Levensverwachting

Levensverwachting is het gemiddeld aantal resterende jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd kan verwachten te leven, uitgaande van de huidige sterftecondities. De levensverwachting bij geboorte is de meest voorkomende indicator van de levensverwachting. 

De gezondheid van een bevolking kan worden beschreven aan de hand van verschillende indicatoren (levensduur, sterfte, morbiditeit, ervaren gezondheid, …). De levensverwachting is een typische indicator van de levensduur, maar het is ook een goede indicator van het huidige gezondheidsniveau van een bevolking over alle generaties heen. Het is 1 van de meest gebruikte indicatoren van de gezondheidstoestand.

Informatie over de actuele levensverwachting vindt u op de website van Statbel.
Meer informatie en analyses over de levensverwachting vindt u op de website gezondbelgie.be.

Hoe kunnen we de indicator voor levensverwachting interpreteren?

De levensverwachting geeft de gemiddelde lange levensduur van een bevolking weer en geeft als zodanig een algemeen beeld van de wereldwijde volksgezondheidsstatus over alle generaties heen. Het meten van de levensverwachting gedurende een lange periode kan informatie opleveren over de evolutie in de tijd. Het kan daarnaast ook worden gebruikt voor benchmarking tegen andere landen. 

De levensverwachting verwijst hier naar periode-levensverwachting. Dit betekent dat de sterftecijfers van één jaar worden gebruikt en worden verondersteld de cijfers weer te geven die een persoon gedurende zijn hele verdere leven ervaart. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige veranderingen in de sterftecijfers.

De veranderingen in de levensverwachting kunnen niet aan één specifieke oorzaak worden toegeschreven. Een stijging van de levensverwachting is het resultaat van een aantal factoren, waaronder een verbeterde levensstandaard, levensstijl en opleiding, minder verkeersongevallen, een grotere toegankelijkheid van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten, enz. 

Hoe evolueert de levensverwachting in de tijd?

In de meeste Europese landen, waaronder België, is de levensverwachting aanzienlijk gestegen gedurende de afgelopen decennia. In België bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 76 jaar in 1990, 77,8 jaar in 2000, 80 jaar in 2010 en 81,8 jaar in 2019.

Meer informatie over de evolutie van de levensverwachting is te vinden op de website gezondbelgie.be

Kunnen we meer informatie krijgen over de levensverwachtingsindicator?

Veranderingen in de levensverwachting kunnen verder worden onderzocht. Het is bijvoorbeeld interessant voor beleidsmakers om te weten of een toename van de levensverwachting te danken is aan dalende babysterfte of een dalende sterfte op oudere leeftijd. Het kan ook het gevolg zijn van een dalend sterftecijfer door specifieke oorzaken zoals verkeersongevallen, ischemische hartaandoeningen, enz. Aan de hand van dergelijke gedetailleerde gegevens kan de impact van interventies worden geëvalueerd en kunnen problemen worden opgespoord die dan kunnen worden opgelost. Deze cruciale aanvullende informatie kan worden verkregen door de veranderingen in de levensverwachting te ontleden per leeftijdsgroep en/of doodsoorzaak.

Informatie over de levensverwachting kan ook worden gecombineerd met informatie over de gezondheid om de gezondheidsverwachting te berekenen, die staat voor het aantal resterende levensjaren in goede gezondheid. Meer informatie op de webpagina over ‘Samenvattende maten van volksgezondheid’.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Sciensano is het meten en bewaken van de gezondheid van de bevolking door relevante indicatoren op te volgen, waaronder de levensverwachting. We volgen en publiceren levensverwachtingsindicatoren (en mortaliteitsindicatoren) in België per gewest en per provincie.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp