Kwaliteit van vaccins en bloedproducten

Diensthoofd a.i.: 

Een onafhankelijke analyse en de garantie van onberispelijk kwaliteitsvolle vaccins en bloedproducten

Onze dienst is erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) als officieel laboratorium voor geneesmiddelencontrole (OMCL) voor biologische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Het is ook erkend door het Europees directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidszorg (EDQM).

Elke partij, voor humaan of diergeneeskundig gebruik, moet worden gecontroleerd door een OMCL (in België of in een andere EU-lidstaat) voor zij op de markt komt. De partij moet voldoen aan de goedgekeurde specificaties van de monografieën van de Europese farmacopee en aan het vergunningsdossier voor het op de markt brengen. Onze dienst levert vervolgens een vrijgavecertificaat af aan de fabrikant.

We werken ook nauw samen met het FAGG. We geven deskundig advies tijdens de vergunning en de procedures voor wetenschappelijk advies, we zorgen voor de post-marketingsurveillance en nemen deel aan inspecties van de „good manufacturing practice” van farmaceutische bedrijven in de hoedanigheid van technisch expert.

De privé-bedrijven die hieronder vermeld worden, zijn enkel partners in internationale onderzoeksprojecten, maar niet in routine-activiteiten. Deze bedrijven financieren ons niet.

Meer weten?

In tegenstelling tot andere geneesmiddelen moeten vaccins en bloedproducten in Europa worden gecontroleerd door een OMCL voordat zij in de handel worden gebracht, ongeacht de producent. Elke partij wordt in het laboratorium getest met behulp van gevalideerde methoden en onder kwaliteitscontrole (ISO17025) geïmplementeerd. Als de fabrikant de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het product heeft aangetoond, legt hij elke partij voor aan de bevoegde autoriteit voor controle en nazicht van de documentatie. 
Deze procedure staat bekend onder het acroniem: OCABR-procedure (officiële procedure voor aanvraag van batch release of Official Control Authority Batch Release procedure). Voor bepaalde diergeneeskundige producten is enkel een documentatiecontrole voorzien volgens de OBPR-procedure (Official Batch Protocol Review).

Verder geven we voor landen buiten Europa een vrijgavecertificaat af na controle van de door de producent ingediende protocolgegevens.

MIF-procedure
Om in België producten op de markt te brengen die al een OBPR/OCABR-certificaat van een Europees OMCL hebben ontvangen, moet de fabrikant een MIF-formulier (Marketing Information Form) en een bewijs van inschrijving aan het Belgische OMCL voorleggen. Na onderzoek zullen de partijen worden gevalideerd, maar enkel voor de Belgische markt.
We treden ook op als een expert in het domein van menselijke en diergeneeskundige vaccins en bloedproducten. 
We evalueren het gedeelte „kwaliteit” van de registratiedossiers, de wijzigingen en de wetenschappelijke adviezen en nemen deel aan de inspecties van de „good manufacturing practices” bij de producenten van vaccins en in bloedinstellingen (afname en controle van bloed) die in België zijn gecertificeerd. 
We nemen deel aan adviesgroepen en helpen bij het opstellen van regelgevingsteksten in deze zaken op Belgisch niveau, op verzoek van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Op internationaal niveau geven we deskundig advies aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), het EDQM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Advies, analyse of vrijgave van partijen aanvragen

Wij zijn verantwoordelijk voor de vrijgave van partijen bloedproducten, en voor de tests en de expertiseaanvragen.

Stel uw vraag over producten voor menselijk gebruik

Stel uw vraag over producten voor diergeneeskundig gebruik

Een analyse, vrijgave van partij(en) of advies aanvragen 

array(34) {
 [0]=>
 object(stdClass)#2632 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "1780"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(22) "Institut Pasteur Paris"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2589 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "1780"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(22) "Institut Pasteur Paris"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(16) "institut_pasteur"
     ["uuid"]=>
     string(36) "89ce555c-1260-418e-9f68-eb61e0daa7e9"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(19) {
        ["fid"]=>
        string(3) "463"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(25) "institut_pasteur_logo.png"
        ["uri"]=>
        string(34) "public://institut_pasteur_logo.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "39876"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1464947538"
        ["origname"]=>
        string(25) "institut_pasteur_logo.png"
        ["type"]=>
        string(5) "image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "6f6e0bcd-4c87-4e27-8775-80338c634919"
        ["field_file_image_alt_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["field_file_image_title_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(0) {
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(490)
         ["width"]=>
         int(1280)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "490"
        ["width"]=>
        string(4) "1280"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(21) "http://www.pasteur.fr"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(22) "Institut Pasteur Paris"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(22) "Institut Pasteur Paris"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2588 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "1780"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "1780"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245899"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245899"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(22) "Institut Pasteur Paris"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(19) {
      ["fid"]=>
      string(3) "463"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(25) "institut_pasteur_logo.png"
      ["uri"]=>
      string(34) "public://institut_pasteur_logo.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "39876"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1464947538"
      ["origname"]=>
      string(25) "institut_pasteur_logo.png"
      ["type"]=>
      string(5) "image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "6f6e0bcd-4c87-4e27-8775-80338c634919"
      ["field_file_image_alt_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["field_file_image_title_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(0) {
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(490)
       ["width"]=>
       int(1280)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "490"
      ["width"]=>
      string(4) "1280"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(19) {
     ["fid"]=>
     string(3) "463"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(25) "institut_pasteur_logo.png"
     ["uri"]=>
     string(34) "public://institut_pasteur_logo.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "39876"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1464947538"
     ["origname"]=>
     string(25) "institut_pasteur_logo.png"
     ["type"]=>
     string(5) "image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "6f6e0bcd-4c87-4e27-8775-80338c634919"
     ["field_file_image_alt_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["field_file_image_title_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(0) {
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(490)
      ["width"]=>
      int(1280)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "490"
     ["width"]=>
     string(4) "1280"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(22) "Institut Pasteur Paris"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(22) "Institut Pasteur Paris"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(22) "Institut Pasteur Paris"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(22) "Institut Pasteur Paris"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#2633 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6540"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(23) "Utrecht University (UU)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2592 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6540"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(23) "Utrecht University (UU)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(22) "utrecht_university_uu_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "ea5ec158-a842-422c-810c-336f54b079ab"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2634"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
        ["uri"]=>
        string(32) "public://cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "38831"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501840622"
        ["origname"]=>
        string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "bc58621a-2039-44ae-9190-ef5dd0839300"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(128)
         ["width"]=>
         int(325)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "128"
        ["width"]=>
        string(3) "325"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "https://www.uu.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(23) "Utrecht University (UU)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(23) "Utrecht University (UU)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2597 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6540"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6540"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245908"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245908"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(23) "Utrecht University (UU)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2634"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
      ["uri"]=>
      string(32) "public://cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "38831"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501840622"
      ["origname"]=>
      string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "bc58621a-2039-44ae-9190-ef5dd0839300"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(128)
       ["width"]=>
       int(325)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "128"
      ["width"]=>
      string(3) "325"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2634"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
     ["uri"]=>
     string(32) "public://cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "38831"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501840622"
     ["origname"]=>
     string(23) "cm_hs_uulogo_rgb-01.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "bc58621a-2039-44ae-9190-ef5dd0839300"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(128)
      ["width"]=>
      int(325)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "128"
     ["width"]=>
     string(3) "325"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(23) "Utrecht University (UU)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(23) "Utrecht University (UU)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(23) "Utrecht University (UU)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(23) "Utrecht University (UU)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#2634 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6636"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(25) "Aix-Marseille Université"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2044 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6636"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(25) "Aix-Marseille Université"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(24) "aix_marseille_universit_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "e55c839b-5ad0-468c-bcd5-f506af00188b"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2751"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
        ["uri"]=>
        string(25) "public://logo_amu_rvb.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "454618"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502094811"
        ["origname"]=>
        string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "565172e5-b1c2-42c0-8077-1890759e72f9"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(878)
         ["width"]=>
         int(2556)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "878"
        ["width"]=>
        string(4) "2556"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(23) "https://www.univ-amu.fr"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(25) "Aix-Marseille Université"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(25) "Aix-Marseille Université"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2043 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6636"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6636"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245907"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245907"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(25) "Aix-Marseille Université"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2751"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
      ["uri"]=>
      string(25) "public://logo_amu_rvb.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "454618"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502094811"
      ["origname"]=>
      string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "565172e5-b1c2-42c0-8077-1890759e72f9"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(878)
       ["width"]=>
       int(2556)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "878"
      ["width"]=>
      string(4) "2556"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2751"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
     ["uri"]=>
     string(25) "public://logo_amu_rvb.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "454618"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502094811"
     ["origname"]=>
     string(16) "logo_amu_rvb.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "565172e5-b1c2-42c0-8077-1890759e72f9"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(878)
      ["width"]=>
      int(2556)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "878"
     ["width"]=>
     string(4) "2556"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(25) "Aix-Marseille Université"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(25) "Aix-Marseille Université"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(25) "Aix-Marseille Université"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(25) "Aix-Marseille Université"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#2635 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6558"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2680 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6558"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(73) "international_alliance_for_biological_standardization_for_europe_iabs_eu_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "ceafdb8e-727a-46df-bc63-ede99baefb01"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2652"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
        ["uri"]=>
        string(25) "public://iabs-eu_logo.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "82725"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501848253"
        ["origname"]=>
        string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "6023c2d6-1d74-4e62-a8b5-d007d3e77975"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(634)
         ["width"]=>
         int(1024)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "634"
        ["width"]=>
        string(4) "1024"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(20) "https://www.iabs.org"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2678 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6558"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6558"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245906"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245906"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2652"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
      ["uri"]=>
      string(25) "public://iabs-eu_logo.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "82725"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501848253"
      ["origname"]=>
      string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "6023c2d6-1d74-4e62-a8b5-d007d3e77975"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(634)
       ["width"]=>
       int(1024)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "634"
      ["width"]=>
      string(4) "1024"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2652"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
     ["uri"]=>
     string(25) "public://iabs-eu_logo.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "82725"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501848253"
     ["origname"]=>
     string(16) "iabs-eu_logo.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "6023c2d6-1d74-4e62-a8b5-d007d3e77975"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(634)
      ["width"]=>
      int(1024)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "634"
     ["width"]=>
     string(4) "1024"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(74) "International Alliance for Biological Standardization for Europe (IABS-EU)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#2636 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6753"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2090 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6753"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(32) "friedrich_loeffler_institut_fli_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "0d483cab-b51c-4372-b1fd-b393c81f7b93"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2958"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://fli-logo_blau_ok.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "465385"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502973907"
        ["origname"]=>
        string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "6f2e4ca6-ca29-49b7-b847-9dc94e3e0e90"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(729)
         ["width"]=>
         int(2837)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "729"
        ["width"]=>
        string(4) "2837"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "https://www.fli.de"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2089 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6753"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6753"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245885"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245885"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2958"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://fli-logo_blau_ok.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "465385"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502973907"
      ["origname"]=>
      string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "6f2e4ca6-ca29-49b7-b847-9dc94e3e0e90"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(729)
       ["width"]=>
       int(2837)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "729"
      ["width"]=>
      string(4) "2837"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2958"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://fli-logo_blau_ok.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "465385"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502973907"
     ["origname"]=>
     string(20) "fli-logo_blau_ok.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "6f2e4ca6-ca29-49b7-b847-9dc94e3e0e90"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(729)
      ["width"]=>
      int(2837)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "729"
     ["width"]=>
     string(4) "2837"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(33) "Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#2637 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6684"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2094 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6684"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(47) "university_medical_center_rotterdam_erasmus_mc_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "6002b05b-9053-451f-b08e-7b6ec51a3219"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2817"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(16) "logo-erasmus.png"
        ["uri"]=>
        string(25) "public://logo-erasmus.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "39240"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502280243"
        ["origname"]=>
        string(16) "logo-erasmus.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "e916529c-7136-4253-b593-517dbc60863f"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(354)
         ["width"]=>
         int(897)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "354"
        ["width"]=>
        string(3) "897"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(24) "https://www.erasmusmc.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2010 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6684"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6684"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245894"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245894"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2817"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(16) "logo-erasmus.png"
      ["uri"]=>
      string(25) "public://logo-erasmus.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "39240"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502280243"
      ["origname"]=>
      string(16) "logo-erasmus.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "e916529c-7136-4253-b593-517dbc60863f"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(354)
       ["width"]=>
       int(897)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "354"
      ["width"]=>
      string(3) "897"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2817"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(16) "logo-erasmus.png"
     ["uri"]=>
     string(25) "public://logo-erasmus.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "39240"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502280243"
     ["origname"]=>
     string(16) "logo-erasmus.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "e916529c-7136-4253-b593-517dbc60863f"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(354)
      ["width"]=>
      int(897)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "354"
     ["width"]=>
     string(3) "897"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(48) "University Medical Center Rotterdam (Erasmus MC)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#2638 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6639"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2048 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6639"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(42) "centre_de_recerca_en_sanitat_animal_cresa_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "61cf72a2-c293-4b10-ab3a-a9632c4c0d88"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2754"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(8) "irta.png"
        ["uri"]=>
        string(17) "public://irta.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "43778"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502094945"
        ["origname"]=>
        string(8) "irta.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "f2ca1e58-619f-4f0c-9837-b993c044955a"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(400)
         ["width"]=>
         int(400)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "400"
        ["width"]=>
        string(3) "400"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(20) "http://www.cresa.cat"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2047 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6639"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6639"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245894"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245894"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2754"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(8) "irta.png"
      ["uri"]=>
      string(17) "public://irta.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "43778"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502094945"
      ["origname"]=>
      string(8) "irta.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "f2ca1e58-619f-4f0c-9837-b993c044955a"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(400)
       ["width"]=>
       int(400)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "400"
      ["width"]=>
      string(3) "400"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2754"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(8) "irta.png"
     ["uri"]=>
     string(17) "public://irta.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "43778"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502094945"
     ["origname"]=>
     string(8) "irta.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "f2ca1e58-619f-4f0c-9837-b993c044955a"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(400)
      ["width"]=>
      int(400)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "400"
     ["width"]=>
     string(3) "400"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(43) "Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#2639 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6642"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2056 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6642"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(39) "spanish_national_research_council_csic_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "0b9c1025-09b6-43cd-8713-47917a14a4a7"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2757"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(13) "logo-csic.gif"
        ["uri"]=>
        string(22) "public://logo-csic.gif"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/gif"
        ["filesize"]=>
        string(5) "40959"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502095127"
        ["origname"]=>
        string(13) "logo-csic.gif"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "8bc83778-8a98-4e63-a67b-957deb43f334"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1623)
         ["width"]=>
         int(4105)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1623"
        ["width"]=>
        string(4) "4105"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "http://www.csic.es"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2057 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6642"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6642"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245885"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245885"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2757"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(13) "logo-csic.gif"
      ["uri"]=>
      string(22) "public://logo-csic.gif"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/gif"
      ["filesize"]=>
      string(5) "40959"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502095127"
      ["origname"]=>
      string(13) "logo-csic.gif"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "8bc83778-8a98-4e63-a67b-957deb43f334"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1623)
       ["width"]=>
       int(4105)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1623"
      ["width"]=>
      string(4) "4105"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2757"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(13) "logo-csic.gif"
     ["uri"]=>
     string(22) "public://logo-csic.gif"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/gif"
     ["filesize"]=>
     string(5) "40959"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502095127"
     ["origname"]=>
     string(13) "logo-csic.gif"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "8bc83778-8a98-4e63-a67b-957deb43f334"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1623)
      ["width"]=>
      int(4105)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1623"
     ["width"]=>
     string(4) "4105"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(40) "Spanish National Research Council (CSIC)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#2640 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6720"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(17) "Leiden University"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2087 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6720"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(17) "Leiden University"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(17) "leiden_university"
     ["uuid"]=>
     string(36) "84463b5e-45b5-4d7a-bc77-8ddab778424e"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2856"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(9) "zegel.png"
        ["uri"]=>
        string(18) "public://zegel.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(4) "6003"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502283691"
        ["origname"]=>
        string(9) "zegel.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "b3e2da1e-6843-4e34-bf6b-e05c95a5f8ca"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(128)
         ["width"]=>
         int(302)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "128"
        ["width"]=>
        string(3) "302"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(33) "https://www.universiteitleiden.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(17) "Leiden University"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(17) "Leiden University"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2086 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6720"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6720"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245898"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245898"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(17) "Leiden University"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2856"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(9) "zegel.png"
      ["uri"]=>
      string(18) "public://zegel.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(4) "6003"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502283691"
      ["origname"]=>
      string(9) "zegel.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "b3e2da1e-6843-4e34-bf6b-e05c95a5f8ca"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(128)
       ["width"]=>
       int(302)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "128"
      ["width"]=>
      string(3) "302"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2856"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(9) "zegel.png"
     ["uri"]=>
     string(18) "public://zegel.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(4) "6003"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502283691"
     ["origname"]=>
     string(9) "zegel.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "b3e2da1e-6843-4e34-bf6b-e05c95a5f8ca"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(128)
      ["width"]=>
      int(302)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "128"
     ["width"]=>
     string(3) "302"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(17) "Leiden University"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(17) "Leiden University"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(17) "Leiden University"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(17) "Leiden University"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#2641 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6603"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1741 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6603"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(38) "artemis_one_health_research_foundation"
     ["uuid"]=>
     string(36) "92afd325-7804-4a66-a862-057c87f9e807"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2712"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(20) "logo-artemis_new.jpg"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://logo-artemis_new.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "60356"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501855196"
        ["origname"]=>
        string(20) "logo-artemis_new.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "3e104e73-0971-4660-98bc-d4dba704743b"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(746)
         ["width"]=>
         int(982)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "746"
        ["width"]=>
        string(3) "982"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(32) "https://www.artemisonehealth.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1745 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6603"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6603"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245899"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245899"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2712"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(20) "logo-artemis_new.jpg"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://logo-artemis_new.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "60356"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501855196"
      ["origname"]=>
      string(20) "logo-artemis_new.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "3e104e73-0971-4660-98bc-d4dba704743b"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(746)
       ["width"]=>
       int(982)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "746"
      ["width"]=>
      string(3) "982"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2712"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(20) "logo-artemis_new.jpg"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://logo-artemis_new.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "60356"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501855196"
     ["origname"]=>
     string(20) "logo-artemis_new.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "3e104e73-0971-4660-98bc-d4dba704743b"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(746)
      ["width"]=>
      int(982)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "746"
     ["width"]=>
     string(3) "982"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(38) "Artemis One Health Research Foundation"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#2642 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6600"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(20) "Dyadic International"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1746 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6600"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(20) "Dyadic International"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(20) "dyadic_international"
     ["uuid"]=>
     string(36) "ed65f702-7d30-4a53-9797-18e1f1ee6d82"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2706"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://dyadiclogosmall5.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "33035"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501855014"
        ["origname"]=>
        string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "a0d939db-899e-4cf2-9f6b-381a34242a4c"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(229)
         ["width"]=>
         int(295)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "229"
        ["width"]=>
        string(3) "295"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(22) "https://www.dyadic.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(20) "Dyadic International"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(20) "Dyadic International"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1963 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6600"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6600"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245908"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245908"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(20) "Dyadic International"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2706"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://dyadiclogosmall5.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "33035"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501855014"
      ["origname"]=>
      string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "a0d939db-899e-4cf2-9f6b-381a34242a4c"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(229)
       ["width"]=>
       int(295)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "229"
      ["width"]=>
      string(3) "295"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2706"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://dyadiclogosmall5.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "33035"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501855014"
     ["origname"]=>
     string(20) "dyadiclogosmall5.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "a0d939db-899e-4cf2-9f6b-381a34242a4c"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(229)
      ["width"]=>
      int(295)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "229"
     ["width"]=>
     string(3) "295"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(20) "Dyadic International"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(20) "Dyadic International"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(20) "Dyadic International"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(20) "Dyadic International"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [11]=>
 object(stdClass)#2643 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6648"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(18) "Harbour Antibodies"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1996 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6648"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(18) "Harbour Antibodies"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(18) "harbour_antibodies"
     ["uuid"]=>
     string(36) "527a7d33-3408-4b03-8861-8ac82b880950"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2769"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(16) "image_erreur.png"
        ["uri"]=>
        string(27) "public://image_erreur_3.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "21150"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1583245893"
        ["origname"]=>
        string(16) "image_erreur.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "98cdd074-35e2-440f-b642-3bec0590e4f5"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(500)
         ["width"]=>
         int(500)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "500"
        ["width"]=>
        string(3) "500"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(28) "http://harbourantibodies.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(18) "Harbour Antibodies"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(18) "Harbour Antibodies"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2083 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6648"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6648"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245893"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245893"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(18) "Harbour Antibodies"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2769"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(16) "image_erreur.png"
      ["uri"]=>
      string(27) "public://image_erreur_3.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "21150"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1583245893"
      ["origname"]=>
      string(16) "image_erreur.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "98cdd074-35e2-440f-b642-3bec0590e4f5"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(500)
       ["width"]=>
       int(500)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "500"
      ["width"]=>
      string(3) "500"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2769"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(16) "image_erreur.png"
     ["uri"]=>
     string(27) "public://image_erreur_3.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "21150"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1583245893"
     ["origname"]=>
     string(16) "image_erreur.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "98cdd074-35e2-440f-b642-3bec0590e4f5"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(500)
      ["width"]=>
      int(500)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "500"
     ["width"]=>
     string(3) "500"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(18) "Harbour Antibodies"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(18) "Harbour Antibodies"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(18) "Harbour Antibodies"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(18) "Harbour Antibodies"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [12]=>
 object(stdClass)#2644 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6594"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(6) "Sanofi"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1956 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6594"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(6) "Sanofi"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(6) "sanofi"
     ["uuid"]=>
     string(36) "f6311d55-3739-4159-bf30-874e421c6dfd"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2700"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(20) "sanofi_logo_2011.png"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://sanofi_logo_2011.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "19375"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501853447"
        ["origname"]=>
        string(20) "sanofi_logo_2011.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "d358bbb6-e9f3-496f-8b49-b85757df55fd"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(512)
         ["width"]=>
         int(643)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "512"
        ["width"]=>
        string(3) "643"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(21) "http://www.sanofi.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(6) "Sanofi"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(6) "Sanofi"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2037 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6594"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6594"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245908"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245908"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(6) "Sanofi"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2700"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(20) "sanofi_logo_2011.png"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://sanofi_logo_2011.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "19375"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501853447"
      ["origname"]=>
      string(20) "sanofi_logo_2011.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "d358bbb6-e9f3-496f-8b49-b85757df55fd"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(512)
       ["width"]=>
       int(643)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "512"
      ["width"]=>
      string(3) "643"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2700"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(20) "sanofi_logo_2011.png"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://sanofi_logo_2011.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "19375"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501853447"
     ["origname"]=>
     string(20) "sanofi_logo_2011.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "d358bbb6-e9f3-496f-8b49-b85757df55fd"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(512)
      ["width"]=>
      int(643)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "512"
     ["width"]=>
     string(3) "643"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(6) "Sanofi"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(6) "Sanofi"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(6) "Sanofi"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(6) "Sanofi"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [13]=>
 object(stdClass)#2645 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6651"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(23) "Viroclinics Biosciences"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2078 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6651"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(23) "Viroclinics Biosciences"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(23) "viroclinics_biosciences"
     ["uuid"]=>
     string(36) "4aafcb81-2c21-44af-92c6-6b9e219fe5ed"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2772"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(20) "logo-viroclinics.png"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://logo-viroclinics.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "20821"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502200706"
        ["origname"]=>
        string(20) "logo-viroclinics.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "3417a717-f363-4265-b39f-cc448b6e2a95"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(277)
         ["width"]=>
         int(500)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "277"
        ["width"]=>
        string(3) "500"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(25) "http://www.viroclinics.eu"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(23) "Viroclinics Biosciences"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(23) "Viroclinics Biosciences"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1998 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6651"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6651"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245892"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245892"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(23) "Viroclinics Biosciences"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2772"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(20) "logo-viroclinics.png"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://logo-viroclinics.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "20821"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502200706"
      ["origname"]=>
      string(20) "logo-viroclinics.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "3417a717-f363-4265-b39f-cc448b6e2a95"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(277)
       ["width"]=>
       int(500)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "277"
      ["width"]=>
      string(3) "500"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2772"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(20) "logo-viroclinics.png"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://logo-viroclinics.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "20821"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502200706"
     ["origname"]=>
     string(20) "logo-viroclinics.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "3417a717-f363-4265-b39f-cc448b6e2a95"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(277)
      ["width"]=>
      int(500)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "277"
     ["width"]=>
     string(3) "500"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(23) "Viroclinics Biosciences"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(23) "Viroclinics Biosciences"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(23) "Viroclinics Biosciences"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(23) "Viroclinics Biosciences"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [14]=>
 object(stdClass)#2646 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6573"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(34) "Boehringer Ingelheim International"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1933 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6573"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(34) "Boehringer Ingelheim International"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(34) "boehringer_ingelheim_international"
     ["uuid"]=>
     string(36) "37e31612-cade-406a-9268-6a1a8c4a571b"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2667"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
        ["uri"]=>
        string(38) "public://boehringer_ingelheim_logo.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "24711"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501849418"
        ["origname"]=>
        string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "03f63290-706c-45f9-bf88-7dce2e963be4"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(212)
         ["width"]=>
         int(640)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "212"
        ["width"]=>
        string(3) "640"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(36) "https://www.boehringer-ingelheim.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(34) "Boehringer Ingelheim International"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(34) "Boehringer Ingelheim International"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1928 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6573"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6573"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245891"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245891"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(34) "Boehringer Ingelheim International"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2667"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
      ["uri"]=>
      string(38) "public://boehringer_ingelheim_logo.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "24711"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501849418"
      ["origname"]=>
      string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "03f63290-706c-45f9-bf88-7dce2e963be4"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(212)
       ["width"]=>
       int(640)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "212"
      ["width"]=>
      string(3) "640"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2667"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
     ["uri"]=>
     string(38) "public://boehringer_ingelheim_logo.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "24711"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501849418"
     ["origname"]=>
     string(29) "boehringer_ingelheim_logo.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "03f63290-706c-45f9-bf88-7dce2e963be4"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(212)
      ["width"]=>
      int(640)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "212"
     ["width"]=>
     string(3) "640"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(34) "Boehringer Ingelheim International"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(34) "Boehringer Ingelheim International"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(34) "Boehringer Ingelheim International"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(34) "Boehringer Ingelheim International"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [15]=>
 object(stdClass)#2647 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6669"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2082 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6669"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(32) "european_vaccine_initiative_evi_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "582b429b-1009-450e-a512-3fd8c28f1ddf"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "3252"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
        ["uri"]=>
        string(37) "public://evi_name-logo_9cm_100225.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "54405"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1505224202"
        ["origname"]=>
        string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "80555e32-1146-4f97-97d4-46a8e3d486c2"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1063)
         ["width"]=>
         int(1944)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1063"
        ["width"]=>
        string(4) "1944"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(23) "http://www.euvaccine.eu"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2080 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6669"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6669"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245893"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245893"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "3252"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
      ["uri"]=>
      string(37) "public://evi_name-logo_9cm_100225.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "54405"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1505224202"
      ["origname"]=>
      string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "80555e32-1146-4f97-97d4-46a8e3d486c2"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1063)
       ["width"]=>
       int(1944)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1063"
      ["width"]=>
      string(4) "1944"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "3252"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
     ["uri"]=>
     string(37) "public://evi_name-logo_9cm_100225.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "54405"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1505224202"
     ["origname"]=>
     string(28) "evi_name-logo_9cm_100225.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "80555e32-1146-4f97-97d4-46a8e3d486c2"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1063)
      ["width"]=>
      int(1944)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1063"
     ["width"]=>
     string(4) "1944"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(33) "European Vaccine Initiative (EVI)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [16]=>
 object(stdClass)#2648 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "1834"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2603 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "1834"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(62) "national_institute_for_public_health_and_the_environment_rivm_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "f8fe2cf2-ecab-4936-bbcc-c1c1e984767e"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(19) {
        ["fid"]=>
        string(4) "1117"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(13) "logo_rivm.png"
        ["uri"]=>
        string(22) "public://logo_rivm.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "58597"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1466519165"
        ["origname"]=>
        string(13) "logo_rivm.png"
        ["type"]=>
        string(5) "image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "f38f8806-2c62-43bc-8a08-16dc18a16051"
        ["field_file_image_alt_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["field_file_image_title_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(0) {
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1537)
         ["width"]=>
         int(4040)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1537"
        ["width"]=>
        string(4) "4040"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "http://www.rivm.nl"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2602 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "1834"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "1834"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245909"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245909"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(19) {
      ["fid"]=>
      string(4) "1117"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(13) "logo_rivm.png"
      ["uri"]=>
      string(22) "public://logo_rivm.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "58597"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1466519165"
      ["origname"]=>
      string(13) "logo_rivm.png"
      ["type"]=>
      string(5) "image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "f38f8806-2c62-43bc-8a08-16dc18a16051"
      ["field_file_image_alt_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["field_file_image_title_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(0) {
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1537)
       ["width"]=>
       int(4040)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1537"
      ["width"]=>
      string(4) "4040"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(19) {
     ["fid"]=>
     string(4) "1117"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(13) "logo_rivm.png"
     ["uri"]=>
     string(22) "public://logo_rivm.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "58597"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1466519165"
     ["origname"]=>
     string(13) "logo_rivm.png"
     ["type"]=>
     string(5) "image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "f38f8806-2c62-43bc-8a08-16dc18a16051"
     ["field_file_image_alt_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["field_file_image_title_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(0) {
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1537)
      ["width"]=>
      int(4040)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1537"
     ["width"]=>
     string(4) "4040"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(63) "National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [17]=>
 object(stdClass)#2649 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6534"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2596 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6534"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(62) "national_institute_for_biological_standards_and_control_nibsc_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "c722addb-4187-488c-bf1d-007d40477354"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2628"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
        ["uri"]=>
        string(34) "public://nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "298087"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501840122"
        ["origname"]=>
        string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "c36e9c7d-8182-4eb6-b037-ab81a0d59b27"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(681)
         ["width"]=>
         int(2051)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "681"
        ["width"]=>
        string(4) "2051"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(13) "www.nibsc.org"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2601 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6534"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6534"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245905"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245905"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2628"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
      ["uri"]=>
      string(34) "public://nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "298087"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501840122"
      ["origname"]=>
      string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "c36e9c7d-8182-4eb6-b037-ab81a0d59b27"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(681)
       ["width"]=>
       int(2051)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "681"
      ["width"]=>
      string(4) "2051"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2628"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
     ["uri"]=>
     string(34) "public://nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "298087"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501840122"
     ["origname"]=>
     string(25) "nibsc_logo_rgb_screen.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "c36e9c7d-8182-4eb6-b037-ab81a0d59b27"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(681)
      ["width"]=>
      int(2051)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "681"
     ["width"]=>
     string(4) "2051"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(63) "National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [18]=>
 object(stdClass)#2650 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6537"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2598 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6537"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(27) "paul_ehrlich_institute_pei_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "9ddc5054-0082-4720-b6d2-1e8db62adba8"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2631"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
        ["uri"]=>
        string(39) "public://paul-ehrlich-institut_logo.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "35336"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501840382"
        ["origname"]=>
        string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "4bd4b7e3-8078-4be4-a106-f024ce890139"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(370)
         ["width"]=>
         int(2000)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "370"
        ["width"]=>
        string(4) "2000"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "http://www.pei.de"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2600 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6537"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6537"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245900"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245900"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2631"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
      ["uri"]=>
      string(39) "public://paul-ehrlich-institut_logo.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "35336"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501840382"
      ["origname"]=>
      string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "4bd4b7e3-8078-4be4-a106-f024ce890139"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(370)
       ["width"]=>
       int(2000)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "370"
      ["width"]=>
      string(4) "2000"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2631"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
     ["uri"]=>
     string(39) "public://paul-ehrlich-institut_logo.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "35336"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501840382"
     ["origname"]=>
     string(30) "paul-ehrlich-institut_logo.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "4bd4b7e3-8078-4be4-a106-f024ce890139"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(370)
      ["width"]=>
      int(2000)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "370"
     ["width"]=>
     string(4) "2000"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(28) "Paul-Ehrlich Institute (PEI)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [19]=>
 object(stdClass)#2651 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "1016"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(24) "European Commission (EC)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2612 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "1016"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(24) "European Commission (EC)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "5"
     ["machine_name"]=>
     string(19) "european_commission"
     ["uuid"]=>
     string(36) "aafdad44-d7fa-4fc4-a761-23d760b1d5f6"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(3) "175"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(19) {
        ["fid"]=>
        string(3) "235"
        ["uid"]=>
        string(3) "266"
        ["filename"]=>
        string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
        ["uri"]=>
        string(35) "public://logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "37309"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1462959803"
        ["origname"]=>
        string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
        ["type"]=>
        string(5) "image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "6b7260f5-f2e8-4fc1-9a7e-8533c77ea9f8"
        ["field_file_image_alt_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["field_file_image_title_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(0) {
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(183)
         ["width"]=>
         int(265)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "183"
        ["width"]=>
        string(3) "265"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(2) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(32) "http://ec.europa.eu/index_en.htm"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(19) "http://ec.europa.eu"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(24) "European Commission (EC)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(24) "European Commission (EC)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2630 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "1016"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "1016"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245901"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245901"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(24) "European Commission (EC)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(19) {
      ["fid"]=>
      string(3) "235"
      ["uid"]=>
      string(3) "266"
      ["filename"]=>
      string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
      ["uri"]=>
      string(35) "public://logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "37309"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1462959803"
      ["origname"]=>
      string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
      ["type"]=>
      string(5) "image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "6b7260f5-f2e8-4fc1-9a7e-8533c77ea9f8"
      ["field_file_image_alt_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["field_file_image_title_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(0) {
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(183)
       ["width"]=>
       int(265)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "183"
      ["width"]=>
      string(3) "265"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(19) {
     ["fid"]=>
     string(3) "235"
     ["uid"]=>
     string(3) "266"
     ["filename"]=>
     string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
     ["uri"]=>
     string(35) "public://logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "37309"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1462959803"
     ["origname"]=>
     string(26) "logo_ce-en-quadri_copy.jpg"
     ["type"]=>
     string(5) "image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "6b7260f5-f2e8-4fc1-9a7e-8533c77ea9f8"
     ["field_file_image_alt_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["field_file_image_title_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(0) {
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(183)
      ["width"]=>
      int(265)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "183"
     ["width"]=>
     string(3) "265"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(24) "European Commission (EC)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(24) "European Commission (EC)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(24) "European Commission (EC)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(24) "European Commission (EC)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [20]=>
 object(stdClass)#2652 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6543"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2631 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6543"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(41) "university_medical_center_groningen_umcg_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "c8a9d27f-cf7a-4854-9332-4fb1ce93fd7d"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2637"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(8) "umcg.jpg"
        ["uri"]=>
        string(17) "public://umcg.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "106095"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501840924"
        ["origname"]=>
        string(8) "umcg.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "ad82f9e0-c419-4561-bfbc-9f2db095477f"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(317)
         ["width"]=>
         int(600)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "317"
        ["width"]=>
        string(3) "600"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(19) "https://www.umcg.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2593 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6543"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6543"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245905"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245905"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2637"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(8) "umcg.jpg"
      ["uri"]=>
      string(17) "public://umcg.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "106095"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501840924"
      ["origname"]=>
      string(8) "umcg.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "ad82f9e0-c419-4561-bfbc-9f2db095477f"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(317)
       ["width"]=>
       int(600)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "317"
      ["width"]=>
      string(3) "600"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2637"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(8) "umcg.jpg"
     ["uri"]=>
     string(17) "public://umcg.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "106095"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501840924"
     ["origname"]=>
     string(8) "umcg.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "ad82f9e0-c419-4561-bfbc-9f2db095477f"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(317)
      ["width"]=>
      int(600)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "317"
     ["width"]=>
     string(3) "600"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(42) "University Medical Center Groningen (UMCG)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [21]=>
 object(stdClass)#2653 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6546"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2668 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6546"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(49) "institute_for_translational_vaccinology_intravacc"
     ["uuid"]=>
     string(36) "58916af3-0a37-45fb-a853-2618dfd2c155"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "3255"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
        ["uri"]=>
        string(67) "public://intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "67201"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1505225094"
        ["origname"]=>
        string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "7c08990d-d334-4168-9a28-b5b410347f2b"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(551)
         ["width"]=>
         int(2190)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "551"
        ["width"]=>
        string(4) "2190"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(24) "https://www.intravacc.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2666 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6546"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6546"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245894"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245894"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "3255"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
      ["uri"]=>
      string(67) "public://intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "67201"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1505225094"
      ["origname"]=>
      string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "7c08990d-d334-4168-9a28-b5b410347f2b"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(551)
       ["width"]=>
       int(2190)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "551"
      ["width"]=>
      string(4) "2190"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "3255"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
     ["uri"]=>
     string(67) "public://intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "67201"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1505225094"
     ["origname"]=>
     string(58) "intravacc_innovating_vaccines_transparante_achtergrond.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "7c08990d-d334-4168-9a28-b5b410347f2b"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(551)
      ["width"]=>
      int(2190)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "551"
     ["width"]=>
     string(4) "2190"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(51) "Institute for Translational Vaccinology (Intravacc)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [22]=>
 object(stdClass)#2654 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6549"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2671 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6549"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(42) "university_of_applied_sciences_utrecht_hu_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "c2b08584-c626-4e3e-8fc6-abe20f1fcc27"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2643"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
        ["uri"]=>
        string(34) "public://hogeschool-utrecht-01.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "775521"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501846889"
        ["origname"]=>
        string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "ff212fdf-4254-4c22-91a8-c0847a053f83"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1042)
         ["width"]=>
         int(1458)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1042"
        ["width"]=>
        string(4) "1458"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "https://www.hu.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2669 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6549"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6549"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245904"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245904"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2643"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
      ["uri"]=>
      string(34) "public://hogeschool-utrecht-01.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "775521"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501846889"
      ["origname"]=>
      string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "ff212fdf-4254-4c22-91a8-c0847a053f83"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1042)
       ["width"]=>
       int(1458)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1042"
      ["width"]=>
      string(4) "1458"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2643"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
     ["uri"]=>
     string(34) "public://hogeschool-utrecht-01.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "775521"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501846889"
     ["origname"]=>
     string(25) "hogeschool-utrecht-01.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "ff212fdf-4254-4c22-91a8-c0847a053f83"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1042)
      ["width"]=>
      int(1458)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1042"
     ["width"]=>
     string(4) "1458"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(43) "University of Applied Sciences Utrecht (HU)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [23]=>
 object(stdClass)#2655 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6552"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2674 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6552"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(32) "istituto_superiore_di_sanit_iss_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "f067f31a-7a0b-45f2-9a7f-f940fbeb942b"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2646"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
        ["uri"]=>
        string(56) "public://istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "70925"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501847177"
        ["origname"]=>
        string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "12e4ed40-d075-4dda-955d-589ea9916257"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1125)
         ["width"]=>
         int(1500)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1125"
        ["width"]=>
        string(4) "1500"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "http://www.iss.it/"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2672 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6552"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6552"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245908"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245908"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2646"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
      ["uri"]=>
      string(56) "public://istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "70925"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501847177"
      ["origname"]=>
      string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "12e4ed40-d075-4dda-955d-589ea9916257"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1125)
       ["width"]=>
       int(1500)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1125"
      ["width"]=>
      string(4) "1500"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2646"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
     ["uri"]=>
     string(56) "public://istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "70925"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501847177"
     ["origname"]=>
     string(47) "istituto-superiore-di-sanita-selezioni-2014.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "12e4ed40-d075-4dda-955d-589ea9916257"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1125)
      ["width"]=>
      int(1500)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1125"
     ["width"]=>
     string(4) "1500"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(35) "Istituto Superiore di Sanità (ISS)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [24]=>
 object(stdClass)#2656 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6555"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2677 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6555"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(40) "austrian_agency_for_health_and_food_ages"
     ["uuid"]=>
     string(36) "46f6aa8d-24be-4ad5-9d87-e242d6f37505"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2649"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(13) "logo_ages.jpg"
        ["uri"]=>
        string(22) "public://logo_ages.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(4) "6859"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501847321"
        ["origname"]=>
        string(13) "logo_ages.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "882853c8-11b6-4dd8-bb0f-70080ff856fc"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(250)
         ["width"]=>
         int(320)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "250"
        ["width"]=>
        string(3) "320"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(19) "https://www.ages.at"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2675 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6555"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6555"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245892"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245892"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2649"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(13) "logo_ages.jpg"
      ["uri"]=>
      string(22) "public://logo_ages.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(4) "6859"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501847321"
      ["origname"]=>
      string(13) "logo_ages.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "882853c8-11b6-4dd8-bb0f-70080ff856fc"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(250)
       ["width"]=>
       int(320)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "250"
      ["width"]=>
      string(3) "320"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2649"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(13) "logo_ages.jpg"
     ["uri"]=>
     string(22) "public://logo_ages.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(4) "6859"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501847321"
     ["origname"]=>
     string(13) "logo_ages.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "882853c8-11b6-4dd8-bb0f-70080ff856fc"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(250)
      ["width"]=>
      int(320)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "250"
     ["width"]=>
     string(3) "320"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(42) "Austrian Agency for Health and Food (AGES)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [25]=>
 object(stdClass)#2657 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6561"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2683 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6561"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(40) "biomedical_primate_research_centre_bprc_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "de6f18dd-ce9f-4f58-bcae-34102fe7e80a"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2655"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(10) "9370_0.gif"
        ["uri"]=>
        string(19) "public://9370_0.gif"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/gif"
        ["filesize"]=>
        string(4) "4469"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501848468"
        ["origname"]=>
        string(10) "9370_0.gif"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "9b9bef4d-3395-47bd-9812-30c8f102b92e"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(142)
         ["width"]=>
         int(113)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "142"
        ["width"]=>
        string(3) "113"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "http://www.bprc.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2681 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6561"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6561"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245907"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245907"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2655"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(10) "9370_0.gif"
      ["uri"]=>
      string(19) "public://9370_0.gif"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/gif"
      ["filesize"]=>
      string(4) "4469"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501848468"
      ["origname"]=>
      string(10) "9370_0.gif"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "9b9bef4d-3395-47bd-9812-30c8f102b92e"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(142)
       ["width"]=>
       int(113)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "142"
      ["width"]=>
      string(3) "113"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2655"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(10) "9370_0.gif"
     ["uri"]=>
     string(19) "public://9370_0.gif"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/gif"
     ["filesize"]=>
     string(4) "4469"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501848468"
     ["origname"]=>
     string(10) "9370_0.gif"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "9b9bef4d-3395-47bd-9812-30c8f102b92e"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(142)
      ["width"]=>
      int(113)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "142"
     ["width"]=>
     string(3) "113"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(41) "Biomedical Primate Research Centre (BPRC)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [26]=>
 object(stdClass)#2658 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6564"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(14) "Sanofi Pasteur"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1932 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6564"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(14) "Sanofi Pasteur"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(14) "sanofi_pasteur"
     ["uuid"]=>
     string(36) "9f1ddd15-1379-42f9-bec5-a01e002bc7a4"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2658"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(12) "logo_sp.jpeg"
        ["uri"]=>
        string(21) "public://logo_sp.jpeg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "70967"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501848619"
        ["origname"]=>
        string(12) "logo_sp.jpeg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "e8f30496-4df2-4a6b-b035-ca8804b44359"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(331)
         ["width"]=>
         int(2700)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "331"
        ["width"]=>
        string(4) "2700"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(28) "http://www.sanofipasteur.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(14) "Sanofi Pasteur"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(14) "Sanofi Pasteur"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2684 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6564"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6564"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245901"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245901"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(14) "Sanofi Pasteur"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2658"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(12) "logo_sp.jpeg"
      ["uri"]=>
      string(21) "public://logo_sp.jpeg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "70967"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501848619"
      ["origname"]=>
      string(12) "logo_sp.jpeg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "e8f30496-4df2-4a6b-b035-ca8804b44359"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(331)
       ["width"]=>
       int(2700)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "331"
      ["width"]=>
      string(4) "2700"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2658"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(12) "logo_sp.jpeg"
     ["uri"]=>
     string(21) "public://logo_sp.jpeg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "70967"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501848619"
     ["origname"]=>
     string(12) "logo_sp.jpeg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "e8f30496-4df2-4a6b-b035-ca8804b44359"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(331)
      ["width"]=>
      int(2700)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "331"
     ["width"]=>
     string(4) "2700"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(14) "Sanofi Pasteur"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(14) "Sanofi Pasteur"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(14) "Sanofi Pasteur"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(14) "Sanofi Pasteur"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [27]=>
 object(stdClass)#2659 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6567"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(12) "Zoetis Belux"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1916 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6567"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(12) "Zoetis Belux"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(12) "zoetis_belux"
     ["uuid"]=>
     string(36) "9c6503ce-3e1a-4262-bc4d-1f4237897b76"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2661"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(12) "zoetis_c.jpg"
        ["uri"]=>
        string(21) "public://zoetis_c.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(6) "141181"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501848794"
        ["origname"]=>
        string(12) "zoetis_c.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "8e43c063-1fb1-4bba-b6ba-30e679cea260"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(387)
         ["width"]=>
         int(1035)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "387"
        ["width"]=>
        string(4) "1035"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(21) "https://www.zoetis.be"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(8) "National"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(12) "Zoetis Belux"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(12) "Zoetis Belux"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1913 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6567"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6567"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245900"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245900"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(12) "Zoetis Belux"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2661"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(12) "zoetis_c.jpg"
      ["uri"]=>
      string(21) "public://zoetis_c.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(6) "141181"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501848794"
      ["origname"]=>
      string(12) "zoetis_c.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "8e43c063-1fb1-4bba-b6ba-30e679cea260"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(387)
       ["width"]=>
       int(1035)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "387"
      ["width"]=>
      string(4) "1035"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2661"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(12) "zoetis_c.jpg"
     ["uri"]=>
     string(21) "public://zoetis_c.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(6) "141181"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501848794"
     ["origname"]=>
     string(12) "zoetis_c.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "8e43c063-1fb1-4bba-b6ba-30e679cea260"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(387)
      ["width"]=>
      int(1035)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "387"
     ["width"]=>
     string(4) "1035"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(12) "Zoetis Belux"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(12) "Zoetis Belux"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(12) "Zoetis Belux"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(12) "Zoetis Belux"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [28]=>
 object(stdClass)#2660 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6570"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(6) "Merial"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#1954 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6570"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(6) "Merial"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(6) "merial"
     ["uuid"]=>
     string(36) "3af5d09b-20b8-41c6-9a8a-917577a8f1ec"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2664"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
        ["uri"]=>
        string(58) "public://logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "33740"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501848963"
        ["origname"]=>
        string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "946deaec-3e05-4aa0-b777-fc241c068299"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(929)
         ["width"]=>
         int(1093)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "929"
        ["width"]=>
        string(4) "1093"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "http://merial.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(6) "Merial"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(6) "Merial"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1915 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6570"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6570"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245891"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245891"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(6) "Merial"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2664"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
      ["uri"]=>
      string(58) "public://logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "33740"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501848963"
      ["origname"]=>
      string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "946deaec-3e05-4aa0-b777-fc241c068299"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(929)
       ["width"]=>
       int(1093)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "929"
      ["width"]=>
      string(4) "1093"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2664"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
     ["uri"]=>
     string(58) "public://logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "33740"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501848963"
     ["origname"]=>
     string(49) "logo-merial-couleur-a-sanofi-company-blanc-en.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "946deaec-3e05-4aa0-b777-fc241c068299"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(929)
      ["width"]=>
      int(1093)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "929"
     ["width"]=>
     string(4) "1093"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(6) "Merial"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(6) "Merial"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(6) "Merial"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(6) "Merial"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [29]=>
 object(stdClass)#2661 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6621"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(17) "MSD Animal Health"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2050 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6621"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(17) "MSD Animal Health"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(17) "msd_animal_health"
     ["uuid"]=>
     string(36) "c2e5b99f-4e42-4310-bbae-26fa57d8314a"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2736"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
        ["uri"]=>
        string(27) "public://msd_ah_rgb_pos.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "19912"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1502093828"
        ["origname"]=>
        string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "8436762b-f063-4309-a6df-7b1dcf11155e"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(530)
         ["width"]=>
         int(1063)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "530"
        ["width"]=>
        string(4) "1063"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(28) "http://msd-animal-health.be/"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(17) "MSD Animal Health"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(17) "MSD Animal Health"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1754 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6621"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6621"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245905"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245905"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(17) "MSD Animal Health"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2736"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
      ["uri"]=>
      string(27) "public://msd_ah_rgb_pos.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "19912"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1502093828"
      ["origname"]=>
      string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "8436762b-f063-4309-a6df-7b1dcf11155e"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(530)
       ["width"]=>
       int(1063)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "530"
      ["width"]=>
      string(4) "1063"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2736"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
     ["uri"]=>
     string(27) "public://msd_ah_rgb_pos.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "19912"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1502093828"
     ["origname"]=>
     string(18) "msd_ah_rgb_pos.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "8436762b-f063-4309-a6df-7b1dcf11155e"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(530)
      ["width"]=>
      int(1063)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "530"
     ["width"]=>
     string(4) "1063"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(17) "MSD Animal Health"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(17) "MSD Animal Health"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(17) "MSD Animal Health"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(17) "MSD Animal Health"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [30]=>
 object(stdClass)#2662 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6576"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2042 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6576"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(32) "glaxosmithkline_biologicals_gsk_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "3a857581-8a65-4d8e-80aa-f29c54f039be"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2670"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(17) "gsk-logo-2014.png"
        ["uri"]=>
        string(26) "public://gsk-logo-2014.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(6) "283815"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501849551"
        ["origname"]=>
        string(17) "gsk-logo-2014.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "170e6d9b-ea64-49a8-a7ea-72d87217046c"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(1704)
         ["width"]=>
         int(2272)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "1704"
        ["width"]=>
        string(4) "2272"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(18) "http://www.gsk.com"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(8) "National"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#1961 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6576"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6576"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245891"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245891"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2670"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(17) "gsk-logo-2014.png"
      ["uri"]=>
      string(26) "public://gsk-logo-2014.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(6) "283815"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501849551"
      ["origname"]=>
      string(17) "gsk-logo-2014.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "170e6d9b-ea64-49a8-a7ea-72d87217046c"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(1704)
       ["width"]=>
       int(2272)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "1704"
      ["width"]=>
      string(4) "2272"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2670"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(17) "gsk-logo-2014.png"
     ["uri"]=>
     string(26) "public://gsk-logo-2014.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(6) "283815"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501849551"
     ["origname"]=>
     string(17) "gsk-logo-2014.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "170e6d9b-ea64-49a8-a7ea-72d87217046c"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(1704)
      ["width"]=>
      int(2272)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "1704"
     ["width"]=>
     string(4) "2272"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(33) "GlaxoSmithKline Biologicals (GSK)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [31]=>
 object(stdClass)#2663 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "6579"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2038 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "6579"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(26) "medicines_evaluation_board"
     ["uuid"]=>
     string(36) "66fec151-a042-4c0e-89a3-d272916cd4c8"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(4) "2673"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
        ["uri"]=>
        string(60) "public://schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
        ["filemime"]=>
        string(9) "image/png"
        ["filesize"]=>
        string(5) "11903"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1501849754"
        ["origname"]=>
        string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "321f56c5-fac5-46b7-afa4-c1d8bbbf8d8e"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(228)
         ["width"]=>
         int(300)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "228"
        ["width"]=>
        string(3) "300"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(22) "https://www.cbg-meb.nl"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(13) "International"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2040 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "6579"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "6579"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245894"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245894"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(4) "2673"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
      ["uri"]=>
      string(60) "public://schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
      ["filemime"]=>
      string(9) "image/png"
      ["filesize"]=>
      string(5) "11903"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1501849754"
      ["origname"]=>
      string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "321f56c5-fac5-46b7-afa4-c1d8bbbf8d8e"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(228)
       ["width"]=>
       int(300)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "228"
      ["width"]=>
      string(3) "300"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(4) "2673"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
     ["uri"]=>
     string(60) "public://schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
     ["filemime"]=>
     string(9) "image/png"
     ["filesize"]=>
     string(5) "11903"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1501849754"
     ["origname"]=>
     string(51) "schermafbeelding-2015-08-22-om-12.50.58-300x228.png"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "321f56c5-fac5-46b7-afa4-c1d8bbbf8d8e"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(228)
      ["width"]=>
      int(300)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "228"
     ["width"]=>
     string(3) "300"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(36) "Medicines Evaluation Board (CBG-MED)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [32]=>
 object(stdClass)#2664 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "1939"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2607 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "1939"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(39) "cliniques_universitaires_saint_luc_ucl_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "2a11cd12-8763-4c3f-bf83-de32aa59a7f1"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(19) {
        ["fid"]=>
        string(3) "868"
        ["uid"]=>
        string(4) "1360"
        ["filename"]=>
        string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
        ["uri"]=>
        string(32) "public://cliniques_saint-luc.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(5) "65604"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1465821850"
        ["origname"]=>
        string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
        ["type"]=>
        string(5) "image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "a26228b6-e50d-441b-a5a9-1de7443c3b36"
        ["field_file_image_alt_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["field_file_image_title_text"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(0) {
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(213)
         ["width"]=>
         int(230)
        }
        ["height"]=>
        string(3) "213"
        ["width"]=>
        string(3) "230"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(1) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(22) "http://www.saintluc.be"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(8) "National"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2604 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "1939"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "1939"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "552"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1583245888"
        ["changed"]=>
        string(10) "1583245888"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(19) {
      ["fid"]=>
      string(3) "868"
      ["uid"]=>
      string(4) "1360"
      ["filename"]=>
      string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
      ["uri"]=>
      string(32) "public://cliniques_saint-luc.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(5) "65604"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1465821850"
      ["origname"]=>
      string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
      ["type"]=>
      string(5) "image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "a26228b6-e50d-441b-a5a9-1de7443c3b36"
      ["field_file_image_alt_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["field_file_image_title_text"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(0) {
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(213)
       ["width"]=>
       int(230)
      }
      ["height"]=>
      string(3) "213"
      ["width"]=>
      string(3) "230"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(19) {
     ["fid"]=>
     string(3) "868"
     ["uid"]=>
     string(4) "1360"
     ["filename"]=>
     string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
     ["uri"]=>
     string(32) "public://cliniques_saint-luc.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(5) "65604"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1465821850"
     ["origname"]=>
     string(23) "cliniques_saint-luc.jpg"
     ["type"]=>
     string(5) "image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "a26228b6-e50d-441b-a5a9-1de7443c3b36"
     ["field_file_image_alt_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["field_file_image_title_text"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(0) {
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(213)
      ["width"]=>
      int(230)
     }
     ["height"]=>
     string(3) "213"
     ["width"]=>
     string(3) "230"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(40) "Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
 [33]=>
 object(stdClass)#2665 (11) {
  ["tid"]=>
  string(4) "1990"
  ["taxonomy_term_data_name"]=>
  string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
  ["taxonomy_term_data_vid"]=>
  string(1) "8"
  ["taxonomy_vocabulary_machine_name"]=>
  string(8) "partners"
  ["field_data_field_logo_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["field_data_name_field_taxonomy_term_entity_type"]=>
  string(13) "taxonomy_term"
  ["_field_data"]=>
  array(1) {
   ["tid"]=>
   array(2) {
    ["entity_type"]=>
    string(13) "taxonomy_term"
    ["entity"]=>
    object(stdClass)#2594 (20) {
     ["tid"]=>
     string(4) "1990"
     ["vid"]=>
     string(1) "8"
     ["name"]=>
     string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
     ["description"]=>
     string(0) ""
     ["format"]=>
     string(9) "full_html"
     ["weight"]=>
     string(1) "0"
     ["machine_name"]=>
     string(35) "institute_of_tropical_medicine_itm_"
     ["uuid"]=>
     string(36) "be28440f-5c2a-4e77-b259-d91d5785876e"
     ["language"]=>
     string(3) "und"
     ["i18n_tsid"]=>
     string(1) "0"
     ["vocabulary_machine_name"]=>
     string(8) "partners"
     ["field_logo"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(18) {
        ["fid"]=>
        string(6) "335655"
        ["uid"]=>
        string(3) "266"
        ["filename"]=>
        string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
        ["uri"]=>
        string(29) "public://itm-logo_col_rgb.jpg"
        ["filemime"]=>
        string(10) "image/jpeg"
        ["filesize"]=>
        string(7) "1129214"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["timestamp"]=>
        string(10) "1561451615"
        ["origname"]=>
        string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
        ["type"]=>
        string(8) "og_image"
        ["uuid"]=>
        string(36) "8f061795-d786-4c1a-899b-dc72584e5f06"
        ["og_group_ref"]=>
        array(0) {
        }
        ["rdf_mapping"]=>
        array(1) {
         ["og_group_ref"]=>
         array(1) {
          ["predicates"]=>
          array(0) {
          }
         }
        }
        ["metadata"]=>
        array(2) {
         ["height"]=>
         int(3544)
         ["width"]=>
         int(7684)
        }
        ["height"]=>
        string(4) "3544"
        ["width"]=>
        string(4) "7684"
        ["alt"]=>
        string(0) ""
        ["title"]=>
        string(0) ""
       }
      }
     }
     ["field_partner_link"]=>
     array(2) {
      ["en"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "http://www.itg.be"
        ["title"]=>
        NULL
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["url"]=>
        string(17) "http://www.itg.be"
        ["title"]=>
        string(0) ""
        ["attributes"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
     }
     ["field_region"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(1) {
        ["value"]=>
        string(8) "National"
       }
      }
     }
     ["name_field"]=>
     array(1) {
      ["und"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       array(3) {
        ["value"]=>
        string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
        ["format"]=>
        NULL
        ["safe_value"]=>
        string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
       }
      }
     }
     ["translations"]=>
     object(stdClass)#2606 (2) {
      ["original"]=>
      string(3) "und"
      ["data"]=>
      array(1) {
       ["und"]=>
       array(10) {
        ["entity_type"]=>
        string(13) "taxonomy_term"
        ["entity_id"]=>
        string(4) "1990"
        ["revision_id"]=>
        string(4) "1990"
        ["language"]=>
        string(3) "und"
        ["source"]=>
        string(0) ""
        ["uid"]=>
        string(3) "266"
        ["status"]=>
        string(1) "1"
        ["translate"]=>
        string(1) "0"
        ["created"]=>
        string(10) "1561451615"
        ["changed"]=>
        string(10) "1561451615"
       }
      }
     }
     ["name_original"]=>
     string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
     ["rdf_mapping"]=>
     array(8) {
      ["rdftype"]=>
      array(1) {
       [0]=>
       string(12) "skos:Concept"
      }
      ["name"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(2) {
        [0]=>
        string(10) "rdfs:label"
        [1]=>
        string(14) "skos:prefLabel"
       }
      }
      ["description"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(15) "skos:definition"
       }
      }
      ["vid"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(13) "skos:inScheme"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["parent"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(1) {
        [0]=>
        string(12) "skos:broader"
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_logo"]=>
      array(2) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
       ["type"]=>
       string(3) "rel"
      }
      ["field_partner_link"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
      ["field_region"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["path"]=>
     array(1) {
      ["pathauto"]=>
      string(1) "1"
     }
     ["status"]=>
     string(1) "1"
    }
   }
  }
  ["field_field_logo"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(5) {
     ["#theme"]=>
     string(15) "image_formatter"
     ["#item"]=>
     array(18) {
      ["fid"]=>
      string(6) "335655"
      ["uid"]=>
      string(3) "266"
      ["filename"]=>
      string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
      ["uri"]=>
      string(29) "public://itm-logo_col_rgb.jpg"
      ["filemime"]=>
      string(10) "image/jpeg"
      ["filesize"]=>
      string(7) "1129214"
      ["status"]=>
      string(1) "1"
      ["timestamp"]=>
      string(10) "1561451615"
      ["origname"]=>
      string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
      ["type"]=>
      string(8) "og_image"
      ["uuid"]=>
      string(36) "8f061795-d786-4c1a-899b-dc72584e5f06"
      ["og_group_ref"]=>
      array(0) {
      }
      ["rdf_mapping"]=>
      array(1) {
       ["og_group_ref"]=>
       array(1) {
        ["predicates"]=>
        array(0) {
        }
       }
      }
      ["metadata"]=>
      array(2) {
       ["height"]=>
       int(3544)
       ["width"]=>
       int(7684)
      }
      ["height"]=>
      string(4) "3544"
      ["width"]=>
      string(4) "7684"
      ["alt"]=>
      string(0) ""
      ["title"]=>
      string(0) ""
     }
     ["#image_style"]=>
     string(12) "partner_logo"
     ["#path"]=>
     string(0) ""
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(18) {
     ["fid"]=>
     string(6) "335655"
     ["uid"]=>
     string(3) "266"
     ["filename"]=>
     string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
     ["uri"]=>
     string(29) "public://itm-logo_col_rgb.jpg"
     ["filemime"]=>
     string(10) "image/jpeg"
     ["filesize"]=>
     string(7) "1129214"
     ["status"]=>
     string(1) "1"
     ["timestamp"]=>
     string(10) "1561451615"
     ["origname"]=>
     string(20) "itm-logo_col_rgb.jpg"
     ["type"]=>
     string(8) "og_image"
     ["uuid"]=>
     string(36) "8f061795-d786-4c1a-899b-dc72584e5f06"
     ["og_group_ref"]=>
     array(0) {
     }
     ["rdf_mapping"]=>
     array(1) {
      ["og_group_ref"]=>
      array(1) {
       ["predicates"]=>
       array(0) {
       }
      }
     }
     ["metadata"]=>
     array(2) {
      ["height"]=>
      int(3544)
      ["width"]=>
      int(7684)
     }
     ["height"]=>
     string(4) "3544"
     ["width"]=>
     string(4) "7684"
     ["alt"]=>
     string(0) ""
     ["title"]=>
     string(0) ""
    }
   }
  }
  ["field_name_field"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(2) {
    ["rendered"]=>
    array(2) {
     ["#markup"]=>
     string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
     ["#access"]=>
     bool(true)
    }
    ["raw"]=>
    array(3) {
     ["value"]=>
     string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
     ["format"]=>
     NULL
     ["safe_value"]=>
     string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
    }
   }
  }
  ["taxonomy_term_data_name_i18n"]=>
  string(36) "Institute of Tropical Medicine (ITM)"
  ["taxonomy_term_data_description"]=>
  string(0) ""
 }
}

Partners

Onze dienst evalueert op onafhankelijke wijze de kwaliteit van producten van bepaalde producenten die hieronder zijn vermeld.

QR code

QR code for this page URL