Cijfers

Er bestaat een verband tussen obesitas en tal van chronische aandoeningen. Gezonde leefgewoonten, met een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging dragen bij tot het voorkomen van gewichtstoename en de vele complicaties die daarmee gepaard gaan.

Overgewicht en obesitas in België

Uit de Gezondheidsenquête 2018 blijken volgende cijfers:

  • Gemiddelde BMI bij de volwassen bevolking (18 jaar en ouder): 25,5
  • Percentage van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI ≥ 25): 49,3%
  • Percentage van de volwassen bevolking dat obees is (BMI ≥ 30): 15,9%
  • Percentage van de jongeren (2-17 jaar) met overgewicht: 19,0%
  • Percentage van de jongeren (2-17 jaar) met obesitas: 5,8%

Overgewicht en obesitas in de wereld

Kostprijs van overgewicht en obesitas 


 

In de Gezondheidsenquête besteedt Sciensano aandacht aan het obesitasprobleem door de mate van lichaamsbeweging, de BMI en de eetgewoonten van de bevolking na te gaan. 

QR code

QR code for this page URL