BIMD - Belgische Index van Meervoudige Deprivatie

Last updated on 20-5-2024 by Brecht Devleesschauwer
Projectduur:
april 1, 2023
-
Project with no end date

In het kort

De Belgische Index van Meervoudige Deprivatie geeft een multidimensionaal beeld van sociale deprivatie in België, waarbij 6 domeinen – onderwijs, werkgelegenheid, inkomen, huisvesting, criminaliteit en gezondheid – worden geïntegreerd. Dit biedt een solide basis voor de beoordeling van sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid en andere uitkomsten.

Projectbeschrijving

Tot op heden zijn onderwijs, beroepsactiviteit of inkomen de meest gebruikte indicatoren voor het meten van een sociaaleconomische deprivatie in demografisch en volksgezondheidsonderzoek. Het gebruik van deze indicatoren heeft sterke beperkingen en leidt vaak tot inconsistente resultaten. Daar komt nog bij dat de eenvoudige metingen van sociaaleconomische deprivatie geen rekening houden met de multidimensionaliteit van deprivatie, maar slechts een beperkt perspectief bieden. De Belgische Index van Meervoudige Deprivatie (BIMD) werd ontworpen om komaf te maken met deze beperking.

De BIMD is een relatieve meting van deprivatie en wordt berekend op het niveau van de statistische sector, het kleinste administratieve niveau in België. Op basis van de BIMD-score wordt elke statistische sector gerangschikt van de meest tot de minst gedepriveerde. Voor een meer gedetailleerd beeld worden de rankings bovendien gegroepeerd in decielen, waarbij het eerste deciel bestaat uit de 10% meest gedepriveerde statistische sectoren.

De index volgt een beproefd methodologisch kader en is gebaseerd op een gewogen combinatie van de 6 belangrijkste domeinen van sociale deprivatie – onderwijs, werkgelegenheid, inkomen, huisvesting, criminaliteit en gezondheid. De indicatoren die aan deze domeinen ten grondslag liggen, zijn afgeleid van gegevensbronnen betreffende de hele bevolking, zoals de Belgische volkstelling. Hun selectie is gebaseerd op het uitgangspunt dat deprivatie verwijst naar onvervulde behoeften, die worden veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot middelen, niet alleen de materiële (huisvesting, werkgelegenheid, enz.) maar ook de sociale (rechten die gelinkt zijn aan werkgelegenheid, persoonlijke veiligheid of gezondheidszorg).

De BIMD-scores, rankings en decielen, zowel voor de algemene index als voor de 6 onderliggende domeinen, kunnen gedownload worden.

 De BIMD kan worden verkend via onze online interactieve visualisatietool

 Herbekijk het webinar waar de BIMD werd geïntroduceerd

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL