BEST-COST - Methoden gebaseerd op ziektelast voor het inschatten van de sociaal-economische kosten van milieustressoren

Last updated on 28-3-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
januari 1, 2023
-
december 31, 2026

In het kort

De klimaatverandering vormt een onmiddellijke bedreiging voor Europa, waarbij milieustressoren zoals luchtverontrueiniging en geluidshinder de gezondheid nadelig beïnvloeden en ziekten veroorzaken. Om het welzijn van toekomstige generaties te verbeteren, moeten Europese landen prioriteit geven aan een beleid dat de huidige gang van zaken ombuigt en dat gebaseerd is op actueel bewijsmateriaal. Hiervoor ontwikkelen wij binnen het door de EU gefinancierde BEST-COST-project een kader om de sociaal-economische impact en ziektelast van milieustressoren te beoordelen. Het kader bestaat uit open-access tools die ziektelast, sociaal-economische kosten en sociale ongelijkheden met betrekking tot milieustressoren inschatten.

Projectbeschrijving

Lucht- en geluidsverontreiniging vormen een grote belasting voor de gezondheid in Europa

Klimaatverandering vormt een onmiddellijke bedreiging voor Europa, waarbij milieustressoren zoals lucht- en geluidsverontreiniging de gezondheid nadelig beïnvloeden en ziekten veroorzaken. De luchtverontreiniging in Europa leidt naar schatting tot 400.000 vroegtijdige overlijdens en geluidsverontreiniging tot ongeveer 12.000 vroegtijdige overlijdens. Om het welzijn van toekomstige generaties te verbeteren, moeten Europese landen prioriteit geven aan een beleid dat de huidige gang van zaken ombuigt en dat gebaseerd is op actueel bewijsmateriaal. De op wetenschappelijke feiten gebaseerde beleidsvorming inzake milieustressoren heeft momenteel te kampen met methodologische uitdagingen om de sociaal-economische kosten van dergelijke gevolgen en de ongelijke verdeling ervan over verschillende gemeenschappen te kwantificeren. 

BEST-COST wil een kader ontwikkelen voor het verzamelen van wetenschappelijk bewijs over de last van lucht- en geluidsverontreiniging

Het BEST-COST-project biedt een oplossing voor het genereren van wetenschappelijk bewijs over dit onderwerp. In het bijzonder willen we verbeterde, geïntegreerde en consensusmethoden ontwikkelen voor de beoordeling van de sociaal-economische impact en de ziektelast van milieustressoren. Het kader bestaat uit open-access tools die ziektelast, sociaal-economische kosten en sociale ongelijkheden met betrekking tot milieustressoren inschatten. Het werk van BEST-COST is in de eerste plaats gericht op het verbeteren en harmoniseren van de methoden voor 1) het schatten van de gezondheidsimpact, 2) het monetiseren van de ziektelastschatting, 3) het beoordelen van de omvang van sociale ongelijkheden in de last die toe te schrijven is aan milieustressoren. De nieuwe methodologie zal beschikbaar zijn via een open-access code en wordt getest in vijf Europese landen (België, Estland, Frankrijk, Noorwegen, Portugal). Ten slotte zal BEST-COST de overdraagbaarheid van deze methoden naar andere milieustressoren en geografische regio’s bepalen.
Met het ontwikkelde kader wil BEST-COST beleidsmakers, regelgevers en burgers bereiken om hen beter te informeren over milieu- en sociaal-economische risicofactoren. In de toekomst zullen de beleidsmaatregelen op het vlak van milieu en arbeid, en het sociale, economische, fiscale en gezondheidsbeleid in Europa en op nationaal niveau steeds meer gebaseerd zijn op solide wetenschappelijk bewijs. Op lange termijn moeten de resultaten van BEST-COST bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en de milieuongelijkheid, en aan een leef- en werkomgeving die gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt.
 

Diensten die aan dit project werken

Partners

Juanita A. Haagsma
Jurgen Buekers
Jane Idavain
Heli Lehtomäki
Driss Samri
Brigit Staatsen
Ricardo Assunçao
João Vasco Santos
Alba Godfrey
Terje Andreas Eikemo
Micheal Brauer
Alberto Castro Fernandez
Susanne Breitner
Sara Monteiro Pires
Anette Kocbach

QR code

QR code for this page URL