TB drugs - Verbetering van behandelingen tegen tbc door onderzoek naar resistentiemechanismen tegen antibiotica

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 24, 2013
-
Project with no end date

In het kort

Ondanks de jarenlange inspanningen en de vooruitgang in dit domein blijft tuberculose (tbc) een van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Sinds 2014 zet de Wereldgezondheidsorganisatie in op haar ‘End TB‘-strategie, met als doel de incidentie van tbc in 2035 met 90% te verminderen. Tal van complicerende factoren staan dit ambitieuze doel in de weg, in de eerste plaats recidiverende infecties van multidrugresistente (MDR-TB) stammen, waarvan 10% extreem drugresistent (XDR-TB) is. MDR-TB-stammen worden behandeld met zogenaamde tweedelijnsantibiotica.

Het doel van dit project is het begrijpen van de moleculaire mechanismen achter het ontstaan ​​van resistentie tegen deze tweedelijnsgeneesmiddelen. We analyseren resistente M. tuberculosis-stammen en zoeken naar wijzigingen in hun DNA die hen resistent maken tegen antibiotica. Deze kennis stelt ons in staat om snelle identificatiemethoden voor resistente stammen te ontwikkelen en hun transmissie te volgen. Ze kan ook gebruikt worden om het antibioticum zelf te verbeteren, omdat het zodanig kan veranderen dat het ongevoelig wordt voor het door de bacterie ontwikkelde resistentiemechanisme.

Projectbeschrijving

Dit project richt zich op twee onderzoekslijnen:

  1. Onderzoek van moleculaire mechanismen geassocieerd met de geneesmiddelresistentie van M. tuberculosis (TB). Deze analyse wordt zowel uitgevoerd op goed gekarakteriseerde klinische isolaten van M. tuberculosis, als op spontane mutanten die resistent zijn tegen het bestudeerde antibioticum.
  2. Evaluatie van de therapeutische activiteit van nieuwe moleculen. Onze missie is om de werkzaamheid in vitro en in vivo van deze nieuwe antituberculeuze moleculen te evalueren. Voor de in vivo tests gebruiken we twee verschillende diermodellen: muizen en ratten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Alain Baulard
René Wintjens
Barry Kreiswirth
Pablo Bifani

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL