HES - Gezondheidsonderzoek

Last updated on 15-12-2021 by Marinka Vangenck
januari 1, 2017
december 31, 2019

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

In een Gezondheidsonderzoeksenquête (HES) wordt objectieve gezondheidsinformatie verzameld bij een representatieve steekproef van de totale populatie, waaronder personen die geen contact hebben met gezondheidsdiensten. Het verzamelen van objectieve gezondheidsmetingen op bevolkingsniveau is vooral belangrijk voor zaken die vaak niet nauwkeurig worden gerapporteerd in een gezondheidsenquête (bv. grootte en gewicht) en voor ziekten die zonder enige symptomen aanwezig kunnen zijn maar belangrijke effecten op de gezondheid hebben (bv. hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte in het bloed). De gegevens van HES zijn cruciaal voor een betrouwbaar gezondheidsbeleid op basis van de behoeften van de bevolking.

Projectsamenvatting

In 2018 wordt de zesde Belgische Gezondheidsenquête (HIS) georganiseerd. Informatie over de gezondheidsstatus, levensstijl, gezondheidszorg en sociaal-demografische kenmerken worden verzameld bij een representatieve steekproef van 11.300 inwoners van België.

Vanaf 1 maart 2018 worden geschikte deelnemers van de HIS ook uitgenodigd deel te nemen aan een HES. Respondenten komen in aanmerking als zij minstens 18 jaar zijn en hebben deelgenomen aan de HIS zelf (geen proxy-interview). Er is gepland 1.100 respondenten op te nemen, die akkoord gaan om deel te nemen. Zij worden thuis bezocht door een opgeleide verpleegster.  In het eerste kwartaal van 2018 wordt een proefonderzoek georganiseerd om de gegevensinzameling te testen.

De HES bevat een korte aanvullende vragenlijst, een lichamelijk onderzoek en een bloedstaalafname. Het fysieke onderzoek bestaat uit de meting van grootte, gewicht, tailleomtrek en bloeddruk. De laboratoriumbloedanalyses omvatten de meting van suiker en cholesterol in het bloed. De resultaten worden op een gecodeerde manier aan Sciensano overgedragen, zodat de deelnemers niet kunnen worden geïdentificeerd. Met een unieke identificatiecode kunnen de HES-gegevens aan informatie van dezelfde mensen in de HIS worden gekoppeld.

Er zal een uitgebreid rapport worden gepubliceerd over op HES gebaseerde indicatoren in functie van de verschillende sociaal-demografische indicatoren (leeftijd, geslacht, onderwijs).

QR code

QR code for this page URL