HISLink - Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering

Last updated on 11-4-2024 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
januari 1, 2017
-
Project with no end date

In het kort

De Gezondheidsenquête (HIS) en de gegevens verzameld in de context van de Verplichte Ziekteverzekering, die worden beheerd door het Intermutualistisch Agenschap (IMA), zijn complementaire gegevensbronnen binnen het Belgische gezondheidsinformatiesysteem.  In de Gezondheidsenquête wordt zelfgerapporteerde informatie verzameld over de gezondheidstoestand, de levensstijl, het gebruik van gezondheidszorg en sociaal-demografische achtergrondkenmerken van een representatieve steekproef van de bevolking in België. Het IMA-databestand is een administratief databestand met gedetailleerde informatie over de vergoede uitgaven voor gezondheidszorg van de gehele bevolking. Door een individuele koppeling van HIS- en IMA-gegevens is het mogelijk om beleidsrelevante vragen op het domein van gezondheid te beantwoorden die niet op basis van de afzonderlijke gegevensbronnen kunnen worden beantwoord.

 

Projectbeschrijving

In België valt meer dan 99% van de bevolking onder de verplichte ziekteverzekering. Bijgevolg bevatten de IMA-gegevens gedetailleerde en uitgebreide informatie over terugbetaalde ziektekosten voor bijna de hele bevolking. Deze informatie wordt op grote schaal gebruikt door beleidsmakers op het domein van volksgezondheid, met name het Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) om beleidsmaatregelen te plannen en op te volgen.

De ziekteverzekeringsgegevens vertonen echter een aantal tekortkomingen:

 • zij verschaffen hoofdzakelijk informatie over het gebruik van gezondheidszorg en de uitgaven voor gezondheidszorg, maar informatie over niet-vergoede gezondheidszorg ontbreekt
 • er is geen verband tussen zorggebruik en gezondheidsbehoeften
 • informatie over sociaal-demografische achtergrondkenmerken is eerder schaars.

Dit project probeert deze tekortkomingen te verhelpen door IMA-gegevens te koppelen aan gegevens van de Gezondheidsenquête, die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: sociaal-demografische kenmerken, gezondheidstoestand, levensstijl en gezondheidszorggebruik.

 

De meeste van deze onderwerpen komen niet of nauwelijks aan bod in de IMA-databank. Een eerste koppeling werd uitgevoerd met de gegevens van de Gezondheidsenquête 2008. Het huidige HISlink-project bestaat uit terugkerende koppelingen tussen gegevens van elke nieuwe Gezondheidsenquête en IMA-gegevens. Tot dusver werden er koppelingen uitgevoerd met gegevens afkomstig van de Gezondheidsenquête 2013 en HIS2018.  De koppeling met gegevens van de Gezondheidsenquête 2023 wordt nu voorbereid.

 

Het HISLink-project is specifiek bedoeld om antwoorden te bieden op beleidsrelevante vragen van het RIZIV (de opdrachtgever van dit project). De behandelde domeinen zijn onder meer sociaal-demografische verschillen in het gebruik van gezondheidszorg, evaluatie van door het RIZIV gebruikte indicatoren voor chronische morbiditeit en het gebruik van niet-vergoede geneesmiddelen. Meer specifiek worden de gekoppelde gegevens gebruikt om…

 • de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bestuderen
 • specifieke vragen met betrekking tot het gebruik van geneesmiddelen (met inbegrip van niet-vergoede geneesmiddelen) te onderzoeken
 • gegevens te evalueren en te valideren  
 • de determinanten van het gebruik van gezondheidszorg te bestuderen
 • nieuwe op de IMA gebaseerde indicatoren op te stellen in het kader van rapporten van de Gezondheidsenquête
 • volksgezondheid, surveillance en planning op te volgen
 • gezondheidszorg te onderzoeken en kwaliteit van zorg te evalueren
 • andere, specifieke, RIZIV-onderzoeksvragen te beantwoorden
 • de economische impact van ziektes en slechte gezondheid te bestuderen.

 

In het eerste jaar van een nieuwe koppeling ligt de nadruk op de planning en de uitvoering van de gegevenskoppeling. In samenwerking met de partners (Statbel, IMA) wordt een koppelingsschema ontwikkeld. De gegevens die uit beide databanken moeten worden opgenomen, worden geïdentificeerd en er wordt een machtigingsaanvraag ingediend bij het Informatieveiligheidscomité. Zodra de gegevens beschikbaar zijn, worden analyses, activiteiten en studies uitgevoerd overeenkomstig de bovengenoemde doelstellingen. De resultaten worden opgenomen in jaarlijkse verslagen ten behoeve van de opdrachtgever en in wetenschappelijke manuscripten.

Resultaten

Zie bijgevoegde publicatielijst.

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL