Multimorbiditeit

Patiënten met multimorbiditeit lijden tegelijkertijd aan twee of meer ziekten. Deze ziekten moeten chronisch zijn, wat betekent dat ze lang aanhouden, niet spontaan verdwijnen en zelden volledig genezen worden. Multimorbiditeit neemt toe met de leeftijd. Vergeleken met mensen met één of geen chronische ziekte lopen mensen met multimorbiditeit een groter risico op functionele achteruitgang, een slechtere levenskwaliteit, een groter gebruik van de gezondheidszorg en een hoger sterftecijfer.

Hoe vaak komt multimorbiditeit voor?

Het aantal mensen met multimorbiditeit is hoog en neemt toe met de leeftijd, waarbij meer dan 60% van de 65-plussers in België getroffen zijn. Multimorbiditeit heeft vele negatieve gevolgen, waaronder sterfte, invaliditeit en een slechte levenskwaliteit. Ze heeft ook een grote invloed op het gebruik van de gezondheidszorg en de daaraan verbonden kosten. Multimorbiditeit komt vaker voor bij sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen, waardoor het uitblijven van passende zorg voor multimorbide patiënten waarschijnlijk ook een negatief effect zal hebben op een rechtvaardige behandeling in de gezondheidszorg.

Waarom is multimorbiditeit een reden tot bezorgdheid?

Hoewel multimorbide patiënten complexe gezondheidsbehoeften hebben, ligt de huidige focus nog steeds te veel op traditionele, op ziekte gerichte benaderingen. Bijgevolg krijgen multimorbide patiënten vaak gefragmenteerde verzorging, wat leidt tot inefficiënte, ondoeltreffende en mogelijk schadelijke klinische interventies. Zij ontvangen vaak complexe medicatieregimes, die het risico op incorrect voorschrijven, interacties tussen geneesmiddelen, bijwerkingen van geneesmiddelen en onvoldoende therapietrouw verhogen. Daarnaast hebben multimorbide patiënten in vergelijking met personen met één chronische ziekte vaker problemen met betrekking tot mobiliteit, zelfzorg, dagelijks functioneren en levenskwaliteit, en hebben ze ook meer pijn en cognitieve problemen, wat verzorging en behandeling bemoeilijkt.

Hoe moeten patiënten met multimorbiteit worden behandeld?

Multimorbiditeit vormt een uitdaging voor het ‘één-ziekte’-standpunt dat momenteel in de gezondheidszorg wordt ingenomen, het voorschrijfgedrag, het medisch onderzoek en het medisch onderwijs. Modellen voor de behandeling van patiënten met multimorbiditeit zullen moeten steunen op het idee van ‘behandeling van mensen, niet van ziekten’.  Dit vereist een meer gecoördineerde aanpak tussen de verschillende gezondheidswerkers, waarbij ook met de sociale behoeften rekening wordt gehouden.

Aangezien multimorbiditeit een van de belangrijkste en meest uitdagende aspecten van de volksgezondheid is, is het belangrijk dit fenomeen bij de bevolking in het algemeen op te volgen. Helaas bestaan er weinig gegevensbronnen over de bevolking met informatie over het voorkomen (prevalentie) van multimorbiditeit. Op basis van gegevens uit de nationale gezondheidsenquête meet Sciensano sinds 1997 echter een indicator over multimorbiditeit bij de Belgische bevolking.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp