ZAPI - Zoönose anticipering en paraatheid initiatief

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2015
-
februari 29, 2020

In het kort

Een zoönose is een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Zoönoses komen relatief frequent voor en kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.
ZAPI zal processen ontwikkelen voor de snelle productie van nieuwe geneesmiddelen (vaccins, antilichamen,…) tegen opduikende zoönotische ziektes, die mogelijks tot een wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte (pandemie) kunnen leiden.

Projectbeschrijving

Het project Zoönose anticipering en paraatheid initiatief (ZAPI), deel van de Innovative Medicines Initiative (IMI) publiek-private overeenkomst, heeft als doel om snel te reageren bij het opduiken van nieuwe, infectieuze ziektes (in EU en wereldwijd) door het ontwikkelen van nieuwe processen voor de productie van geneesmiddelen tegen nieuwe pathogene virussen.
ZAPI is een 5-jarig partnerschap tussen meer dan 20 Europese partners, waaronder onderzoeksinstellingen, NGOs, regulatorische agentschappen, academische groepen en producenten van vaccins en biotechnologische geneesmiddelen. ZAPI wordt gefinancierd door IMI. IMI heeft als doel om biofarmaceutische innovatie in Europa te stimuleren om de ontwikkeling van betere en/of veiligere geneesmiddelen te bevorderen.
Het project bestaat uit verschillende werkpakketten. Werkpakket 5 (WP5) omvat de ‘regulatory fast-track’ procedure voor goedkeuring van nieuwe biologische geneesmiddelen. Dit werkpakket omvat het geven van specifieke uitleg en advies omtrent regulatorische aspecten van de ontwikkeling en de kwaliteits-controle van de biologische geneesmiddelen die met de voorgestelde technologieën zullen ontwikkeld worden. Sciensano is actief binnen WP5 voor het geven van wetenschappelijke adviezen omtrent regulatorische aspecten van het kwaliteits-gedeelte van de te ontwikkelen processen en geneesmiddelen.
Nieuwe opduikende infectieuze ziektes komen nog steeds voor in Europa en de rest van de wereld en vormen een groot risico voor zowel mensen als dieren met betrekking tot gezondheid alsook op economisch vlak. Het feit dat vele van deze ziektes worden veroorzaakt door zoönotische virussen, vraagt een geïntegreerde aanpak met een bijdrage van zowel de menselijke als de veterinaire geneeskunde om de verspreiding van deze zoönotische virussen zowel in mensen als in dieren te controleren en tegen te gaan. Hiervoor zal ZAPI een methodologie ontwikkelen die toelaat om op relatief korte tijd nieuwe pathogene virussen snel te karakteriseren en tevens om nieuwe geneesmiddelen (vaccins, antilichamen,…) tegen deze zoönotische ziektes te ontwikkelen. Op deze manier zal ZAPI bijdragen tot de gezondheid van mens en dier.

De rol van Sciensano in dit project omvat het geven van specifieke uitleg en advies (als deel van werkpakket 5) omtrent regulatorische aspecten van de ontwikkeling en de kwaliteits-controle van de biologische geneesmiddelen die met de voorgestelde technologieën zullen ontwikkeld worden.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL