TIDRACE - Ontwikkeling van een nieuw, ultrasnel diagnostisch platform voor de identificatie en susceptibiliteitstest van geneesmiddelen voor Mycobacterium tuberculosis

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
mei 1, 2015
-
december 31, 2019

In het kort

Tuberculose (tbc) is een van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Het kan met antibiotica worden behandeld, maar de verspreiding van antibioticaresistente stammen neemt gestaag toe. Bovendien nemen de huidige tests voor geneesmiddelenresistentie bij tbc een aantal weken in beslag, aangezien de bacterie extreem traag groeit in cultuur. In het kader van dit project ontwikkelen we een diagnostische test om tbc en zijn geneesmiddelenresistentie in minder dan twee dagen te detecteren.

Projectbeschrijving

In recente rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geschat dat ⅓ van de wereldbevolking met het Mycobacterium tuberculosis is besmet, met 10,4 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose in 2015 en 1,8 miljoen sterfgevallen als gevolg. Bovendien maakt multidrugresistente tbc (MDR-TB) wereldwijd opmars door onaangepast gebruik van geneesmiddelen. Dit leidde tot 480.000 nieuwe gevallen wereldwijd in 2015, terwijl 117 landen zelfs geval(len) van extreem drugresistente tbc (XDR-TB) meldden.

De huidige standaardtest voor MDR-TB is cultuurafhankelijk en duurt 2-8 weken. Onlangs werden met succes nieuwe, moleculaire, DNA-gebaseerde methoden ontwikkeld. Hoewel zij snel en gevoelig zijn, ontbreken ze flexibiliteit tegenover tweedelijns- en nieuwe geneesmiddelencombinaties vanwege de beperkte kennis over resistentieveroorzakende mutaties. Daarom stelde de WGO de ontwikkeling van een volgende generatie susceptibiliteitstesten van geneesmiddelen (DST) die in microscopiecentra kunnen worden uitgevoerd, als hoogste diagnostische prioriteit. Een snelle diagnostiek bespoedigt de toepassing van efficiënte en patiëntspecifieke geneesmiddelenbehandelingen, wat de verspreiding van MDR-TB tegengaat en de kosten voor medische zorg drukt.

In dit project ontwikkelen we een diagnostische test om de gevoeligheid van een geneesmiddel voor M. tuberculosis te detecteren. Het onderzoek naar de intracellulaire reacties van de bacteriën in de aan- en/of afwezigheid van geneesmiddelen is een nieuwe benadering om de gevoeligheid van geneesmiddelen op te sporen. De test wordt geoptimaliseerd voor klinische stalen en verschillende oude en nieuwe tbc-specifieke geneesmiddelen, en gevalideerd voor een grote verzameling M. tuberculosisstalen.

Naast de introductie van een nieuwe, snelle en nauwkeurige diagnostische DST-test voor de in het project gevalideerde antibiotica, dient de test ook als een platform dat gemakkelijk naar andere/nieuwe geneesmiddelen kan worden uitgebreid. Deze studie draagt bovendien bij aan de uitbreiding van de moleculaire kennis over M. tuberculosis en geneesmiddelenresistentie.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Leen Rigouts
Sigi Van den Wijngaert
Roby Bhattacharyya
Deborah Hung
Alain Baulard
Jean-Yves Coppee

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL