Lichaamsbeweging

Regelmatig aan lichaamsbeweging doen heeft een gunstig effect op de gezondheid. Zo verlaagt lichaamsbeweging niet alleen het risico op cardiovasculaire aandoeningen, (colorectale) kanker, diabetes en osteoporose, maar heeft het ook een positieve invloed op de geestelijke gezondheid. Volwassenen bewegen bij voorkeur dagelijks minimaal 30 minuten, kinderen en adolescenten (6-18 jaar) best het dubbele. 

Wat is lichaamsbeweging?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert lichaamsbeweging als “elke lichamelijke beweging die het gevolg is van een activering door de skeletspieren waarbij energie wordt verbruikt”. Daarbij horen ook activiteiten ondernomen op het werk, tijdens het uitvoeren van huiselijke activiteiten, tijdens verplaatsingen en in de vrije tijd.

Doet de Belg voldoende aan lichaamsbeweging?

Volgens de nationale Gezondheidsenquête (HIS) 2013 besteedt slechts 36% van de Belgen (15 jaar en ouder) minstens 30 minuten per dag aan (minstens matige) lichaamsbeweging. De mannen doen het beter dan de vrouwen (48% versus 24%). 

Volgens de Voedselconsumptiepeiling 2014 neemt de hoeveelheid lichaamsbeweging duidelijk af in de loop van de kindertijd naar de adolescentie. Volgens de HIS nemen ook volwassenen minder lichaamsbeweging naarmate ze ouder worden. Haalt 51% van de 15-24-jarigen nog de aanbevolen 30 minuten, dan is dat nog maar 12% bij de 75-plussers. Nochtans is voldoende bewegen op elke leeftijd belangrijk. 

Ook de socio-economische situatie speelt een rol: van de lager opgeleiden bewegen maar 20%  dagelijks minstens 30 minuten, ten opzichte van 38% van de hoger opgeleiden. 

Trendanalyses geven aan dat de situatie in België er op het vlak van lichaamsbeweging niet op vooruit is gegaan sinds de eerste Gezondheidsenquête (1997), en zeker de laatste 5 jaar zien we een duidelijke verslechtering. 

Waarom bewegen we te weinig in België?

Nieuwe technologieën en mechanisaties hebben het beroep van mensen en hun dagelijkse activiteiten beïnvloed. Snelle urbanisatie, het toenemende gemotoriseerd transport en het feit dat mensen meer vrije tijd besteden aan zittende activiteiten (schermactiviteiten zoals TV kijken en de computer gebruiken) brengen globale veranderingen in lichaamsbeweging met zich mee.

Waarom moet lichaamsbeweging gepromoot worden?

Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs dat bewegen een positieve invloed op onze gezondheid heeft. Voldoende lichaamsbeweging werkt beschermend tegen de algemene sterfte, niet alleen voor gezonde individuen maar ook voor personen met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, overgewicht en obesitas. Het promoten van lichaamsbeweging moet bijgevolg een prioriteit worden aangezien het niet alleen lichamelijke voordelen heeft, maar ook een gunstige psychologische invloed. 
Lichaamsbeweging promoten bij kinderen en adolescenten kan door sport te (blijven) stimuleren, zowel tijdens als buiten de schooluren. Het kan ook op andere vlakken, door hen bijvoorbeeld aan te moedigen om met de fiets of te voet naar school of hobby’s te gaan, of door kinderen te stimuleren om meer en langer actief buiten te spelen. Daarbij is het wel belangrijk om ook oog te hebben voor omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van veilige open ruimtes (spel, fiets- en wandelpaden). 

Ook bij volwassenen is het nodig om lichaamsbeweging te blijven promoten, onder andere tijdens verplaatsingen, vrije tijd of in het huishuiden. Tip: wandelen is een eenvoudige, toegankelijke en goedkope manier van lichaamsbeweging. Het heeft vele gezondheidsvoordelen met weinig nadelige effecten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema