Levensstijl en chronische ziekten

Diensthoofd: 

De basis van een efficiënt gezondheidsbeleid

Wij meten regelmatig aan de hand van onze enquêtes de gezondheidstoestand van de bevolking en monitoren haar voedingsgewoonten. Dit laat ons toe om de evolutie op te volgen van verschillende factoren die onze gezondheid beïnvloeden, zoals de hoeveelheid lichaamsbeweging en de toegang tot de gezondheidszorg. Met de resultaten van dit werk kunnen besluitvormers hun gezondheidsbeleid doeltreffend bijsturen op basis van concrete en objectieve gegevens. Ons werk vormt een waardevolle bron van informatie voor de wetenschappelijke en medische gemeenschap, maar ook voor alle burgers die begaan zijn met hun gezondheid.

Wij volgen eveneens de evolutie op van het gebruik van illegale drugs in België. Wij identificeren nieuwe trends en nieuwe stoffen op de markt.

Meer weten?

Ons werk focust op gezondheidsproblemen – en hun determinanten – die een invloed hebben op de levensverwachting en meer bepaald in goede gezondheid. Wij bestuderen bijvoorbeeld de evolutie van bepaalde chronische ziekten, maatschappelijke fenomenen zoals zwaarlijvigheid en sedentarisme, maar ook ongelijkheden in de gezondheid. Onze dienst staat bekend om zijn expertise en werkt voortdurend zijn kennis bij om nieuwe initiatieven en innovatieve surveillancemethoden op punt te stellen. De resultaten van ons onderzoek worden steeds geïnterpreteerd in samenwerking met instanties op verschillende niveaus, zodat zij hun gezondheidsbeleid doeltreffend kunnen ontwikkelen of aanpassen.

Wat de strijd tegen illegale drugs betreft, volgen wij veranderingen in het consumptiepatroon op in België en de verschijning van nieuwe stoffen op de markt. Wij zijn het contactpunt van preventieverenigingen die actief zijn in België (Eurotox en VAD). Wij werken nauw samen met het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Wij publiceren jaarlijks een rapport met alle gegevens die op nationaal niveau beschikbaar zijn: trends, evoluties, aanbod, gebruik, gezondheid en maatschappelijke gevolgen, preventiebeleid, onderzoek enz.

Op federaal niveau werken wij in het bijzonder samen met de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid, het RIZIV en BELSPO. Daarnaast voeren wij onze gezondheidsequête en voedselconsumptiepeiling uit in nauwe samenwerking met het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest en met de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse en Duitse Gemeenschap. Verder werken wij samen met de Belgische universiteiten.

Voor u geselecteerde info

Partners

QR code

QR code for this page URL