Sciensano & Samenvattende maten van volksgezondheid

Last updated on 24-5-2019 by Daisy Tysmans

Een van de belangrijkste doelstellingen van Sciensano is het gebruik van gegevens voor een beter inzicht in de gezondheid van de bevolking en de proactieve ontwikkeling van instrumenten voor de opbouw en evaluatie van een volksgezondheidsbeleid. Sciensano stimuleert daarom de ontwikkeling en het gebruik van samenvattende maten van volksgezondheid om de gezondheid van de bevolking en de gezondheidsongelijkheden in België te karakteriseren en het volksgezondheidsbeleid te ondersteunen.  

Sciensano was een belangrijke speler in de ontwikkeling van de indicator van globale activiteitsbeperking (GALI), die wordt gebruikt om het aantal gezonde levensjaren te schatten, ook wel de levensverwachting zonder beperkingen genoemd. De indicator gezonde levensjaren behoort tot de kerngroep van Europese structurele indicatoren en wordt in België gebruikt voor het meten en bewaken van de volksgezondheid en de gezondheidsongelijkheden.

Gezien de behoefte aan ziektelastschattingen om de besluitvormingsprocessen in de gezondheidssector te ondersteunen, leidt Sciensano de Belgische nationale ziektelaststudie, BeBOD. In deze studie wordt een coherent kader opgebouwd waarmee de ziektelast in België routinematig gekwantificeerd kan worden aan de hand van de „Disability-Adjusted Life Year” (DALY)-parameter, en dit op basis van de meest actuele lokale gegevens.

Sciensano analyseert regelmatig de nieuwe gegevens in het Belgische sterfteregister en stelt ze beschikbaar via een interactieve webtool (Gestandaardiseerde procedures voor mortaliteitsanalyse). Gebruikers kunnen hiermee aangepaste tabellen en statistieken samenstellen. De gezondheidsverwachting is een van de indicatoren die toegankelijk zijn via deze website.

In het kader van de Belgische nationale ziektelaststudie organiseert Sciensano opleidingen en netwerkactiviteiten om gemeenschappelijke schattingsmethoden te stimuleren. Ons instituut verzamelt ook de nodige gegevens over de belangrijkste ziekten om DALY’s in België te kunnen meten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic