JA TERROR - Gezamenlijke Actie om de Paraatheid en Reactie op Biologische en Chemische Terreuraanvallen te Versterken

Last updated on 2-5-2022 by Cassandre Dugailliez

In het kort

Joint action TERROR is een gezamenlijke inspanning van de gezondheidsautoriteiten in de Europese landen om gezondheidsparaatheid en sectoroverschrijdende samenwerking te verbeteren in geval van een biologische of chemische terreuraanslag. Joint Action TERROR verenigt 31 partners uit 17 Europese landen.

Projectsamenvatting

De belangrijkste doelstellingen van Joint Action TERROR zijn: 

 • het aanpakken van lacunes in gezondheidsparaatheid
 • het versterken van sectoroverschrijdende werkzaamheden met de sectoren veiligheid, civiele bescherming en gezondheid 
  als reactie op biologische en chemische terreuraanslagen. 

De belangrijkste uitkomsten van JA TERROR zijn: 

 • geïdentificeerde lacunes en gebieden ter verbetering in gezondheidsparaatheid
 • verbeterde samenwerking tussen de gezondheids-, veiligheids- en civiele beschermingssectoren op operationeel en strategisch vlak
 • geïdentificeerde goede werkwijzen en voorbeelden van systemen en mechanismen voor sector- en grensoverschrijdende samenwerking 
 • bijgewerkte richtlijnen voor klinisch en niet-farmaceutisch beheer
 • richtlijnen voor risico- en crisiscommunicatie
 • risicobeoordelingen van nieuwe bedreigingsagentia en richtlijnen voor gezondheidsparaatheid
 • verbeterde paraatheid met betrekking tot nieuwe bedreigingen (DIY-biologie en DNA-synthese, synthetische opioïden, dual-use). 

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL