MysTicTB - Whole Genome Sequencing om de tuberculose (tbc) -diagnostiek te stroomlijnen, tbc-surveillance te verbeteren en geïndividualiseerde, behandelingen van geneesmiddelresistente tbc te optimaliseren: een pragmatische, multicentrische, theragnostische studie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2019
-
december 31, 2022

In het kort

De incidentie van tuberculose (tbc) in Vlaanderen stagneert en dus dringt de noodzaak aan nieuwe instrumenten voor de bestrijding van TB zich op. Het huidige diagnoseproces van tbc in Vlaanderen is complex, tijdrovend en duur. Dit bemoeilijkt de behandeling van patiënten aangezien het bepalen van een optimale geïndividualiseerde behandeling voor elke tbc-patiënt vaak onmogelijk is in de eerste 2 maanden van de behandeling. Sciensano neemt deel aan een klinische studie waarin de toegevoegde waarde van de techniek van whole genome sequencing (WGS) wordt beoordeeld in het stroomlijnen van de diagnose van tuberculose, het verbeteren van de surveillance van tuberculose en het optimaliseren van geïndividualiseerde behandelingen van resistente tbc.

Projectbeschrijving

Sciensano zal een multicentrische, pragmatische theragnostische, gerandomiseerde klinische studie uitvoeren waarin de toegevoegde waarde van de whole genome sequencing-techniek (WGS) wordt beoordeeld in het stroomlijnen van de diagnostiek van tuberculose (tbc), het verbeteren van de tbc-surveillance en het optimaliseren van geïndividualiseerde behandelingen van resistente tbc.

Deze studie wordt gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen (Prof. Annelies Van Rie), zal in verschillende studiecentra worden uitgevoerd en 314 microbiologisch bevestigde tbc-patiënten in Vlaanderen (gedurende 12 maanden) en 280 RIF-resistente tbc-patiënten uit Zuid-Afrika omvatten. In de studie wordt de volgende hypothese onderzocht:

  1. Een op WGS gebaseerde diagnostische workflow is haalbaar en aanvaardbaar in Vlaanderen, budgetneutraal vanuit het oogpunt van laboratoria en gezondheidszorgsystemen (RIZIV).
  2. Vergeleken met de zorgstandaard (ZS) is de theragnostische WGS-strategie niet-inferieur met betrekking tot patiëntoverleving, superieur met betrekking tot patiëntvriendelijkheid van behandelingsregimes, kostenbesparend vanuit het oogpunt van de patiënt en budgetneutraal vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg (RIZIV).
  3. De hogere resolutie van WGS resulteert in meer accurate inzichten in de dynamiek van Mtb-transmissie van geneesmiddelgevoelige en -resistente tbc in Vlaanderen.

De incidentie van tuberculose (tbc) in Vlaanderen stagneert en dus dringt de noodzaak aan nieuwe instrumenten voor de bestrijding van tbc zich op. Het huidige diagnoseproces van tbc in Vlaanderen is complex, tijdrovend en duur. De ‘gouden standaard’ fenotypische gevoeligheidstest voor geneesmiddelen (pDST) is traag en onnauwkeurig of nog niet gestandaardiseerd voor verschillende tuberculosemiddelen. Dit bemoeilijkt de behandeling van patiënten aangezien het bepalen van een optimale geïndividualiseerde behandeling voor elke tbc-patiënt vaak onmogelijk is in de eerste 2 maanden van de behandeling. Als enkele test kan WGS sneller alle mutaties detecteren waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met resistentie voor tbc-middelen en dit met een hoge specificiteit en gevoeligheid voor bijna alle geneesmiddelen. De WGS-gegevens die voor diagnostische doeleinden zijn verkregen, kunnen voor de detectie van transmissiegebeurtenissen en uitbraken worden gebruikt om te helpen gerichte volksgezondheidsinterventies voor tbc-bestrijding in Vlaanderen te organiseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat WGS voor Mtb zich in een stadium bevindt waarin wetenschappelijke vooruitgang kan worden omgezet in verbeterde patiëntenzorg en volksgezondheid.  Om veranderingen door te voeren in het beleid en de praktijk, hebben we nu een gerandomiseerde klinische studie (RCT) nodig waarin wordt aangetoond dat:

  1. routinematige WGS haalbaar en aanvaardbaar is voor zorgverleners (artsen en microbiologen);
  2. WGS effectief is en de patiëntresultaten positief beïnvloedt;
  3. de implementatie van WGS budgetneutraal is vanuit het oogpunt van gezondheidszorg. 

Om deze doelen te bereiken, voeren we een pragmatische, multicentrische RCT uit. Deze studie zal resultaten genereren die hoge interne validiteit hebben, generaliseerbaar zijn naar de praktijken die klinische en kostenuitkomsten tonen die relevant zijn voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in Vlaanderen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Annelies Van Rie
Wouter Arrazola de Oñate
Guido Groenen

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL