Voeding en gezondheid

Voedingsgewoonten, lichaamsgewicht en activiteitsniveau opvolgen voor een beter voedingsbeleid

Gezonde voeding is een belangrijke factor voor een gezond en lang leven. Zo bestaat er een rechtstreeks verband tussen chronische ziekten (zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten) en onze voedingsgewoonten (zoals een te grote inname van verzadigde vetten en suikers). Daarnaast kunnen ook vitaminen- en mineralentekorten deficiëntieziekten (ook wel gebrekziekten genoemd, aangezien zij veroorzaakt worden door een tekort aan een voedingsstof) veroorzaken, zoals bijvoorbeeld botontkalking, bloedarmoede of vermoeidheid.

Wij onderzoeken de Belgische voedingspatronen en de inname van voedingsstoffen, het lichaamsgewicht en het lichamelijk activiteitsniveau. Deze laatste twee zijn belangrijk om te meten, aangezien je meer voedingsstoffen nodig hebt als je actiever bent en een groot lichaam heeft meer voedingsstoffen nodig om te bewegen. Wij gebruiken deze gegevens om te controleren of de bevolking voldoet aan de voedingsaanbevelingen, maar ook om het risico van de inname van contaminanten en additieven via de voeding te beoordelen.

Meer weten?

Voedselconsumptiepeiling in 2004 en 2014

Wij hebben in 2004 en 2014 de Belgische voedingspatronen bestudeerd met een voedselconsumptiepeiling (VCP). In deze voedselconsumptiepeiling stellen we vragen aan 3200 personen over hun voedingsinnamen en leefgewoonten om een gedetailleerd beeld te krijgen. Je kan de resultaten van beide peilingen downloaden op onze website van de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling. In de peiling van 2004 werden volwassenen en senioren bevraagd, terwijl in 2014 de aandacht gericht werd op kinderen, opgroeiende tieners en volwassenen. Hun voedingsgewoonten, de inname van voedingsstoffen, maar ook hun lichaamsgewicht en activiteitsniveau werden bestudeerd.

Controleren of de bevolking voldoet aan de voedingsaanbevelingen om het beleid te verbeteren

In België, geeft de Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 een recent en representatief beeld weer van de voedingsconsumptie in de Belgische bevolking. Anderzijds verzamelt de v.z.w. Nubel systematisch informatie over de voedingswaarde van voedingsmiddelen (dat is het aandeel aan voedingsstoffen in een voedingsmiddel) die in een normaal Belgisch voedingspatroon voorkomen. Door de werkelijke voedingsconsumptie te combineren met de voedingswaarde van elk voedingsmiddel, kunnen we de werkelijke inname van voedingsstoffen door de bevolking opvolgen. Zo kunnen we evalueren of de bevolking voldoet aan de voedingsaanbevelingen.
Deze resultaten kunnen door de overheid gebruikt worden om een voedingsbeleid uit te werken, zoals bijvoorbeeld het zoutreductieprogramma Stop het zout om de te hoge zoutinname door de bevolking te beperken. Het biedt ook de mogelijkheid om meer concrete voedingsverrijking voorop te stellen bij tekorten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gejodeerd zout in bakkersbrood. 

Opvolgen of het Convenant Evenwichtige Voeding zijn doel bereikt

In het Convenant Evenwichtige Voeding (2016) mikken voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens, cateringbedrijven en de overheid op een daling van de calorie-inname van 5% tussen 2012 en 2016/2017, bijvoorbeeld door het verminderen van het suiker- en/of vetgehalte van voedingsmiddelen. De Belgische nationale voedselconsumptiepeiling en de Nubel databank zijn geschikt om de resultaten van dit convenant op te volgen en te evalueren.

Inname van contaminanten en additieven

Voeding kan naast voedingsstoffen ook additieven en contaminanten bevatten. Wij berekenen het risico van de inname van dergelijke stoffen in de Belgische bevolking. Dankzij deze onderzoeksresultaten kan de overheid de wetgeving herzien. Ook in het kader van een crisis (bv. “dioxines in voeding”) kunnen we dankzij dit onderzoek snel het risico voor de bevolking inschatten.

QR code

QR code for this page URL