One Health

De gezondheid van mens en dier zijn onlosmakelijk en nauw verweven met elkaar en met hun omgeving en leefmilieu. Door gezondheidsaspecten vanuit dit One Health-perspectief te onderzoeken, willen we de huidige gezondheids- en beleidsvraagstukken van vandaag aankaarten. 

Wat is One Health? 

One Health staat voor het nastreven van een holistische benadering (wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd) in gezondheidsonderzoek bij mens, dier, hun omgeving en/of de maatschappij door het bestuderen van de interacties tussen deze elementen en hun invloed op de gezondheid. One Health biedt organisaties een (nieuwe) onderzoeksbenadering en Sciensano is een cruciale partner in het stimuleren en begeleiden van One Health-onderzoek. 

Sciensano onderschrijft de nieuwe definitie die is ontwikkeld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

One Health in de praktijk

One Health is een concept met veel facetten en onderdelen. Dat vertaalt zich in de praktijk naar een heel scala aan onderzoeksdomeinen en methoden, maar de denkwijze om die te benaderen is wel steeds dezelfde. Stel bijvoorbeeld dat we ons vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en voedselproductie afvragen hoe gezond onze omgeving is, dan stellen we natuurlijk de vraag naar de rechtstreekse link tussen bijvoorbeeld bodemvervuiling en de invloed daarvan op planten en dieren. One Health indachtig, gaan we echter meteen breder en zoeken we ook naar antwoorden op vragen zoals:

  • Heeft naast de bodem ook de luchtkwaliteit, waterkwaliteit … een invloed op de gezondheid van planten, dieren en mensen?
  • Hoe is het gesteld met insecten en vogels die voor de bestuiving zorgen, en die het bijgevolg mogelijk maken om fruit en groenten te produceren, zowel voor onze eigen voeding, als voor de productie van diervoeder?
  • Zijn de dieren die in de voedselketen terechtkomen (en bij uitbreiding ook de gezelschapsdieren) gezond, of dragen ze kiemen die mensen ziek kunnen maken?
  • Kunnen deze ziekten zich makkelijker verspreiden in een wereld waar wijzelf en onze voeding grotere afstanden afleggen?
  • Is het vervoer van dieren vatbaar voor verbetering?

Elke schakel op zich is van belang, omdat hij onlosmakelijk verbonden is met andere schakels. We kunnen ze niet afzonderlijk bekijken als enkel voedselveiligheid, humane gezondheid, diergezondheid, of een ander wel afgebakend domein, want dan krijgen we geen volledig beeld van al die aspecten die allemaal bijdragen tot ‘de’ gezondheid. Een One Health-benadering is dus noodzakelijk. Het is dankzij deze aanpak dat Sciensano het hoofd kan bieden aan de gezondheidsvraagstukken van de 21ste eeuw.

Sciensano is een bijzondere partner met betrekking tot One Health, omdat we op een unieke manier in-huis expertise in volksgezondheid, diergezondheid en hun omgeving hebben. De samenwerking tussen onze wetenschappers over de verschillende sectoren heen met regionale partners bevoegd met thema’s als leefmilieu en omgeving is dus heel erg belangrijk.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema