ERA4TB - European regimen accelerator for Tuberculosis

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2020
-
december 31, 2024

In het kort

Tuberculose (TB) is wereldwijd een van de tien belangrijkste doodsoorzaken en de belangrijkste oorzaak door een enkel infectieus agens (meer dan hiv/aids). TB kan resistent zijn tegen geneesmiddelen, wat het de grootste oorzaak van antibioticaresistentie (AMR) maakt. De ziekte blijft een crisis voor volksgezondheid en een bedreiging voor de gezondheid. TB is een ziekte waarbij de competitiviteit van de samenleving, de volksgezondheid en de biomedische industrie overeenstemmen met de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Er is dringend behoefte aan nieuwe maatregelen en samenstellingen tegen deze ziekte.                                                                                                                                                                                                                                                          

Projectbeschrijving

In dit project wordt een collectie antituberculoseverbindingen getest in verschillende stadia van ontwikkeling. De uitdaging is om nieuwe, actieve anti-tbc-verbindingen en combinaties te ontwikkelen met gunstige eigenschappen voor een productie tegen een lage kostprijs, zonder klinisch relevante interacties tussen geneesmiddelen en kruisresistentie met andere tbc-geneesmiddelen. Deze behandelingen kunnen samen worden gebruikt met geneesmiddelen voor de behandeling van veelvoorkomende comorbiditeiten, zoals hiv/aids en diabetes. 

Sciensano is betrokken bij de ‘in vivo profiling’. Het doel is het ontwikkelen en gebruiken van verschillende muismodellen om nieuwe kandidaat-geneesmiddelen tegen tuberculose te testen. Kandidaat-geneesmiddelen worden 
afzonderlijk of in combinatie getest, en vergeleken met referentiegeneesmiddelen tegen TB, met behulp van M. tuberculosis -stammen en/of besmettingsroutes. Datageneratie en experimentele protocollen worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Daarna gaan veelbelovende behandelingen voor evaluatie naar niet-menselijke primaat (NHP)-modellen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Prof. Dr Roland Brosch
Prof. Dr Alain Baulard
Prof. Dr Ulrich E. Schaible

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL