Primaire tabs

Dr. Fanny Coppens PhD

Wetenschappelijk medewerker

  • Doctoraat in de wetenschappen aan de VUB (België) — 2017, Master in de Scheikunde aan de VUB (België) – 2004
  • Wetenschappelijk medewerker op de SBB tussen 2007 en 2009 en sinds 2015
  • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van GGO's en afgeleide producten
  • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
  • Opvolging van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid
  • Webmaster van de „Belgian Biosafety Server

Werkt in:

Contactformulier

QR code

QR code for this page URL