BEWSD - Belgian Early Warning System on Drugs

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 16, 1997
-
Project with no end date

In het kort

Het BEWSD is de nationale pijler van een groter Europees netwerk dat opkomende drugs en drugtrends in de gaten houdt. Onze bevindingen worden gebruikt om potentiële risico’s voor de volksgezondheid snel op te sporen, te beoordelen en erop te reageren, om ziekenhuizen, laboratoria, ondersteunende diensten gericht op schadebeperking en beleidsmakers bij hun taken te ondersteunen, en om hun bewustzijn en paraatheid ten aanzien van druggerelateerde problemen te versterken.

Projectbeschrijving

Via zijn werking is het BEWSD :

  • Een essentiële bron van informatie: Het BEWSD is een permanent lopend project van de Unit illegale drugs van Sciensano. Het maakt een integraal deel uit van het Europese systeem voor vroegtijdige waarschuwing inzake drugs en is het resultaat van de goedkeuring van de Joint Action on New Synthetic Drugs (Europese Unie, 1997) door de Belgische regering. Derhalve is het BEWSD de Belgische speler in een Europees multidisciplinair surveillance netwerk dat het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA), EUROPOL, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en 29 nationale Early Warning Systems omvat. 
  • Over drugs in België: Ons hoofddoel is de identificatie van nieuwe psychoactieve stoffen naarmate ze op de nationale markt verschijnen, en van opkomende trends voor meer traditionele illegale drugs (bv. gevaarlijke verontreinigende stoffen of versnijdingsmiddelen, hogere zuiverheidsniveaus, enz.). Deze gegevens worden op hun beurt gebruikt om de relevante Belgische en Europese autoriteiten, gezondheidsinstellingen, preventiediensten, laboratoria of andere professionele beoefenaars te informeren. De communicatie van bevindingen naar het grote publiek is voorbehouden voor situaties waarin de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd, en wordt in het algemeen uitgevoerd door onze gewestelijke partners Eurotox en VAD.
  • Van en voor een geïntegreerd netwerk van deskundigen: Om onze taken te vervullen, verenigt het BEWSD een netwerk van klinische en forensisch-toxicologische laboratoria in België. Andere waardevolle bronnen van input zijn onder meer Eurotox en VAD, politiediensten, ondersteunende diensten gericht op schadebeperking, douanediensten, het FAGG enz., zowel op nationaal als op Europees niveau. Voorts proberen wij nog openstaande vragen over de geïdentificeerde stoffen te beantwoorden door wetenschappelijke samenwerkingen met universiteiten en andere onderzoeksorganisaties aan te gaan. De verwerkte gegevens worden teruggekoppeld naar het netwerk voor gebruik in het kader van hun dagelijkse werking, stimulering van onderzoeksprojecten of algemene kennisuitwisseling.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om meer informatie te bekomen over het project! 

BEWSD

 Leden van de pers worden gevraagd contact op te nemen met het team voor mediarelaties van Sciensano.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL