JA TERROR - Gezamenlijke Actie om de Paraatheid en Reactie op Biologische en Chemische Terreuraanvallen te Versterken

Last updated on 23-2-2024 by Franck Limonier
Projectduur:
mei 1, 2021
-
december 31, 2024

In het kort

Joint action TERROR is een gezamenlijke inspanning van de gezondheidsautoriteiten in de Europese landen om gezondheidsparaatheid en sectoroverschrijdende samenwerking te verbeteren in geval van een biologische of chemische terreuraanslag. Joint Action TERROR verenigt 31 partners uit 17 Europese landen.

Projectbeschrijving

De belangrijkste doelstellingen van Joint Action TERROR zijn: 

 • het aanpakken van lacunes in gezondheidsparaatheid
 • het versterken van sectoroverschrijdende werkzaamheden met de sectoren veiligheid, civiele bescherming en gezondheid 
  als reactie op biologische en chemische terreuraanslagen. 

De belangrijkste uitkomsten van JA TERROR zijn: 

 • geïdentificeerde lacunes en gebieden ter verbetering in gezondheidsparaatheid
 • verbeterde samenwerking tussen de gezondheids-, veiligheids- en civiele beschermingssectoren op operationeel en strategisch vlak
 • geïdentificeerde goede werkwijzen en voorbeelden van systemen en mechanismen voor sector- en grensoverschrijdende samenwerking 
 • bijgewerkte richtlijnen voor klinisch en niet-farmaceutisch beheer
 • richtlijnen voor risico- en crisiscommunicatie
 • risicobeoordelingen van nieuwe bedreigingsagentia en richtlijnen voor gezondheidsparaatheid
 • verbeterde paraatheid met betrekking tot nieuwe bedreigingen (DIY-biologie en DNA-synthese, synthetische opioïden, dual-use). 

Partners

Sarah Cordero
Seppe Van Den Steen
Stéphanie Mali
Viviane Henry
Gino Claes
Nino Van Impe
Aurian Breuls De Tiecken
Hans De Neef

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL