn om bij deelnemers thuis mondonderzoeken uit te voeren. Dit gebeurt vanzelfsprekend tegen vergoeding, volgens uw beschikbaarheid en binnen uw eigen regio. Kandidaten kunnen zich aanbieden bij het ICE-secretariaat via ice-cie@kuleuven.be.  

Meer info

Voor praktische of inhoudelijke vragen over het klinisch onderzoek en uw rol als tandarts kan u terecht bij het secretariaat van de Interuniversitaire Cel Epidemiologie via ice-cie@kuleuven.be of 016 713521.

Voor vragen over de studie in het algemeen kan u terecht bij Sciensano via OHDRES@sciensano.be


 

QR code

QR code for this page URL