Biologische gezondheidsrisico’s

Wetenschappelijk directeur: 

Dienstverlening, onderzouk en kwaliteit

Onze wetenschappelijke directie heeft als voornaamste missies, de dienstverlening en het formuleren van adviezen van experts. Of ze nu wetenschappelijk of technisch van aard zijn, ze zijn altijd gebaseerd op toegepast onderzoek, een proactieve aanpak en een innovatieve geest. De meeste van onze activiteiten vinden plaats in het kader onder kwaliteitscontrole.

Wij beoordelen en controleren gezondheidsproducten en -diensten, wij produceren wetenschappelijke gegevens en maken het (her)-gebruik ervan mogelijk, en ontwikkelen innovatieve monitoring tools. Wij delen onze unieke expertise door middel van transversale technische en wetenschappelijke ondersteuning.

Onze teams bewaken onder andere de kwaliteit van biologische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (vaccins en bloedproducten) voordat ze op de markt worden gebracht, en beoordelen en controleren de kwaliteit van de medische laboratoria, of beoordelen de risico’s verbonden aan het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en/of pathogenen. De dienst Transversale  activiteiten in Toegepaste Genomica voert analyses uit met behulp van hightechmateriaal en doet onderzoeksactiviteiten. Onze wetenschappelijke directie geeft ook logistieke, technische (beheer en dispatching van stalen) en wetenschappelijke ondersteuning aan alle wetenschappelijke diensten van Sciensano.

Scientists of this Scientific directorate participate in the following projects

Ongoing projects

Past projects

QR code

QR code for this page URL