Primaire tabs

Dr. Mathieu Gand PhD

Doctoraatstudent

Mathieu Gand behaalde in 2013 zijn Master diploma in Microbiologie en Voedselveiligheid aan de Universiteit van Montpellier 1 (UM1, Frankrijk). Zijn master thesis handelde over de karakterisatie van het vermogen van bacteriële stammen, geïsoleerd uit gevogelte, tot het bijdragen aan voedselbederf en de invloed van bioprotectieve culturen. In februari 2014, maakte hij deel uit van het FLORPRO project aan de Universiteit van Luik (ULg) dat, in nauwe samenwerking met industiële partners uit de voedingsector in Wallonië, onderzoek deed naar de verbetering van de microbiologische en zintuigelijke kwaliteit van voedingsproducten. Tegelijkertijd startte hij een project rond de karakterisatie van psychrofiele Clostridium verantwoordelijk voor het bederf van vacuumverpakt vlees geconserveerd bij -1.5°C, tijdens lange termijn opslag.

Sinds november 2015, werkt Mathieu Gand bij Sciensano als doctoraatstudent op het SALMSTID project (gefinancierd door de FOD Volksgezondheid) dat een nieuwe, snelle en accurate geno-serotyping methode ontwikkelt ter identificatie van Salmonella serotypes die frequent geïsoleerd worden uit gevogelte en varkensvlees in België.

Werkt in:

Lees meer Lees meer

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL