Zorginfecties en antibioticaresistentie

Diensthoofd: 

Zorginfecties en antibioticaresistentie opvolgen

Op plaatsen waar mensen met een zwakkere gezondheid tijdelijk samen verblijven, zoals in ziekenhuizen of woonzorgcentra, treden zorginfecties  op wanneer zij tijdens de verzorging onbedoeld besmet raken met een ziektekiem. Het gaat vaak om micro-organismen die resistent zijn aan antibiotica, waardoor ze moeilijk te bestrijden zijn. Ze kunnen zich snel verspreiden en levensbedreigende infecties veroorzaken. In België volgt de dienst Zorginfecties en antibioticaresistentie van Sciensano (NSIH — National Surveillance of Infections in Healthcare settings) de evolutie van deze infecties op, alsook de betrokken bacteriën en de onderliggende beschermings- en risicofactoren, zoals handhygiëne en het overmatig gebruik van antimicrobiële middelen. 

We volgen het antibioticagebruik op omdat dit de belangrijkste factor blijft om antibioticaresistentie te beïnvloeden. Onze dienst verleent ook bijstand bij de tweejaarlijkse nationale handhygiënecampagnes die de naleving van de handhygiëne meten. We verzamelen ook specifieke kwaliteitsindicatoren met betrekking tot infectiepreventie en -bestrijding

Sinds 2014 verleent de dienst, in samenwerking met de inspectiediensten van de bevoegde autoriteiten, uitbraakondersteuning aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen die te kampen hebben met moeilijk te behandelen micro-organismen (multidrug resistente micro-organismen of MDRO). 

De monitoring van zorginfecties richt zich op verschillende soorten ziekenhuizen en instellingen voor chronische zorg, zoals vereist door federale en regionale wetten en/of in het kader van Europese projecten. Enerzijds stelt onze dienst standaarddefinities en geautomatiseerde rapporteringssystemen ter beschikking van zorginstellingen. Anderzijds verzamelen we nationale referentiegegevens over het voorkomen van zorginfecties en antibioticaresistentie in België. Dit laat de instellingen toe om zichzelf te vergelijken met de nationale gegevens. Het Belgisch Coördinatiecomité Antibioticabeleid (BAPCOC), opgericht in 1999, houdt toezicht op deze protocollen en activiteiten.

Wettelijk kader

Belgische acute zorgziekenhuizen zijn bij Koninklijk Besluit (BS 27/0½015, Numac 2015024034, Art.56 §2) verplicht om deel te nemen aan de surveillanceprojecten rond:

  • methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • multiresistente Gram-negatieve kiemen (zoals Extended Spectrum Beta-Lactamase of ESBL, en Carbapenemase producerende Enterobacterales of CPE)
  • ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties (ziekenhuisbreed)
  • systemisch gebruik van antimicrobiële middelen
  • kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne.

Zij moeten ook deelnemen aan ten minste 1 van de volgende 4 surveillanceprojecten:

  • bloedstroominfecties en pneumonieën op de eenheden Intensieve Zorgen (IZ)
  • Clostridioides (Clostridium) difficile
  • postoperatieve wondinfecties (SSI)
  • of Vancomycine-resistente Enterokokken (VRE). 

Gezondheidsgegevens registreren in het kader van de surveillanceprojecten

Consulteer deze pagina voor meer informatie over de registratie van uw gegevens in het kader van de surveillanceprojecten. De registratie-instructies verschillen naargelang de surveillance. U vindt er ook meer informatie over de registratiesoftware ‘Healthdata for Data Providers’ (HD4DP) en ‘NSIHwin’, en over Healthstat.be, het datavisualisatie platform van het Healthdata.be project.

Contactinformatie

Algemeen

Wetenschappelijke Directie Epidemiologie en volksgezondheid
Dienst Zorginfecties en antibioticaresistentie
Juliette Wytsmanstraat 14
B-1050 Brussel

+32 (0)2 642 51 11
+32 (0)2 642 54 10

Wenst u meer informatie over de NSIH-surveillances?

Contacteer ons via nsih-info@sciensano.be of nsih-admin@sciensano.be.

Wilt u ons data doorsturen via e-mail?

Dat kan via nsihdata@sciensano.be.

Wilt u zich aanmelden als contactpersoon voor een surveillance?

Gelieve dan het inschrijvingsformulier (Bestand NL - Bestand FR) in te vullen en ons via e-mail naar nsih-admin@sciensano.be te bezorgen. Meer informatie vindt u in het formulier zelf. Vermeld steeds het NSIH-nummer van uw ziekenhuis wanneer u een vraag heeft betreffende de gegevens van uw ziekenhuis.  

Medewerkers

Boudewijn Catry

Diensthoofd / Algemeen verantwoordelijke van het NSIH-programma

+32 (0)2 642 57 64

boudewijn.catry@sciensano.be

 

OST: Outbreak support team 

+32 (0)2 642 53 28

mdro_ost@sciensano.be

 

Louise Vaes

Gegevensverwerking, rapportage en analyse

(EARS-BE, EARS-NET, NSIH-SSI, NSIHICU, ANTICOV-NH)

louise.vaes@sciensano.be

Administratieve medewerkers

Tadek Krzywania: +32 (0)2 642 50 37    

Nathalie Verhocht: +32 (0)2 642 57 37

nsih-admin@sciensano.be 

 
Consulteer het overzicht van onze peer-reviewed publicaties in MEDLINE/PubMED

Events

QR code

QR code for this page URL