Zorginfecties en antibioticaresistentie

Diensthoofd a.i.: 

Zorginfecties omschrijven en antimicrobiële resistentie beperken

Onze onderzoeksdienst biedt de zorginstellingen de nodige hulpmiddelen voor de opvolging van zorginfecties, antibioticumresistentie en het gebruik van antimicrobiële stoffen. Met onze onderzoeks- en surveillanceactiviteiten helpen wij de antibioticumresistentie te beperken, zowel in de menselijke geneeskunde als in de diergeneeskunde. Wij stellen onze expertise ook ten dienste van de gezondheidsautoriteiten en bieden steun op het terrein bij epidemieën gerelateerd aan bacteriën die resistent zijn tegen verschillende antibiotica.

  • Zorginstellingen: ziekenhuizen, instellingen voor chronische/langdurige verzorging, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen enz.
  • Surveillance: de evolutie van een verschijnsel meten en opvolgen, bijvoorbeeld de antibioticumresistentie.
  • Zorginfecties: infecties opgelopen door patiënten tijdens hun ziekenhuisopname of door bewoners van instellingen voor langdurig verblijf (bijvoorbeeld de infectie van een operatiewonde).
  • Antibioticumresistentie: het mechanisme waardoor micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten enz.) die normaal gezien vernietigd worden door bepaalde zogenaamde infectiewerende geneesmiddelen, de capaciteit ontwikkelen om aan deze geneesmiddelen te weerstaan en zich te vermenigvuldigen. Infecties veroorzaakt door bacteriën die bestand zijn tegen verschillende soorten antibiotica (of ‘multiresistente bacteriën’) zijn moeilijk te behandelen.
  • Antimicrobiële stoffen: ook infectiewerende geneesmiddelen genoemd. Het betreft een groep stoffen die bacteriën (antibiotica), schimmels (schimmelwerende stoffen) of virussen (antivirale middelen) doden of de groei ervan vertragen.
  • Antibioticaeen subgroep binnen de antimicrobiële stoffen die uitsluitend bacteriën bestrijdt.
  • Bacteriën die resistent zijn tegen verschillende antibiotica of ‘multiresistente bacteriën’. Infecties die veroorzaakt worden door deze bacteriën zijn moeilijk te behandelen.

Meer weten?

Website van het project Zorginfecties (NSIH)

Door een nauwgezette opvolging kunnen we het risico op dit soort problemen in onze zorginstellingen meten, begrijpen en uiteindelijk beperken. Wij werken nauw samen met de hygiënisten, microbiologen en apothekers van alle Belgische ziekenhuizen. Het is onze opdracht om de surveillancegegevens van de zorginstellingen in verband met deze problematiek in te zamelen en te analyseren, en om regelmatig hun evolutie in de tijd te documenteren, zowel op institutioneel niveau als op gewestelijk en nationaal niveau. Die informatie is erg waardevol, omdat we zo de kwaliteit van de gezondheidszorg kunnen verbeteren en het preventiebeleid voor zorginfecties bijsturen.
 

 

Voor u geselecteerde info

Registreer uw meldingen op NSIHweb

Meldingen over C. difficile, MRSA of het gebruik van antibiotica?

Registreer ze op NSIHweb1

Meldingen over indicatoren van handhygiëne, sepsis, kwaliteitsindicatoren?

 Registreer ze op NSIHweb2

Andere websites voor u geselecteerd
 

QR code

QR code for this page URL