Voeding en gezondheid

Voedingsgewoonten en voedselomgevingen monitoren voor een beter voedingsbeleid 

Gezonde voeding is een belangrijk element voor een gezond en lang leven. Zo is er bijvoorbeeld een direct verband tussen obesitas en chronische ziekten (zoals diabetes,hart- en vaatziekten en verschillende kankers) en onze voedingsgewoonten (zoals overmatig consumeren van zout, verzadigde vetten en suikers). Bovendien kunnen tekorten aan vitamines en mineralen ook deficiëntieziekten veroorzaken (ze worden zo genoemd omdat ze worden veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen), zoals osteoporose, bloedarmoede of vermoeidheid. Voedselomgevingen (d.w.z. toegankelijkheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en marketing van voeding) zijn belangrijke determinanten van voedingsgewoonten en moeten daarom in rekening gebracht worden bij onderzoek en monitoring.

De Eenheid Voeding en Gezondheid ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van voedingsbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau om de kwaliteit van voedingsgewoonten van de bevolking op een effectieve en rechtvaardige manier te verbeteren en een gemakkelijke toegang tot gezond voedsel te garanderen voor iedereen. 

Hiervoor doen we onderzoek en monitoring op verschillende gebieden: 

  • De voedselconsumptie en voedingsstatus van de Belgische bevolking monitoren, inclusief die van kwetsbare groepen
  • De kwaliteit van het voedingsaanbod in België in kaart brengen en opvolgen;
  • De bijdrage van voedingsfactoren aan de ziektelast in België inschatten
  • De mogelijke effecten van het beleid op de voedingsgewoonten en de gezondheid van de bevolking modelleren (cf. Health Impact Assessment) 
  • De rol van voedselomgevingen onderzoeken bij het beinvloeden van voedingsgewoonten en hoe overheden en voedselbedrijven verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun acties om gezondere voedselomgevingen te creëren 
  • Het evalueren van de impact van bestaand voedingsbeleid, zoals de Nutriscore en de Convenant Evenwichtige Voeding 
  • Duurzame voeding en voedselsystemen onderzoeken
  • Internationale voeding en ondersteunen onderzoek naar voedselomgevingen, obesitas en preventie van niet-overdraagbare ziekten in het Zuiden 
     

QR code

QR code for this page URL