Bacteriële ziekten

Diensthoofd: 

Dreigingen van bacteriële herkomst opvolgen, controleren en bestrijden

Wij detecteren, identificeren en onderzoeken bepaalde types bacteriën die voor de mens gevaarlijke ziekten veroorzaken, zoals meningitidis en tuberculosis, veroorzaakt door Neisseria meningitidis en Mycobacterium tuberculosis. Een andere specialisatie zijn relatief goedaardige bacteriële aandoeningen, zoals bepaalde gastro-intestinale infecties. Bij een epidemie waarschuwen wij de Belgische en Europese gezondheidsautoriteiten en begeleiden wij het moleculair/genetisch onderzoek om snel de besmettingsbron te vinden en een grootschalige verspreiding onder de bevolking te vermijden. Verder bevelen wij preventieve en curatieve behandelingen aan om deze bacteriële ziekten zo doeltreffend mogelijk te bestrijden.

Meer weten?

Om epidemieën (bijvoorbeeld salmonellose, listeriose, tuberculose of shigellose) te beheersen of in te perken, voeren wij analyses uit waarmee we de ziekteverwekkende bacteriën aangetroffen bij patiënten nauwkeurig kunnen identificeren en karakteriseren — volgens microbiologisch en moleculair type. Op die manier kunnen wij snel de haarden van de epidemie, de problematische geografische zones en zelfs de hypervirulente bacteriële stammen opsporen. Wij stellen incidentieverslagen op van verschillende bacteriële ziekten op nationaal niveau.

Verder voeren wij studies uit over de virulentiemechanismen van de bacteriële stammen en ontwikkelen wij nieuwe hulpmiddelen waarmee we de opkomst van resistentievormen tegen antibacteriële middelen zoals antibiotica kunnen opsporen. Dankzij dit onderzoek kunnen wij de doeltreffendste behandelingen aanbevelen voor de patiënten en worden een reeks geneesmiddelen behouden die de meest resistente bacteriën kunnen uitschakelen. Wij evalueren ook de efficiëntie van nieuwe therapeutische moleculen, zodat derden ze eventueel op de markt kunnen brengen.

Wij voeren onze surveillanceactiviteiten uit in samenwerking met het FARES, de VRGT en de laboratoria voor klinische biologie. Wij geven onze onderzoeksresultaten door aan de Belgische (FOD Volksgezondheid, gezondheidsinspecteurs van de gewesten, FAVV), Europese (ECDC) en internationale gezondheidsautoriteiten (WGO en OIE) en aan de universiteiten. We nemen deel aan « kwaliteiscontroles » georganiseerd door de ECDC, HPA, WGO, ANSES en RIVM.

Voor u geselecteerde info

Microbiologische analyse aanvragen

Wij hebben een ruime ervaring met het opsporen van verschillende bacteriële pathogenen.

 Vraag een microbiologische analyse aan

Andere websites voor u geselecteerd

Lid van

Op internationaal niveau maken wij deel uit van ECDC netwerken voor invasieve bacteriële ziekten, ziekten gelinkt aan water en voeding, en Tuberculose. Door het toegenomen vervoer van goederen en personen, treffen epidemieën of clusters van gevallen steeds vaker meerdere landen tegelijkertijd. Dankzij nauwe samenwerking met andere Europese landen kunnen wij ziekteverwekkers volgen en helpen bestrijden op supranationaal niveau, en deelnemen aan onderzoeken van gelijktijdige epidemieën in verschillende buurlanden. Dankzij ons lidmaatschap kunnen wij ook analysemethoden gebruiken die op Europees niveau werden geharmoniseerd.

Wij nemen deel aan internationale kwaliteitscontroles die georganiseerd worden door ECDC, WGO, ANSES (Frankrijk), het Serum Insitute (Denemarken) en RIVM (Nederland).

Neemt deel aan volgende projecten

QR code

QR code for this page URL