CBRNe MS - Massaspectrometriemethodologie voor de detectie van chemische en biologische verbindingen die betrokken zijn bij CBRNe-incidenten

Last updated on 26-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
augustus 16, 2023
-
augustus 16, 2026

In het kort

Sciensano wil de pijplijn van beschikbare laboratoriumanalysemethoden uitbreiden om de identificatie te verbeteren van de verschillende chemische en biologische agenten die kunnen voorkomen in een acuut – al dan niet opzettelijk – CBRNe-incident. CBRNe-incidenten omvatten chemische, biologische, radiologische en/of nucleaire agentia, al dan niet verspreid via explosieven. 

De analysetechniek die in dit project wordt gebruikt is massaspectrometrie, waarbij zeer nauwkeurige massametingen van de moleculen worden gebruikt om ze te identificeren en kwantificeren.
 

Projectbeschrijving

Sciensano stelt zijn expertise in massaspectrometrische (MS) analyse ter beschikking voor de identificatie van vele biologische toxines, pesticiden en geneesmiddelen. Deze methoden worden al toegepast voor de controle op levensmiddelen, diervoeders en geneesmiddelen, maar kunnen ook relevant zijn voor acute CBRNe-incidenten. Bij dit soort incidenten kan het echter gaan om veel grotere hoeveelheden en ongebruikelijke matrices. Massaspectrometriemethoden moeten dus worden overgedragen, uitgebreid en gevalideerd om de aanwezigheid van verdachte stoffen in een verscheidenheid aan monsters en matrices te verifiëren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met klinische monsters, en dit steeds op een veilige manier.

Belangrijkste resultaten :

  • Overdracht, ontwikkeling en validatie van gerichte MS-methoden in een CBRN-context
  • Ontwikkeling en validatie van screening MS-methoden in een CBRN-context
  • Gap-analyse voor chemische risico’s labanalyse in een CBRN-context op nationaal niveau
     

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL