ECDC-PPS - Puntprevalentiestudie van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in acute ziekenhuizen

Last updated on 2-7-2024 by Katrien Latour
Projectduur:
januari 1, 2011
-
Project with no end date

In het kort

De opvolging van zorginfecties (infecties opgelopen tijdens een verblijf in een zorginstelling) is vandaag één van de prioriteiten van onze ziekenhuizen teneinde de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de gehospitaliseerde patiënt te verzekeren. Ook voor Sciensano’s dienst Zorginfecties en antibioticaresistentie is dit een prioriteit. Sciensano organiseert in samenwerking met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -beheersing (ECDC) om de 5 à 6 jaar puntprevalentiestudies (PPS) in onze Belgische ziekenhuizen. Deze studies hebben als doel om het voorkomen van zorginfecties en het gebruik van antimicrobiële middelen te meten. Zo kunnen we gezondheidszorgbeleidmakers relevante en actuele informatie aanbieden over deze twee onderwerpen. 

Projectbeschrijving

De toenemende complexiteit van zorg in onze ziekenhuizen verhoogt de kans op het oplopen van een infectie tijdens een ziekenhuisverblijf (zorginfectie) aanzienlijk. In België lopen naar schatting elk jaar 111.276 patiënten een zorginfectie op, een getal vergelijkbaar met de inwoners van de stad Namen.

Sciensano organiseert in samenwerking met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -beheersing (ECDC) om de 5 à 6 jaar puntprevalentiestudies (PPS) om het voorkomen van zorginfecties en het gebruik van antimicrobiële middelen in onze Belgische ziekenhuizen te meten. Bovendien verzamelen wij in deze studies ook gegevens met betrekking tot de karakteristieken van de patiënten alsook de kenmerken van het antimicrobieel voorschrift en het infectietype.

Sciensano organiseerde al drie vrijwillige studies in de Belgische ziekenhuizen (2011, 2017 en 2022).  

Met dezelfde doelstellingen voert Sciensano ook soortgelijke studies uit in chronische zorginstellingen (voornamelijk woonzorgcentra).

Resultaten

U vindt hier een beknopt overzicht van de resultaten van de puntprevalentiestudies in 2022, 2017 en 2011:

Puntprevalentiestudie 2022

56 Belgische ziekenhuissites namen deel aan de dataverzameling. Sciensano stuurde de gegevens van 10142 patiënten naar ECDC door.

 • De prevalentie van patiënten met minstens één zorginfectie in België bedroeg 9,2% (inclusief zorginfecties verworven in chronische zorginstellingen en zorggerelateerde COVID-19 infecties).
 • De meest frequent gerapporteerde zorginfecties (N=1029) waren longontsteking (21,9%), urineweginfectie (18,5%) en postoperatieve wondinfectie (13,6%).
 • De prevalentie van patiënten met minstens één antimicrobieel middel in België bedroeg 29,3%.
 • De top 3 van meest gebruikte antimicrobiële middelen bestond uit amoxicilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR02; 20,0%), cefazoline (J01DB04; 9,8%) en piperacilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR05; 9,6%). 
 • Microbiologische testresultaten waren beschikbaar voor 65,6% van de zorginfecties. In totaal werden 870 micro-organismen gerapporteerd. De frequentst geïsoleerde micro-organismen waren Escherichia coli (16,8%), Staphylococcus aureus (10,8%) en Klebsiella spp. (10,2%).

U kan alle resultaten terugvinden in het nationaal rapport van 2022.

Puntprevalentiestudie 2017

47 Belgische ziekenhuissites namen deel aan de dataverzameling. Sciensano stuurde de gegevens van 11800 patiënten door naar ECDC.

 • De prevalentie van patiënten met minstens één zorginfectie in België bedroeg 7,3%.
 • De meest frequent gerapporteerde zorginfecties (N=911) waren longontsteking (21,6%), urineweginfectie (21,3%) en postoperatieve wondinfectie (16,9%).
 • De prevalentie van patiënten met minstens één antimicrobieel middel in België bedroeg 28,1%.
 • De top 3 van meest gebruikte antimicrobiële middelen bestond uit amoxicilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR02; 19,7%), cefazoline (J01DB04; 9,7%) en piperacilline in combinatie met een beta-lactamase inhibitor (J01CR05; 7,7%). 
 • Microbiologische testresultaten waren beschikbaar voor 62,0% van de zorginfecties. In totaal werden 721 micro-organismen gerapporteerd. Het frequentst geïsoleerde micro-organisme was Escherichia coli (17,8%).

U kan alle resultaten terugvinden in het nationaal rapport van 2017.

Puntprevalentiestudie 2011

In totaal namen 70 ziekenhuissites deel aan de dataverzameling. Sciensano stuurde de gegevens van 52 ziekenhuizen door naar ECDC om overrepresentatie van België op Europees niveau te voorkomen. Deze selectie bevatte gegevens voor 13758 patiënten.

 • De prevalentie van patiënten met minstens één zorginfectie in België bedroeg 7,1%. Op Europees vlak was dat 5,7%.
 • De prevalentie van patiënten met minstens één antimicrobieel middel in België bedroeg 28,9%. Op Europees vlak was dat 32,7%. 

U vindt meer informatie over de Europese (inclusief de Belgische) resultaten op de website van het ECDC.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL