HHC - Campagne voor handhygiëne

Last updated on 18-3-2022 by Cassandre Dugailliez
januari 1, 2005
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

In het kort

Naleving van handhygiëne door gezondheidswerkers wordt beschouwd als de belangrijkste factor om overdracht van zorginfecties bij patiënten te voorkomen. Sinds 2005 organiseert Sciensano (in samenwerking met de andere belanghebbenden) campagnes voor handhygiëne in de Belgische ziekenhuizen om personeel, patiënten en bezoekers bewust te maken van goede praktijken en het gebruik van handalcohol te bevorderen.

Projectsamenvatting

‘U bent in goede handen’

Elke tweejaarlijkse campagne is toegespitst op een specifieke boodschap, waarbij rekening wordt gehouden met de bevindingen van de vorige campagne. De naleving van de voorschriften voor handhygiëne wordt gemeten onder coördinatie van de teams voor ziekenhuishygiëne van de deelnemende ziekenhuizen door rechtstreekse observaties aan de hand van een gestandaardiseerd schema. De planning van de campagne wordt telkens gespreid over 3 perioden

  1. 1 maand voor de observatiemetingen vóór de campagne
  2. 1 maand voor de sensibiliseringscampagne
  3. 1 maand voor de metingen na afloop van de campagne. 

De mogelijkheden voor handhygiëne worden gemeten en de werkelijke perioden van handhygiëne worden als volgt genoteerd: 

  • handhygiëne met handalcohol
  • handhygiëne met water en zeep
  • geen handhygiëne.

De gebruikte maatstaf is dus het aantal geobserveerde handhygiëneperioden, gedeeld door het aantal handhygiënemomenten (situaties waarin handhygiëne dient te worden toegepast).

Als ziekenhuis deelnemen aan de campagne voor handhygiëne

Sinds december 2021 stelt Sciensano voor de Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen een nieuwe online module, HD4DP 2.0 (‘Healthdata for Data Providers’) ter beschikking, om individuele of samengevoegde gegevens te verzamelen, met de mogelijkheid om real-time feedback te genereren. Deze software wordt in het ziekenhuis geïnstalleerd en is toegankelijk via een webbrowser.

HD4DP 2.0 werd ontwikkeld om op lokaal niveau, buiten de nationale campagnes om, continu metingen van handhygiëne te stimuleren. U kunt deze software dus zowel tijdens de nationale campagnes voor handhygiëne als daarbuiten gebruiken voor uw eigen lokaal gebruik. Deze software geeft u real-time feedback over uw individuele lokale gegevens. Zo kunt u uw eigen gegevens over de naleving van de handhygiëne bijhouden. U kunt uzelf ook vergelijken met het nationale gemiddelde dat wordt gepubliceerd in het nationale verslag van de campagnes voor handhygiëne.

Het campagnemateriaal voor de bewustmakingsfase wordt automatisch verstuurd naar de ziekenhuizen die inschrijven voor deelname aan de nationale campagne. Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail. U kunt ook alle materiaal downloaden op de website Handhygiëne.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL