BE-PIN - Het Belgisch Pandemisch Intelligentienetwerk

Last updated on 21-5-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
december 1, 2023
-
maart 1, 2027

In het kort

Het doel van het BE-PIN-project is een samenwerkingsnetwerk, een Belgisch Pandemisch Intelligentie Netwerk, creëren om beleidsmakers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een op feiten gebaseerd beleid om toekomstige pandemieën en epidemieën efficiënt aan te pakken. Hiertoe ligt de focus van het project op het verbeteren van de communicatiepraktijken en onderzoekt het de potentiële bestuursstructuur van een dergelijk netwerk. Het project is erop gericht de toegang tot gegevens, analytische capaciteiten en communicatiemiddelen voor beleidsmakers op federaal en gewestelijk niveau in België te verbeteren. Daarnaast evalueert het project de economische impact van pandemieën en beveelt het strategieën aan om deze tot een minimum te beperken. 
 

Projectbeschrijving

Het BE-PIN-project heeft als doel de paraatheid op het vlak van volksgezondheid te verbeteren door een gezamenlijk intelligentienetwerk op te richten dat focust op de risico’s van epidemieën en pandemieën. Dit netwerk ondersteunt het delen van informatie en het vertalen van kennis voor geïnformeerde besluitvorming in tijden van crisis.

In het eerste werkpakket (WP1), mede geleid door Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskundericht het project zich op surveillance en gegevensanalyse. Dit omvat het identificeren en aanpakken van informatielacunes in epidemische en pandemische scenario’s, het valideren van gegevensbronnen voor surveillance en het ontwikkelen van uitgebreide epidemische intelligentierapporten. Door bestaande surveillancesystemen te evalueren en belangrijke risico-indicatoren te identificeren, zal het project de capaciteit vergroten om nieuwe bedreigingen efficiënt op te sporen en erop te reageren.

WP2 focust op geavanceerde analyse en modellering. Door samen te werken streeft het project ernaar de dynamiek van opkomende pathogenen te begrijpen en de efficiëntie van responsmaatregelen te beoordelen. Door gegevensanalyses die werden uitgevoerd tijdens de COVID-19-epidemie te evalueren en een uitgebreid analytisch kader te ontwikkelen, zal het project tijdig inzicht verschaffen in de epidemiologische kenmerken van opkomende pathogenen en in de impact van responsmaatregelen op de overdracht van ziekten.

WP3 ontwikkelt multicriteria- en op feiten gebaseerde beleidskaders. Zo zullen beleidsmakers gemakkelijker beslissingen kunnen nemen en prioriteiten kunnen stellen voor farmaceutische en niet-farmaceutische interventies op basis van de verschillende effecten op populatieniveau. Door de haalbaarheid van dergelijke kaders te beoordelen en de impact van wijzigingen in sociale contacten op de capaciteit van de gezondheidszorg en de economische activiteit te analyseren, zal het project bijdragen tot geïnformeerde besluitvorming tijdens pandemieën.

Met ondersteuning van Sciensano focust WP4 op efficiënte communicatiepraktijken en analyseert het kennisstromen tijdens de COVID-19-crisis, beoordeelt het daarbij de visibiliteit van wetenschappelijke expertise en onderzoekt het de verwachtingen van belanghebbenden met betrekking tot communicatiestrategieën. Het doel is op feiten gebaseerde beleidsvorming te bevorderen en het vertrouwen tussen belanghebbenden te vergroten.

WP5 wordt tot slot geleid door Sciensano en identificeert de behoeften en potentiële hiaten voor het beheer van een Belgisch pandemisch intelligentienetwerk, waarbij structurele opties op basis van lessen uit het verleden worden onderzocht, internationale vergelijkingen, beste praktijken en belangrijke internationale partnerschappen.
 

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL