UNITED4Surveillance - Union and National Capacity Building for IntegraTED Surveillance (U4S)

Last updated on 1-7-2024 by Amber Van Laer
Projectduur:
januari 1, 2023
-
december 31, 2025

In het kort

Met dit project dragen we samen met andere Europese lidstaten (25 landen nemen hieraan deel) bij aan het opzetten van gedigitaliseerde, geïntegreerde surveillancesystemen op nationaal en Europees niveau. Dit zal de vroegtijdige opsporing van uitbraken van infectieziekten verbeteren, een nauwkeurigere risicobeoordeling mogelijk maken en de lidstaten in staat stellen om hun respons op nieuwe pandemieën te coördineren.

Projectbeschrijving

De wereldwijde COVID-19-crisis heeft aangetoond dat er dringend behoefte is aan een verbetering van de voorbereiding van de publieke gezondheidszorg op pandemieën op Europees niveau en dat men sneller moet kunnen reageren. Het UNITED4Surveillance-project draagt bij tot de implementatie van het nieuwe kader voor gezondheidsveiligheid ingevolge de EU-verordening voor ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (2022/2371). Deze gemeenschappelijke aanpak ondersteunt ook de implementatie van het strategische langetermijnkader van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Controle (ECDC) in 2022-2025. We zullen ons daarbij focussen op de integratie van bestaande en nieuwe gegevensbronnen voor een uitgebreidere surveillance, preventie en controle van infectieziekten in de EU/EER. Op die manier zal het UNITED4Surveillance-project bijdragen aan het opbouwen van de surveillancecapaciteit binnen Europa en daarbuiten en aan het verbeteren van de wereldwijde gezondheidsbeveiliging.

Onze algemene doelstelling is het versterken van surveillancesystemen voor infectieziekten op nationaal niveau, met een verbetering van de integratie, interoperabiliteit en digitalisering van gegevensbronnen. Wij zullen focussen op uitbraakdetectie/laboratorium gebaseerde rapportering, ziekenhuissurveillance en One Health surveillance. UNITED4Surveillance zal een draaiboek uitwerken voor een geïntegreerde surveillance dat op het niveau van de lidstaten en de EU kan worden geïmplementeerd en:

  • een analyse van lacunes en behoeften bevat
  • (inter)nationaal beleid integreert
  • beloftevolle strategieën identificeert en test
  • beste praktijken bekendmaakt
  • ervaringen en kennis deelt door capaciteitsontwikkeling.

Voor meer informatie, raadpleeg de projectwebsite

Zie alle projectpartners

U4S workshop on One Health Surveillance - 29.09.23 

Persbericht — workshop on One Health surveillance

Resultaten van de enquête bij laboratoria over de impact van cultuur-onafhankelijke tests op de surveillance van gastro-intestinale bacteriën

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL