Salmonellose

Salmonellose is een zeer vaak voorkomende voedselinfectie. Het naleven van bepaalde hygiënische regels, in het bijzonder bij het bereiden, koken en bewaren van voedsel, kan salmonellose voorkomen.

Wat is salmonellose?

Salmonellose is een zeer vaak voorkomende voedselinfectie, die wordt veroorzaakt door bacteriën van het type Salmonella.

De Salmonella-bacteriën besmetten vooral het spijsverteringskanaal bij de mens en veroorzaken gastro-enteritis.

Salmonellose komt bij de mens terecht via de mond, vooral door de consumptie van voedsel afkomstig van besmette dieren dat rauw of te kort gegaard wordt gegeten.

Salmonellose is een goedaardige ziekte en geneest zonder behandeling. Men moet wel voldoende water drinken.

Sommige kwetsbare en verzwakte personen kunnen wel ernstige complicaties ondervinden, zoals septikemie of meningitis.

Deze infecties komen vaker voor in de zomer, tijdens de periode van feesten en barbecues, wanneer levensmiddelen lang op kamertemperatuur blijven staan.

WIST JE DAT? Voedseltoxi-infecties (VTI) een benaming is voor wat in de volksmond ‘voedselvergiftiging’ wordt genoemd. Er zijn eigenlijk twee soorten voedseltoxi-infecties: voedselinfecties veroorzaakt door de inname van pathogenen (bacteriën, virussen, enz.) en voedselvergiftiging veroorzaakt door het eten van een bacterieel toxine dat reeds in het voedsel aanwezig is.

Salmonellose en buiktyfus

Er zijn ongeveer 2500 soorten Salmonella-bacteriën. ‘Salmonellose’ is een algemene term die alle aandoeningen veroorzaakt door Salmonella-bacteriën omvat:

  • door voedsel overgedragen salmonellose die voornamelijk door de bacteriën Salmonella Typhimurium en Salmonella Enteridis wordt veroorzaakt
  • buiktyfus en paratyfus die door de bacteriën Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, B en C worden veroorzaakt.

Deze tab beschrijft door voedsel overgedragen ‘salmonellose’.

Buiktyfus en paratyfus:

  • zijn ziekten die zelden voorkomen in Europa
  • de mens is de enige infectiehaard van deze types Salmonella (Typhi, Paratyphi A, enz.)
  • zijn meestal afkomstig van bacteriën in leidingwater dat niet gecontroleerd wordt
  • komen vaker voor in ontwikkelingslanden
  • zijn in Europa meestal afkomstig van geïmporteerde gevallen na een verblijf in endemisch gebied (ontwikkelingslanden)
  • kunnen dodelijk zijn als ze niet worden behandeld met antibiotica (10 % sterfgevallen)

Sciensano helpt bij de diagnose van gevallen van salmonellose, identificeert de besmettingsbronnen, controleert producten, bewaakt de evolutie van salmonellose in België en bestudeert de gevoeligheid van Salmonella-bacteriën voor antibiotica.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic