SALMSTID - Snellere en preciezere identificatie van de serotypes van (zoönotische) Salmonella's die officieel worden bestreden bij pluimvee en varkens.

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
november 1, 2015
-
augustus 31, 2018

In het kort

In het kader van de strijd tegen salmonellastammen bij pluimvee en varkens die de mens kunnen infecteren, is het van cruciaal belang om de serotypes die de voedselketen kunnen besmetten snel te identificeren. De huidige methode vraagt tijd maar vooral veel expertise. Het SALMSTID-project zal de ontwikkeling van een nieuwe methode mogelijk maken, gebaseerd op moleculaire instrumenten, waarmee de meeste serotypes van Salmonella die in België voorkomen, snel, nauwkeurig en goedkoop kunnen worden gedetecteerd. De analysegegevens worden bovendien gecentraliseerd om deze pathogeen op nationaal niveau te kunnen opvolgen.

Projectbeschrijving

Salmonella is een belangrijk pathogeen die wijd verspreid is in de ontwikkelde landen. Het subtype Salmonella enterica sbspenterica bestaat uit meer dan 1500 serotypes die verschillende pathologieën kunnen veroorzaken bij de mens of boerderijdieren. Daarom is, na de isolatie van Salmonella door de eerstelijnslaboratoria, de identificatie van het specifieke serovar cruciaal.

De referentiemethode om het serotype van Salmonella te bepalen is serotypering door agglutinatie op een plaat. Maar deze methode is tijdrovend, duur, levert niet altijd zeer duidelijke resultaten op en vereist technici die daarvoor speciaal zijn opgeleid. 

In het SALMSTID-project ontwikkelden we een snellere en preciezere methode voor de identificatie van de serotypes van (zoönotische) Salmonella’s die officieel worden bestreden bij pluimvee en varkens. Deze techniek zal gebaseerd zijn op specifieke genetische merkers van elk serotype dat moet worden geïdentificeerd: Agona, Anatum, Brandenburg, Choleraesuis, Derby, Enteritidis (en zijn vaccinale variant), Gallinarum (en de biotypes gallinarum en Pullorum), Hadar, Infantis, Livingstone, Mbandaka, Minnesota, Ohio, Paratyphi B (en zijn variant Java), Rissen, Senftenberg, Typhimurium (en zijn monofasevariant) en Virchow.

De methode wordt gevalideerd volgens ISO 17025 en ISO 22119 normen, en er worden gestandaardiseerde procedures opgesteld waardoor eerstelijnslaboratoria snel een accreditatie kunnen behalen. Parallel wordt ook een softwarepakket ontwikkeld die het mogelijk maakt experimentele gegevens te interpreteren en duidelijke en objectieve resultaten te verkrijgen.

Partners

Kathleen Marchal

Financierder

QR code

QR code for this page URL