NEED - Needs Examination, Evaluation and Dissemination

Last updated on 5-3-2024 by Rani Claerman
Projectduur:
april 1, 2023
-
december 31, 2026

In het kort

Het NEED project gaat op zoek naar onvervulde behoeften van patiënten en maatschappelijke behoeften om te informeren en om de ontwikkeling van meer op behoeften gerichte gezondheidszorgbeleidslijnen en innovatie te ondersteunen. Er bestaat momenteel geen onderzoekstructuur om deze wetenschappelijke activiteit te ontwikkelen, organiseren en/of coördineren. Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan een betere gezondheid en levenskwaliteit van Europese patiënten, door verschillende stakeholders zoals gezondheidswerkers, beleidsmakers, ziekteverzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, onderzoekers en de industrie bewust te maken van de behoeften waaraan momenteel niet wordt beantwoord.

Projectbeschrijving

De identificatie van onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezondheidsbeleid en innovatie op basis van behoeften. Voldoen aan onvervulde behoeften is een gemeenschappelijke doelstelling van vele stakeholders in het gezondheidssysteem. Hoewel er geen eenduidige definitie is van ‘onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften’, bestaat er consensus dat deze zowel benaderd kunnen worden vanuit het perspectief van de individuele patiënt als vanuit het standpunt van de maatschappij. In het NEED project worden gezondheidsgerelateerde behoeften gedefinieerd als specifieke behoeften gerelateerd aan een bepaalde gezondheidstoestand, wat de behoeften van personen met die toestand omvat, maar ook eventuele bredere maatschappelijke behoeften ten gevolge van de impact van de toestand op maatschappelijke segmenten die niet direct getroffen worden door de toestand (bv. overdraagbaarheid, impact op informele zorgverleners, impact op het milieu.) 

De algemene doelstelling van NEED is het ontwikkelen van een onafhankelijke onderzoekinfrastructuur die bewijsmateriaal verzamelt van onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften, zowel vanuit het standpunt van de patiënt als vanuit het maatschappelijk standpunt, en dat bewijsmateriaal opslaat in een database waarvan alle relevante stakeholders gebruik kunnen maken. Om die doelstelling te bereiken gaan we:

  • de structuur van de NEED-database definiëren, inclusief de criteria om behoeften van patiënten en maatschappelijke behoeften te beoordelen, het type bewijs dat moet worden verzameld voor elk criterium, de mogelijke bewijsbronnen en hun kwaliteit.
  • de NEED-database beginnen aanvullen door bewijsmateriaal te verzamelen van behoeften van patiënten en maatschappelijke behoeften gerelateerd aan gezondheidsthema’s met mogelijk sterke onvervulde behoeften.
  • de informatie van NEED delen met alle relevante nationale en internationale stakeholders, met aandacht voor gegevensbescherming (in het bijzonder voor zeldzame ziekten) en veilig secundair gegevensgebruik.

Het uiteindelijke doel van het project is dat alle beleidsbeslissingen over de ontwikkeling, verstrekking en terugbetaling van een gezondheidsinterventie rekening houden met onvervulde behoeften van patiënten en van de maatschappij, zodat hulpmiddelen voor de grootste behoeften eerst worden ingezet .

Bezoek de Europese NEED-projectwebsite

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL