Crisiscoördinatie

Diensthoofd: 

De dienst Crisiscoördinatie organiseert het centraal crisisbeheer binnen Sciensano.

Crisisbeheer vraagt een transversale en multidisciplinaire benadering, waarvoor de intense samenwerking tussen wetenschappelijke directies en ondersteunende diensten de basis vormt.

De dienst overziet alle fasen van gezondheidscrisissen, zowel voor, tijdens als na de crisis:

  • Als voorbereiding op mogelijke crisissen ontwikkelt de dienst o.a. de nodige strategieën en plannen, en organiseert crisissimulatie-oefeningen en -opleidingen .
  • Tijdens een crisis coördineert de dienst de uitvoering van het interne crisisbeleid om zo te zorgen voor een optimaal crisisbeheer. Dat gebeurt onder meer door het overzien van de crisisactiviteiten binnen Sciensano en het faciliteren van een vlotte interne organisatie van deze activiteiten. Het diensthoofd Crisiscoördinatie is ook coördinator van de RAG. De dienst vormt ook de link met relevante crisisactiviteiten buiten het instituut.
  • Na een crisis evalueert de dienst alle relevante aspecten van het crisisbeheer om onze interne plannen en procedures bij te sturen.

QR code

QR code for this page URL