mPLEXABR - Ontwikkeling van gerichte genotyperingsmethoden voor verbeterde surveillance van resistentie tegen geneesmiddelen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 1, 2014
-
Project with no end date

In het kort

Voor het genereren van antibioticumresistentie in bacteriën kunnen ontelbare genetische mechanismen verantwoordelijk zijn. Voor een gedetailleerde surveillance van resistentie is het van grote waarde om het verantwoordelijke mechanisme te identificeren. Sommige van deze resistentiegenen kunnen gelokaliseerd zijn op mobiele elementen die zich snel kunnen verspreiden in de populatie.

In dit project willen we zogenaamde ‘multiplex’-testen ontwikkelen waarmee we het exacte mechanisme achter een waargenomen resistentie kunnen identificeren. Deze gerichte aanpak is toepasbaar op bacteriën uit dierlijke, voedsel- en menselijke stalen, waardoor de circulatie van resistentiegenen tegen antibiotica nationaal en sectorbreed in kaart kan worden gebracht.

Projectbeschrijving

De opkomst van antibioticaresistente bacteriën is een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Dergelijke bacteriën zijn ontstaan ​​na intensief gebruik van antibiotica bij de mens en bij voedselproducerende dieren. Reizen en intensieve dierhandel tussen EU-lidstaten bevorderen de verspreiding.

Volksgezondheidslaboratoria voeren surveillance uit op de precieze soorten circulerende resistentiegenen. Hun aanwezigheid en verspreiding wordt gevolgd aan de hand van systematische karakterisering van het resistentieprofiel van indicator- en pathogene bacteriën die in verschillende contexten werden geïsoleerd.

Toekomstige surveillanceprogramma’s zouden veel baat hebben bij een zo gedetailleerd mogelijk genetisch inzicht in antibioticaresistentie. In afwachting tot we het gehele genoom van de bacteriën kosten-efficiënt in kaart kunnen brengen, ontwikkelen we methoden die gericht gekende genen opsporen. In dit project wordt zo’n test op punt gesteld voor detectie van

  1. β-lactamasen
  2. resistentiemechanismen tegen fluorochinolonen in Salmonella en Shigella
  3. plasmidetypering.

De ontwikkelde methode is gebaseerd op een modulaire multiplex oligonucleotide ligatie-polymerasekettingreactie (MOL-PCR) en gebruikt commercieel beschikbare MagPlexTM-TAG-microbeads voor detectie.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL