HES - Gezondheidsonderzoek

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2017
-
december 31, 2019

In het kort

In een Gezondheidsonderzoek (Health Examination Survey — HES) verzamelen we objectieve gezondheidsinformatie bij een representatieve steekproef van de totale populatie, waaronder ook personen die geen contact hebben met gezondheidsdiensten. Het verzamelen van objectieve gezondheidsmetingen op bevolkingsniveau is vooral belangrijk voor:

  • zaken die vaak niet nauwkeurig worden gerapporteerd in een gezondheidsenquête, zoals lengte en gewicht) en
  • ziekten en risicofactoren die zonder enige symptomen aanwezig kunnen zijn, maar belangrijke effecten op de gezondheid hebben, zoals hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte in het bloed.

De gegevens van een HES helpen om het gezondheidsbeleid af te stemmen op de behoeften van de bevolking.

Projectbeschrijving

In 2018 werd de zesde Belgische Gezondheidsenquête (HIS) georganiseerd. Informatie over de gezondheidsstatus, levensstijl, gezondheidszorg en sociaal-demografische kenmerken werd verzameld bij een representatieve steekproef van 11.611 inwoners van België.

In een deelgroep van 1184 personen van 18 jaar en ouder werd tevens een gezondheidsonderzoek (HES) uitgevoerd. De deelnemers werden bezocht door een opgeleide verpleegster die het onderzoek bij hen thuis uitvoerde.

De HES 2018 omvatte een lichamelijk onderzoek, een bloedstaalafname en een urineverzameling. Het lichamelijk onderzoek bestond uit de meting van lengte, gewicht, buikomtrek en bloeddruk. Bij personen van 50 jaar en ouder werd ook de handgreep gemeten. De bloedanalyses omvatten onder meer een bepaling van het suiker- en cholesterolgehalte in het bloed. Sciensano kreeg de resultaten op een gecodeerde manier, zodat de deelnemers niet konden worden geïdentificeerd. Met een unieke identificatiecode konden de HES-gegevens aan informatie van dezelfde mensen in de HIS worden gekoppeld.

Resultaten

De resultaten van de HES 2018 zijn een belangrijke aanvulling van de resultaten van de HIS 2018 en laten toe om de grootteorde van de diabetes- en obesitasepidemie in België juister in te schatten. Ze tonen ook aan dat heel wat mensen een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte te hebben zonder dit te weten. Ze versterken de boodschap dat aandacht voor risicofactoren voor hart- en vaatlijden en diabetes hoog op de agenda moet blijven van een preventief gezondheidsbeleid. Vanaf de leeftijd van 40 jaar komen deze risicofactoren vaker voor en is een preventief gezondheidsonderzoek om deze risicofactoren op te sporen aan te bevelen. Gedetailleerde resultaten van de HES zijn beschikbaar in het eindrapport.

Wetenschappelijke rapporten

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL