INNO4VAC - Innovaties om de ontwikkeling en productie van vaccins te versnellen

Last updated on 10-2-2023 by Alexandre Dobly
Projectduur:
september 1, 2021
-
februari 28, 2027

In het kort

Inno4Vac is een publiek-private samenwerking die wetenschappelijke knelpunten aanpakt in de ontwikkeling van vaccins. Het stelt de ontwikkeling voor van:

  • voorspellende biologische en wiskundige modellen voor de prestaties en bioproductie van vaccins
  • gecontroleerde menselijke infectiemodellen en celgebaseerde menselijke in vitro 3D-modellen om de werkzaamheid van vaccins in een vroeg stadium te kunnen evalueren en immuunbescherming te voorspellen
  • een open-source in silico simulatieplatform voor het sturen van de productie van kandidaat-vaccins en het testen van de stabiliteit.

Projectbeschrijving

Inno4Vac stelt een ambitieus programma voor dat gebruik zal maken van de nieuwste ontwikkelingen in het domein van de immunologie, ziektemodellering en modellering om hardnekkige wetenschappelijke knelpunten in de ontwikkeling van vaccins aan te pakken en dit proces te ‘de-risken’ en te versnellen. 

Om dit doel te bereiken, is het project verdeeld in vier onderling samenhangende deelonderwerpen: 

  • artificiële intelligentie in combinatie met big data-analyse en computermodellering zal gebruikt worden om een open en cloud-gebaseerd platform te bouwen voor de in silico evaluatie van vaccinwerkzaamheid en in silico ontwikkeling van vaccins. 
  • nieuwe en verbeterde gecontroleerde humane infectiemodellen (CHIM) voor influenza, RSV en C. difficile om de evaluatie van vaccinwerkzaamheid in een vroeg stadium mogelijk te maken. 
  • de ontwikkeling van celgebaseerde humane in vitro 3D-modellen die de in vivo situatie van een slijmvliesinfectie benaderen en een betrouwbaardere voorspelling van immuunbescherming mogelijk maken. Deze modellen zullen worden gecombineerd met de ontwikkeling van gerelateerde functionele immuunassays voor klinisch relevante (surrogaat-) eindpunten. 
  • een modulair one stop computationeel platform voor in silico modellering van de bioproductie en stabiliteitstesten van vaccins.

Gelijktijdig met het wetenschappelijk-technische werk zullen de partners strategieën en roadmaps ontwikkelen om de nieuw ontwikkelde modellen in het regelgevend kader te positioneren en ze te integreren in de farmaceutische vaccinontwikkeling.

Het algemene werkplan wordt ondersteund door horizontale activiteiten van coördinatie/beheer en verspreiding/communicatie, waaronder gegevensbeheer en toekomstige duurzaamheid.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, heeft Inno4Vacc een multidisciplinair consortium samengesteld van academische en onderzoeksinstellingen, industrieën, regelgevende instanties en R&D-samenwerkingen voor vaccins. Dit unieke partnerschap brengt klinische, immunologische, microbiologische, systeembiologische, mathematische modellen en regelgevende expertise samen en omvat wereldleiders in elk van deze domeinen.

In het Inno4Vac-project werken veel partners samen. Een overzicht van de 40 betrokken instellingen is te vinden op de website van Inno4Vac.

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL