Levensverwachting

Levensverwachting is het gemiddeld aantal resterende jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd kan verwachten te leven, uitgaande van de huidige sterftecondities. De levensverwachting bij geboorte in België in 2017 was bijvoorbeeld 81,4 jaar, wat betekent dat een baby die in 2017 in België werd geboren, 81,4 jaar oud zou kunnen worden.

Waarom de indicator levensverwachting gebruiken?

De gezondheid van een bevolking kan worden beschreven aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder:

  • lange levensduur
  • mortaliteit
  • gezondheidsbeleving
  • welzijn
  • morbiditeit
  • functionele status

of door een combinatie van deze indicatoren.  De levensverwachting, een standaard indicator voor lange levensduur, is één van de meest gebruikte indicatoren voor de gezondheidsstatus. 

Hoe kunnen we de indicator voor levensverwachting interpreteren?

De levensverwachting geeft de gemiddelde lange levensduur van een bevolking weer en geeft als zodanig een algemeen beeld van de wereldwijde volksgezondheidsstatus. Het meten van de levensverwachting gedurende een lange periode kan informatie opleveren over de evolutie in de tijd. Het kan daarnaast ook worden gebruikt voor benchmarking tegen andere landen. 

De veranderingen in de levensverwachting kunnen niet aan specifieke oorzaken worden toegeschreven. Een werkelijke stijging van de levensverwachting is het resultaat van een aantal factoren, waaronder een verbeterde levensstandaard, levensstijl en opleiding, minder verkeersongevallen, een grotere toegankelijkheid van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten, enz. 

Hoe evolueert de levensverwachting in de tijd?

In de meeste Europese landen, waaronder België, is de levensverwachting aanzienlijk gestegen gedurende de afgelopen decennia. In België was de levensverwachting bij geboorte in 1990 76 jaar en dit is gelijkmatig gestegen tot 81,4 jaar in 2017.

Kunnen we meer informatie krijgen over de levensverwachtingsindicator?

Veranderingen in de levensverwachting kunnen verder worden onderzocht. Het is bijvoorbeeld interessant voor beleidsmakers om te weten of een toename van de levensverwachting te danken is aan dalende babysterfte of een dalende sterfte op oudere leeftijd. Het kan ook het gevolg zijn van een dalend sterftecijfer door specifieke oorzaken zoals verkeersongevallen, ischemische hartaandoeningen, enz. Aan de hand van dergelijke gedetailleerde gegevens kan de impact van interventies worden geëvalueerd en kunnen problemen worden opgespoord die dan kunnen worden opgelost. Deze cruciale aanvullende informatie kan worden verkregen door de veranderingen in de levensverwachting te ontleden per leeftijdsgroep en/of overlijdensoorzaak.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Sciensano is het meten en bewaken van de gezondheid van de bevolking door relevante indicatoren op te volgen, waaronder de levensverwachting. We volgen en publiceren levensverwachtingsindicatoren (en mortaliteitsindicatoren) in België per gewest en per provincie.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic