Platform chromatografie en massaspectrometrie

Diensthoofd: 

Synergieën met toegevoegde waarde

Ons platform omvat de analysetools en in het algemeen alle technische apparatuur waarmee de verschillende diensten van de wetenschappelijke directie Chemische en fysische gezondheidsrisico’s hun routineactiviteiten kunnen uitvoeren, maar ook onderzoek verrichten. Ons platform staat dus synoniem voor optimale efficiëntie, zowel op organisatorisch, technisch als op financieel vlak.

Meer weten?

Om in de voorhoede van de vooruitgang te blijven, vervangen wij regelmatig verouderde apparaten of apparaten op het einde van hun levensduur (chromatografen1 en massaspectrometers2) door hoogstaand, ultramodern materiaal. Wij passen dan systematisch onze analysemethoden aan en leiden onze medewerkers op in het correcte gebruik van deze nieuwe apparaten. Iedereen krijgt dezelfde opleiding om een uniform, snel en optimaal gebruik van de apparatuur te garanderen, met een beperkte kans op defecten. Deze opleidingsverplichting strookt trouwens met de strikte kwaliteitsnormen (BELAC, ISO 17025, EQQM) die onze opdrachtgevers opleggen (FAVV, FAGG, FOD Volksgezondheid enz.).

Door deze werk- en onderzoeksmiddelen optimaal te benutten, kunnen we bovendien de kosten verbonden aan interventies van externe bedrijven of dure onderhoudscontracten tot een minimum beperken. Nog een voordeel is dat wanneer een interventie dan toch onvermijdelijk is, deze externe bedrijven over één enkele contactpersoon beschikken binnen de Wetenschappelijke Directie, Chemische en fysische gezondheidsrisico’s, die het betreffende probleem zo goed mogelijk kan uitleggen.

1Analyseapparaat om de bestanddelen van een mengsel te scheiden en te doseren
2Apparaat om de bestanddelen te scheiden en te identificeren in functie van hun massa en elektrische lading


 

Associated health topics

Gezondheid en milieu

QR code

QR code for this page URL