Infectieziekten dier

Wetenschappelijk directeur: 

Besmettelijke ziekten opsporen, identificeren, voorkomen en behandelen

Onze wetenschappelijke directie staat garant voor een snelle identificatie en typering van de voornaamste bekende en opkomende dierlijke en zoönotische pathogenen. Daarnaast verstrekken wij advies in het kader van het controlebeleid en ontwikkelen en valideren we de nodige instrumenten om strategieën in werking te stellen om deze pathogenen te bestrijden. 
Onze wetenschappelijke directie vervult de functies van nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de Belgische federale autoriteiten (FAVV, FOD) en voor het Groothertogdom Luxemburg. Wij staan ook in voor de coördinatie en communicatie met al onze partners. 

De NRL’s vervullen een drievoudige rol van dienstverlening, onderzoek en expertise voor de Belgische overheid. Een deel van deze ziekten zijn epizoötische (of tropische) ziekten waarvoor alleen Sciensano de diagnose kan stellen in België. Daarnaast zijn er verschillende enzoötische ziekten waarvoor Sciensano werd aangeduid als NRL en waarvan de eerstelijnsdiagnose is toevertrouwd aan DGZ. Onze wetenschappelijke directie is momenteel het referentielaboratorium voor een twintigtal virusziekten, een vijftiental bacteriële ziekten (en nationaal referentiecentrum voor twee ervan) en voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE, of prionziekten) en bijenziekten. 

Ten slotte verwacht de overheid van Sciensano ook dat wij ons voorbereiden en reageren op opkomende ziekten, en dat we een referentie zijn op het vlak van diergeneeskundige antibioticaresistentie. Onze activiteiten, die onontbeerlijk zijn voor de goede uitvoering van de referentietaken en om de expertise te handhaven, worden niet gefinancierd door het FAVV maar vallen volledig onder onze opdracht als onderzoeksinstelling. Deze worden hoofdzakelijk gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en/of door de nationale (Belspo) of internationale onderzoeksinstellingen (voornamelijk de Europese Unie).
 

Scientists of this Scientific directorate participate in the following projects

Past projects

Events

QR code

QR code for this page URL