Primaire tabs

Dr. Didier Breyer PhD

Wetenschappelijk medewerker

Ik ontving mijn Ph.D. in Biologie van de Universiteit van Luik (België) in 1989 en deed academische onderzoeksactiviteiten gedurende 6 jaar op het gebied van moleculaire biologie toegepast op micro-organismen.

Sinds 1995 werk ik als senior scientist in de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano (Brussel, België). Ik ben benoemd als diensthoofd a.i. sinds augustus 2016.

Mijn professionele activiteiten zijn gericht op wetenschappelijke expertise met betrekking tot bioveiligheidsaspecten (dat wil zeggen de veiligheid voor de menselijke gezondheid en het milieu van activiteiten waarbij genetisch gemodificeerde en pathogene organismen betrokken zijn).

Ik ben met name betrokken bij de wetenschappelijke evaluatie en administratieve follow-up van regelgevingsdossiers, waarbij wetenschappelijke ondersteuning wordt geboden aan de Belgische Adviesraad voor Bioveiligheid en de Belgische bevoegde overheden. Ik neem deel aan communicatieactiviteiten, waaronder de publicatie van wetenschappelijke artikelen, mondelinge presentaties en deelname aan onderzoeksprojecten (Co-Extra, COST-actie voor GM-bomen, GRACE). Ik werk ook aan de ontwikkeling en het beheer van webgebaseerde informatie-uitwisselingsmechanismen op het gebied van bioveiligheid (zie met name de „Belgian Biosafety Server” — http://www.biosafety.be).

Ik vertegenwoordig België in internationale organisaties die handelen op het gebied van bioveiligheid (VN, OESO). Van 1996 tot 2004 heb ik op Belgisch niveau de onderhandelingen over en de uitvoering van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid gecoördineerd en ik ben momenteel aangesteld als Belgisch Focal Point voor het Uitwisselingscentrum voor bioveiligheid van het Protocol van Cartagena.

Werkt in:

Lees meer

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL