HISLink - Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering

Last updated on 16-3-2018 by Daisy Tysmans
januari 1, 2017
december 31, 2017

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

De Gezondheidsenquête (HIS) en de verplichte ziekteverzekering (VZV) zijn aanvullende gegevensbronnen in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem. Tijdens de HIS worden zelfgerapporteerde gegevens verzameld over de gezondheidsstatus, levensstijl, gezondheidszorg en sociaal-demografische achtergrondkenmerken van een representatieve steekproef van de bevolking in België. De VZV is een administratieve database met gedetailleerde informatie over terugbetalingen voor de gezondheidszorg van de totale bevolking. Door middel van een individuele koppeling van HIS- en VZV-gegevens kunnen relevante problemen in het gezondheidsbeleid worden aangepakt, die elk van de gegevensbronnen afzonderlijk niet kunnen aanpakken.

Projectsamenvatting

In België draagt meer dan 99% van de bevolking bij aan de verplichte ziekteverzekering (VZV). Als gevolg hiervan is gedetailleerde en uitgebreide informatie beschikbaar over terugbetaalde gezondheidskosten voor bijna de hele bevolking. Deze informatie wordt intensief gebruikt door beslissingnemers in de gezondheidszorg, met name het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), om beleidsmaatregelen te plannen en te volgen.

De ziekteverzekeringsgegevens hebben echter enkele tekortkomingen:

  1. zij verstrekken vooral informatie over gebruik van gezondheidszorg en uitgaven voor gezondheidszorg, maar informatie over niet-terugbetaald gebruik van de gezondheidszorg ontbreekt
  2. er is geen verband tussen gebruik van gezondheidszorg en behoefte aan gezondheidszorg
  3. informatie over sociaal-demografische achtergrondkenmerken is schaars.

Dit project probeert deze tekortkomingen te verhelpen door VZV-gegevens te koppelen aan informatie uit de Belgische Gezondheidsenquête (HIS). Gegevens uit de HIS betreffen de volgende onderwerpen: sociaal-demografische kenmerken, gezondheidsstatus, levensstijl en gebruik van gezondheidszorg (al deze informatie valt niet onder de VZV). Een eerste koppeling werd uitgevoerd met de deelnemers van de HIS 2008. De huidige koppelingsprocedure begint met gegevens van de deelnemers van de HIS 2013 en kan eventueel uitgebreid worden naar de volgende enquête (HIS 2018).

Het project is specifiek bedoeld om te reageren op beleidsrelevante vragen van het RIZIV (dat dit project leidt). Domeinen die aan bod komen, zijn onder andere sociaal-demografische verschillen in het gebruik van gezondheidszorg, evaluatie van chronische morbiditeitsindicatoren die door het RIZIV worden gebruikt en het gebruik van niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

Partners in dit project zijn onder meer het Intermutualistisch Agentschap en Statistiek België. In het eerste jaar ligt de nadruk op de planning en de implementatie van de gegevenskoppeling van de HIS 2013. Er wordt een koppelingsschema opgemaakt. Op te nemen variabelen uit beide databases worden geïdentificeerd en er zal een toelatingsaanvraag voor de privacycommissie worden opgesteld. De implementatie van de koppeling vindt plaats in de tweede helft van het jaar. De resultaten van het eerste jaar bevatten een rapport over de koppeling van de HIS 2013-gegevens en een planning van de domeinen en activiteiten die in het komende jaar zullen worden verkend.

QR code

QR code for this page URL