Coördinatie diergeneeskundige activiteiten en diergeneeskundige epidemiologie

Diensthoofd: 

Beheren en optimaliseren van transversale diergeneeskundige activiteiten

Voor een vlot verloop van Sciensano zijn laboratoriumactiviteiten is een goede coördinatie onontbeerlijk. Zo zorgen wij voor een efficiënte doorstroom van de stalen en de daarbijhorende informatie binnen Sciensano. Eens de analyses zijn uitgevoerd zorgen wij ook voor de rapportage van de resultaten. In dit kader zijn wij eveneens het aanspreekpunt voor interne en externe vragen met betrekking tot praktische informatie over diergeneeskundige stalen.

In lijn hiermee is Sciensano het centraal contactpunt (Single Point Of Contact, kortweg SPOC) voor vragen en rapportage over de Diergeneeskundige Diagnostiek. Wij zijn hier de centrale schakel, en coördineren en centraliseren diagnostische activiteiten tussen de verschillende laboratoria, de producenten van diergeneeskundige kits, de overheid, de Nationale Referentie laboratoria (NRL’s) en andere partijen inzake certificatie, batch controle van diergeneeskundige reagentia en van transversale projecten en dossiers in het brede kader van de diagnostiek.

Omdat Sciensano in zijn laboratoria soms werkt met veroorzakers van zeer ernstige ziekten die zich mogelijk verspreiden onder de bevolking, maar waartegen wel medicijnen of vaccinaties beschikbaar zijn, moet dit in een ruimte gebeuren waar strikte voorzorgsmaatregelen gelden. Dit zijn de zogenaamde faciliteiten met bioveiligheidsniveau 3, kortweg BSL3, waarbinnen de luchtdruk lager is dan die van de omgeving, zodat de lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt en schadelijke biologische stoffen niet naar buiten kunnen ontsnappen. Ook de onderzoekers zelf mogen het laboratorium enkel binnengaan via een sluis en met aangepaste kledij om infecties te vermijden. Wij beheren de de BSL3 faciliteiten en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek in onze BSL3 faciliteiten te Machelen. Daarnaast staan wij in voor de crisiscoördinatie, waarbij wij de verschillende acties bij een eventuele uitbraak van een dierziekte coördineren.
 

Voor u geselecteerde info

Microbiologische analyse aanvragen

Wij hebben een ruime ervaring met het opsporen van verschillende bacteriële pathogenen.

 Vraag een microbiologische analyse aan

Neemt deel aan volgende projecten

QR code

QR code for this page URL