Bioveiligheid en biotechnologie

Diensthoofd: 

Evalueren en informeren over de risico’s van het gebruik van GGO’s en ziekteverwekkende organismen

Wij zijn een groep wetenschappers met een brede expertise in alle zaken gerelateerd aan bioveiligheid. Het gebruik van pathogenen (ziekteverwekkende organismen) of genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) kan in sommige gevallen risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu inhouden, en het is onze taak om deze risico’s te evalueren en voor te stellen, waar passend, proportionële maatregelen om deze risico’s te beheren.
Wij engageren ons om de samenleving te helpen door wetenschappelijke ondersteuning, objectieve informatie en aanbevelingen te verschaffen aan de overheid of aan elke belangstellende persoon of organisatie. Net als Sciensano zijn wij onafhankelijk in het leveren van onze expertise.
Voor meer informatie over onze activiteiten en bioveiligheidskwesties in het algemeen kunt u terecht op onze website “Belgian Biosafety Server” op www.bioveiligheid.be.

Meer weten?

Biologische risicobeoordeling: Wij evalueren, volgens internationaal aanvaarde methoden en criteria, de biologische risico’s van (a) activiteiten met GGO’s of pathogenen (ziekteverwekkende organismen) in gesloten omgevingen (laboratoria, dierenverblijven, serres, productie-eenheden, …), (b) veldproeven of klinische proeven met GGO’s, en (c) de marketing van GGO’s.

Wetenschappelijke ondersteuning: Wij verlenen permanente wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische federale en regionale overheden. Als secretariaat bieden we de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische Adviesraad voor Bioveiligheid. Wij houden onze wetenschappelijke kennis up-to-date door regelmatig opleidingen bij te wonen, de literatuur te volgen en aan wetenschappelijke meetings deel te nemen. Voor specifieke onderwerpen vertrouwen we op de expertise van Belgische en buitenlandse wetenschappers.

Internationale speler: Wij nemen actief deel aan de werkzaamheden van de Europese en internationale instanties die zich bezighouden met bioveiligheidskwesties (bv. EFSA, EMA, OESO, VN) en helpen bij het werk van professionele organisaties die actief zijn op het gebied van de bioveiligheid.

Wetenschappelijk onderzoek en netwerken: Wij voeren enquêtes en literatuuronderzoek over bioveiligheidsonderwerpen uit en nemen deel aan onderzoeksprojecten op Belgisch en Europees niveau.

Communicatie en informatie: Wij streven ernaar om de noden van belanghebbenden en het grote publiek tegemoet te komen via verschillende communicatiemiddelen: websites, wetenschappelijke papers en rapporten, evenementen, opleidings- of trainingsactiviteiten.

Bent u betrokken bij activiteiten met GGO’s of pathogenen? Wilt u meer weten over procedurele, regelgevende en wetenschappelijke aspecten van bioveiligheid? Bezoek de “Belgian Biosafety Server”, een website beheerd door de SBB sinds 1996.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Andere websites voor u geselecteerd

  • Belgian Biosafety Server (BBS) | Een referentiewebsite met regelgevende en wetenschappelijke informatie met betrekking tot bioveiligheid en GGO’s (Belgische, Europese en internationale context)
  • Biosafety Advisory Council | Adviesorgaan voor de Belgische autoriteiten in het domein van de bioveiligheid
  • Belgian Biosafety Clearing House (BBCH) | Belgische tak van het BCH, het internetplatform dat de uitwisseling van wetenschappelijke, technische, milieu- en juridische informatie met betrekking tot GGO’s in het kader van het Protocol van Cartagena bevordert (enkel in het Engels)

Erkend als

Belgisch focuspunt voor het Biosafety Clearing House (BCH) van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Verdrag van de Verenigde Naties)

QR code

QR code for this page URL