Sciensano & Multimorbiditeit

Last updated on 14-3-2019 by Daisy Tysmans

Aangezien multimorbiditeit een van de belangrijkste en meest uitdagende aspecten van de volksgezondheid is, is het belangrijk dit fenomeen bij de bevolking in het algemeen op te volgen. Helaas bestaan er weinig gegevensbronnen over de bevolking met informatie over het voorkomen (prevalentie) van multimorbiditeit. Op basis van gegevens uit de nationale gezondheidsenquête meet Sciensano sinds 1997 echter een indicator over multimorbiditeit bij de Belgische bevolking.

Nationale gezondheidsenquête voor evaluatie van multimorbiditeit bij de Belgische bevolking

In de nationale gezondheidsenquête verzamelt Sciensano informatie over het voorkomen (prevalentie) van meer dan dertig chronische ziekten en aandoeningen in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om de multimorbiditeit bij de Belgische bevolking  in te schatten en op te volgen. Hiervoor monitort Sciensano de frequentie van multimorbiditeit bij de Belgische bevolking door een morbiditeitsindicator te berekenen die gebaseerd is op de 6 belangrijke chronische ziekten en aandoeningen:

  • (osteo)artritis
  • kanker
  • diabetes
  • hoge bloeddruk
  • hartaandoeningen
  • chronische longziekten.

De resultaten worden voorgesteld in het rapport van de gezondheidsenquête (rapport beschikbaar in het Nederlands en in het Frans) of kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd op de interactieve website van de gezondheidsenquête. Hier kunt u ook trends bekijken en tabellen opmaken op basis van verschillende variabelen voor sociaaldemografische achtergrond.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic