SPMA - Standardized Procedures of Mortality Analysis

Last updated on 14-4-2022 by Wesley Van Dessel
januari 1, 2002
Project with no end date

Financierder

Diensten die aan dit project werken

In het kort

Met de webapplicatie SPMA (Standardized Procedures for Mortality Analysis) kunnen wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers inzake volksgezondheid de Belgische statistieken over bevolking, geboorte en sterfte (zogenaamde ‘vitale statistieken’) per jaar op een interactieve en gebruiksvriendelijke manier analyseren.

Projectsamenvatting

Het doel van SPMA is de toegang tot bestaande bronnen van gezondheidsinformatie te optimaliseren om zo de gezondheidsstatus van de Belgische bevolking te beoordelen en op te volgen.

SPMA werd oorspronkelijk als een MSDOS-applicatie ontwikkeld in het begin van de jaren 1990, maar werd in 2002 omgevormd tot een webgebaseerd programma. In die vorm dient het ten volle zijn belangrijkste doel, namelijk het gebruik van vitale statistische gegevens binnen het volksgezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek vereenvoudigen.

Sinds 1991 verstrekt Statbel de brongegevens, in het bijzonder de bevolkings-, geboorte- en sterftecijfers, om in SPMA in te voeren. SPMA werkt als een schakel tussen deze gegevens enerzijds en de internetmodule van het statistisch pakket SAS® anderzijds.

Resultaten

Alle vitale statistieken zijn beschikbaar via het interactieve SPMA-programma, dat u kunt gebruiken om uw eigen analyses uit te voeren.

QR code

QR code for this page URL