ISO 17025 | Competentie van test- en kalibratielaboratoria

Sciensano heeft een ISO 17025-certificaat voor heel wat analyses die worden uitgevoerd binnen verschillende expertisegebieden:

  • analytische chemische analyse op het gebied van voedsel- en consumentenveiligheid;
  • controle van de kwaliteit van biologische geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vaccins en bloedproducten) voordat ze op de markt worden gebracht;
  • detectie, identificatie en kwantificatie van ggo’s, in het bijzonder in voedsel en diervoeder
  • analyse in de moleculaire biologie
  • laboratoriumdetectie en -controle van voedselpathogenen en hun resistentie voor antimicrobiële stoffen
  • de diagnose en surveillance van bacteriële ziekten, bloedtesten voor rabiësantilichamen bij reizende huisdieren.

Details van het certificaat

QR code

QR code for this page URL