Samenvattende maten van volksgezondheid

Samenvattende maten van volksgezondheid combineren informatie over meerdere gezondheidsaspecten zoals mortaliteit, maar ook morbiditeit, functionele status (het vermogen van een persoon om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren die nodig zijn om te voorzien in de basisbehoeften, om de gebruikelijke taken te vervullen, en de gezondheid en het welzijn in stand te houden) of levenskwaliteit. Samenvattende maten van volksgezondheid combineren deze aspecten tot één cijfer. De belangrijkste voorbeelden zijn gezonde levensjaren (HLY’s), voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY’s) en voor beperking gecorrigeerde levensjaren (DALY’s).

De gezondheid van een bevolking kan aan de hand van verschillende indicatoren worden beschreven. Typische indicatoren van volksgezondheid zijn levensverwachting, oorzaakspecifieke sterftecijfers, cijfers van nieuwe en bestaande gevallen van specifieke ziekten (d.w.z. incidentie en prevalentie) en eigen gezondheidsbeleving. Elk van deze indicatoren geeft één enkel gezondheidsaspect aan, zoals mortaliteit, morbiditeit of de impact van ziekten op de levenskwaliteit van patiënten. Om een algemeen beeld van de gezondheid van een bevolking te schetsen, hebben we dus een combinatie van deze dimensies nodig. Daarom is er een duidelijk toegenomen belangstelling voor de ontwikkeling, berekening en het gebruik van zogenaamde samenvattende maten van volksgezondheid.  

Samenvattende maten van volksgezondheid kunnen in twee brede groepen worden ingedeeld, met name “gezondheidsverwachtingen” en “gezondheidsverschillen”. De cijfers in elke groep stellen morbiditeit, kwaliteit van leven en mortaliteit tegenover tijd en combineren deze aspecten tot een specifieke indicator (bijv. gezonde levensjaren). Als resultaat verkrijgen we één cijfer:

  • Gezondheidsverwachtingen, zoals gezonde levensjaren en voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY’s), zijn het aantal levensjaren die in goede gezondheid of respectievelijk zonder specifieke ziekten of beperkingen worden geleefd. Bij de berekening van deze indicatoren zijn jaren die in volledige gezondheid worden geleefd meer “waard” dan jaren die normaal werden geleefd maar niet met een volledige gezondheid. 
  • Gezondheidskloofmetingen, zoals voor beperking gecorrigeerde levensjaren (DALY), kwantificeren het verschil tussen de werkelijke gezondheid van een bevolking en een bepaalde norm of doel voor volksgezondheid. Ze vertegenwoordigen daarom het aantal gezonde levensjaren dat verloren is gegaan door een slechte gezondheid en vroegtijdig overlijden.
     

Sciensano gebruikt samenvattende maten van volksgezondheid om de volksgezondheid en de gezondheidsongelijkheden in België te evalueren en te bewaken.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema